Museumsundervisningen drager ud i Europa

  retur
Undervisningstjenesten på Vesthimmerlands Museum har i løbet af årene deltaget i flere større forskningsprojekter både nationalt og internationalt, men med invitationen til at deltage i et nyt, stort EU-projekt slår museet for alvor sin rolle fast som en interessant medspiller inden for den internationale museumsverden. 

Museumsunderviser Kim Callesen har siden sin ansættelse ved Vesthimmerlands Museum i 2011 opbygget den populære skoletjeneste, som årligt betjener mere end 5.000 elever. Som læreruddannet og tidligere skoleleder har Kim en solid erfaring, som bl.a. har medvirket til, at han gennem årene har været en eftertragtet sparringspartner for andre museer og institutioner. I foråret blev han således inviteret til at deltage i Erasmus+-projektet "STEAM-builders", hvor kulturinstitutioner fra Frankrig, Belgien, Spanien, Cypern, Slovenien, Grækenland og nu altså også Vesthimmerland skal udvikle forløb, hvor historie, kulturarv, naturvidenskab, teknologi, matematik og Makerspace, en form for teknologisk værksted, tænkes sammen.

Baggrunden for projektet er PISA-studier fra 2018, der har påvist, at 1/5 af de europæiske skoleelever mangler de helt basale evner inden for STEM- området: Science, Technology, Engineering og Math, som er nødvendige i forhold til fremtidig beskæftigelse. 22.4% af eleverne præsterer jf. undersøgelsen lavt i matematik, og 21,6 % i Science. Men mest problematisk er det, at en stor del af eleverne også har mistet troen på, at de kan forbedre deres evner inden for STEM.
Disse nedslående udmeldinger udgjorde for de respektive projektdeltagere et incitament til at finde alternative løsninger og støttesystemer med henblik på at forbedre uddannelsessystemet inden for området. Ydermere er det ganske væsentligt at engagere elever inden for feltet, da jobfunktioner inden for STEM er kritisk vigtige for den fortsatte samfundsudvikling. Især er det helt centralt at opmuntre unge piger samt elever med specifikke indlæringsforstyrrelser i disse fag, da de ofte bliver afskrækket fra at forfølge en videnskabelig eller matematisk orienteret karriere.

Museumsunderviser Kim Callesen er begejstret for at have fået invitationen til det fremtidige samarbejde, der både skal komme eleverne lokalt til gode, men som også indeholder mange bredere perspektiver: "Jeg ser virkelig frem til at kunne samarbejde på tværs af landegrænser med udvikling af forløb inden for STEM-området, og særligt til at få sat forløb for "børn med særlige behov" i centrum internationalt. Det er ikke alene en stor chance for mig, for at arbejde på den " store scene", men også for at profilere Vesthimmerlands Kommune, Vesthimmerlands Museum og ikke mindst Stenalder Ertebølle internationalt, da resultaterne offentliggøres i hele Europa", understreger museumsunderviseren.

EU-Kommissionen godkendte projektet med en meget høj rating, 95 point ud af 100, og Kim Callesen ser nu frem til at indlede det 2-årige projekt i januar 2021.