Øen fik stor opmærksomhed på TV - nu venter nye oplevelser

  retur
I fremtiden kommer der endnu flere oplevelser på Livø, som besøgende kan kaste sig over. De seneste år har den lille ø nemlig fået stor opmærksomhed, da den tidligere husede en anstalt for moralsk åndssvage mænd. Nu skal de sidste års store fokus omsættes til nye oplevelser på øen.

Med en bevilling fra Augustinus Fonden er det nu muligt for Naturstyrelsen og Vesthimmerlands Museum i tæt samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og professor i historie Poul Duedahl fra Aalborg Universitet at påbegynde et nyt projekt, som skal afklare, hvordan formidlingen af Livøs historie kan styrkes på øen. Det drejer sig særligt om de 50 år fra 1911-1961, hvor Livø fungerede som en isolationsanstalt under De Kellerske Anstalter med hovedsæde i Brejning mellem Vejle og Fredericia.

"De seneste tre års arbejde med Livø Anstalten har for alvor understreget, at vi har haft med en underfortalt del af Danmarkshistorien at gøre", fortæller museumsinspektør Maria Clement Hagstrup fra Vesthimmerlands Museum. "På Livø er der alle muligheder for at formidle anstaltshistorien i et autentisk kulturmiljø, hvor 80% af bygningsmassen stammer fra den tid og står meget velbevaret", forklarer hun. At folk er interesserede i netop denne del af vores fælles historie viste den DR-Dokumentar om tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussens far, Oluf, som løb over skærmen i januar og som fortalte om hans syv år lange ophold på øen. Serien blev fulgt af over en million seere. Også bogen 'Afvigernes ø', som udkom i kølvandet på serien, har fået en særdeles positiv modtagelse. I samarbejde med Destination Himmerland og udvalgte partnere fra museumsverdenen, tidligere plejere, udstillingsarkitekter, studerende m.fl. går projektet i første omgang ud på at afsøge muligheder for i langt højere grad at give de besøgende en historisk oplevelse på øen.
 
En ny undersøgelse fra 2023 udarbejdet af Real Dania viser, at flertallet af de adspurgte danskere mener, at steder med en historie giver dem en bedre forståelse af både fortidens og nutidens forhold. Tilmed opsøger næsten trefjerdedel af de adspurgte aktivt kulturarv på ture, udflugter og ferier, og mere end halvdelen er generelt interesserede i at få større kendskab til kulturarven i deres lokalområde. Kulturarven har altså stort potentiale både lokalt og turismemæssigt, og derfor synes det oplagt at skabe nye oplevelser på Livø, hvor historien på alle måder er nærværende. "I Augustinus Fonden ønsker vi at bakke op om kulturoplevelser, der bidrager til refleksion og gør os klogere på vores fælles historie. Vesthimmerlands Museum har med Livøprojektet taget ansvar for at formidle vigtig socialhistorie, og det arbejde kan de nu fortsætte. Museet agerer som en vigtig samfundsaktør, der gør historien relevant for os alle - også den del af historien, som i dag kan virke uetisk set med nutidens øjne," siger Frank Rechendorff Møller, der er adm. direktør i Augustinus Fonden.
 
Også skovrider Annette Pihl Strøm Jacobsen fra Naturstyrelsen Himmerland ser frem til at indlede projektet efter sommerferien. "Vi har naturligvis fokus på Livø som en naturskøn ø, men ser samtidig masser af muligheder for at styrke fortællingen om øen - og især den mulighed der er for at lære af historien, som gør fortællingen enormt relevant for nutiden også".
 
Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen indgår sammen med Vesthimmerlands Kommunes borgmester Per Bach Laursen og skovrider Annette Pihl Strøm Jacobsen i en følgegruppe for projektet, og for netop Poul Nyrup Rasmussen er historien om Livø Anstalten vigtig at huske på, fordi den handler om tilblivelsen af den moderne velfærdsstat på godt og på ondt. "Intet sted får vi foræret så åbenlyse erfaringer med, hvilke konsekvenser det har at hæfte mærkater på mennesker. Og intet sted kan vi med samme klarhed se, hvad der fungerer, og ikke gør, når det gælder om at få mennesker tilbage på rette spor", understreger han. På den måde trækker anstaltshistorien også tråde til nutiden og netop denne refleksion og spejling vil være ganske central at inddrage i ny formidling på øen. Fortællingen om Livø Anstalten udgjorde et trin på vejen, men bør stadig give anledning til eftertanke. Projektet indledes i august og skal munde ud i en plan for den samlede formidling af øens anstaltshistorie og en større fondsansøgning til planens realisering.