Nyt skoletjenestesamarbejde

  retur
Museumsunderviser Kim Callesen har fra den 1. juni fået endnu en titel. Der er nemlig indgået en partnerskabsaftale mellem Skoletjenesten og Vesthimmerlands Museum, som indebærer, at Kim fremadrettet vil være nordjysk koordinator for skoletjenesten.
 
Skoletjenesten er et nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer, som udvikler og deler viden om undervisning med kulturinstitutioner, kommuner og uddannelsesinstitutioner. Målet er at gøre kultur, natur og kunst til et grundelement i børn og unges læring og dannelse. Som koordinator vil Kim skulle arbejde med at fremme og understøtte brugen af eksterne læringsmiljøer i hele Nordjylland. Han er naturligvis fortsat tilknyttet museet, men nu med én dag om ugen i skoletjenesten. Det nye job er samtidig en kæmpe anerkendelse af Kims store arbejde inden for feltet.

"Med Vesthimmerlands Museum får vi en partner med en solid lokalforankret undervisningspraksis, der gennem mange år har haft fokus på tværfaglighed og udvikling. På samme tid er museet optaget af at dele viden og erfaringer regionalt og nationalt bl.a. gennem projekter og partnerskaber", udtaler Marie Broen, der er national koordinator i Skoletjenesten. Claus Poulsen, der er leder af Skoletjenesten, supplerer: "Vesthimmerlands Museum er en stærk samarbejdspartner i Region Nordjylland. Sammen med de øvrige koordinatorer kan vi nu som nationalt videncenter arbejde med at understøtte og kvalificere undervisning i eksterne læringsmiljøer i hele landet gennem netværk, sparring og videndeling".

Det flerårige samarbejde markerer en fælles ambition om at skabe mere og bedre undervisning i eksterne læringsmiljøer for børn og unge såvel lokalt i Region Nordjylland som nationalt. I tæt samarbejde med Skoletjenesten skal den regionale koordinator bl.a. bidrage til udvikling og afholdelse af arrangementer i regionen, understøtte netværksdannelse på tværs af regionen og tilbyde sparring til eksterne læringsmiljøer.

Partnerskabet markerer det sjette regionale samarbejde for Skoletjenesten, der dermed dækker hele Danmark.

For museumsunderviser Kim Callesen er det nye job et solidt skulderklap og viser, at hans store faglighed og tilgang til arbejdet er blevet bemærket. Han forklarer selv, at han i 2011 kom til Vesthimmerlands Museum fra skoleverdenen med den hensigt at "gøre det, man ikke kan i det etablerede skolesystem". "Det har aldrig været min hensigt at gøre museet til en skole, men derimod at bruge det enorme potentiale, der ligger i at udvikle sanselig undervisning i det æstetiske læringsrum, som museerne udgør. Jeg ser meget frem til at få mange nye kollegaer, der arbejder inden for samme felt, men i særdeleshed de mange muligheder det giver for udvikling og samarbejde på tværs af museer og landsdele", fortæller han.