I afvigernes fodspor - tema foredragsrække på Vesthimmerlands Museum

  retur
For nyligt har DR vist serien "De særligt farlige" om kriminelle udviklingshæmmede, som er dømt til anbringelse på den sikrede institution Kofoedsminde i Rødby. Et nutidigt indblik i, hvordan samfundet håndterer samfundets afvigere.
 
På Vesthimmerlands Museum er der i løbet af vinteren og foråret mulighed for at få et både historisk og anderledes indblik i forskellige former for afvigelse fra de gældende samfundsnormer, når der inviteres til tre foredrag under temaet "AFVIGERE". På museet kan særudstillingen ANBRAGT - Livø Anstalten 1911-1961 for øjeblikket opleves og i forlængelse af den, fortæller museumsinspektør Maria Clement Hagstrup den 17. februar om "afvigernes ø" for de såkaldt asociale, kriminelle, moralsk åndssvage mænd, der i perioden var anbragt på Livø. Et foredrag som også kommer omkring det samfund og den tidsånd, som ø-anstalter som Livø og Sprogø var produkter af.
 
Film, dokumentarer og podcasts om samfundets værste afvigere, seriemordere, er blevet voldsomt populære de senere år. Et mere skræmmende perspektiv på temaet afvigelse leverer psykologen Florence McLean, der har interviewet ikke mindre end 34 seriemordere, som tilsammen har slået hundredvis af mennesker ihjel. Med FBI's profileringsmetode som indgangsvinkel har hun sat sig for at komme tættere på svaret på hvorfor et menneske bliver seriemorder? Og om man kan gøre noget for at forhindre det? I foredraget den 24. marts inddrager hun sine erfaringer som psykolog i fremlæggelsen af sine undersøgelsesresultater og giver dermed et skræmmende indblik i seriemorderens sind, tanker og adfærd.

Foredragsrækken rundes af den 21. april, hvor leder af Danmarks Forsorgsmuseum, Sarah Smed, fortæller om en af Danmarks bedst kendte småøer Sprogø, midt i Storebælt, der i årene 1923-1961 husede såkaldt "moralsk defekte" kvinder under åndssvageforsorgen. Ø-anstalten var forbeholdt "antisociale, åndssvage" kvinder, hvis adfærd i tiden blev betragtet som "letfærdig og løsagtig". Sprogø hørte i perioden under De Kellerske Aandssvageanstalter, hvis hovedanstalt lå i Brejning mellem Vejle og Fredericia. Men hvem var kvinderne, og hvorfor endte de på Sprogø?
"Vores særudstilling om Livø Anstalten har givet anledning til debat og mange spørgsmål", fortæller museumsinspektør Maria Clement Hagstrup, "og derfor har vi valgt at sætte fokus på samfundets uønskede dette forår og det endda i dets mest ekstreme form med foredraget "Seriemorder - mennesket bag monstret". "Spørgsmålet om, hvad vi gør af samfundets uønskede, er på mange måder evigtgyldigt og relevant, hvad enten det drejer sig om fortid eller nutid", forklarer Maria Clement Hagstrup.
 
De tre foredrag er henlagt til Aars Kirkecenter, idet museets sale indtil 17. april er optaget af særudstillingen om Livø Anstalten.