Debat: Hvad skal vi med kultur? 

  retur
En gruppe af vidt forskellige kulturaktører har sat sig sammen for at få kulturoplevelser i fokus til glæde for borgerne i hele Vesthimmerland.

Hvem? KulturDebatHus Søttrup, Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet, Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Teaterforening. Tilsammen kaldet: "Kultur-På-Kanten".

Hvorfor? For at skabe en dialog om, hvorfor kultur er vigtigt.
Erfaringen viser, at vi får mere ud af samarbejde, end konkurrence. Med initiativet er håbet at få sat fokus på kulturens værdi, på vigtigheden af samarbejde, på kommunens prioritering af kulturområdet og anerkendelse af værdien af alle forskellige kulturaktørers store indsats - alt sammen til glæde og gavn for borgerne i Vesthimmerland.
 
Hvornår? MANDAG D. 23. JANUAR KL. 16.00 - 18.00 i KulturDebatHus Søttrup, Hornum.

Til at sætte gang i debatten er der denne aften inviteret to vigtige oplægsholdere, nemlig vores egen formand for Kultur-og fritidsudvalget Per Nyborg samt Kommunernes Landsforenings kulturudvalgsformand Johan Brødsgaard.
 
Kom og vær med til en spændende debataften. Der serveres kaffe og kage, så af hensyn til planlægningen er tilmelding nødvendig til: kmejg@hotmail.com eller 21 49 34 24