Kort over Danmark - og ikke mindst over de vesthimmerlandske egne og byer

  retur
Kort over Danmark - og ikke mindst over de vesthimmerlandske egne og byer
Historiske kort er en fantastisk kilde til at gøre os klogere på fortidens landskab og forstå udviklingen inden for de danske byer - og til at illustrere dette. Et flot kort er altid godt til at fange opmærksomheden. De seneste år er arbejdet med historiske kort blevet meget nemmere for både fagfolk, lokalhistorikere og alle andre, der elsker kort. Kortene er blevet skannet og er ofte lettilgængelige på nettet. Det er blevet gratis at få fat på dem, hvor det tidligere ofte kostede gebyrer at få en kopi. Og en række programmer gør det nemt at sammenligne og sammenkoble kortene med andre kort eller andre historiske kilder.

Torsdag d. 6. oktober gæster museumsinspektør ved Odense Bys Museer Peder Dam Vesthimmerlands Museum og fortæller om udviklingen fra de allerældste og meget simple kort og op til vor tids digitale kort - så vidt muligt vist med eksemplar fra Vesthimmerland. Desuden fortælles der om, hvor man lettest kan hente kortene. Arrangementet begynder kl. 19.