Fortællinger om Fredbjerg Ødekirke 

  retur
Fredag den 26. juni kl. 19.00

I mange år har sagn og andre mere eller mindre troværdige oplysninger berettet om en kirke ved Fredbjerg, men der har været stor usikkerhed om dens placering. Thit Jensen mente f.eks. at have set dens beliggenhed i et syn.

Efter arkæologiske udgravninger i 1998 ved man nu, at der har været en kirke, og hvor den lå.
I sit foredrag ved kirken beretter arkæolog Jens Nielsen om den usædvanlige trækirke samt det usædvanlige i, at den ikke blev afløst af en stenkirke. Enkelte træk fra kirkegården med godt 800 grave belyses også tillige med den usædvanlige tiendelade.

Men hvorfor ligger kirken ikke ved landsbyen? Har det en sammenhæng med, at Fredbjerg også i oldtiden spillede en særlig rolle i kulten? Endelig ses kirken i et større perspektiv.

Deltagelse er gratis.

Mødested: Indkørsel til ødekirken fra Fredbjerg ad Fragtrupvej mod Uhrehøj Plantage, hvor der vil være skiltning.

Arrangør: Vesthimmerlands Museum i samarbejde med Fredbjerg og Omegns Borgerforening.