Danske ringborges UNESCO-skæbne afgøres i efteråret

  retur
Efter at krigen i Ukraine udsatte afgørelsen om de fem danske ringborges optagelse på verdensarvslisten på ubestemt tid, mødes UNESCO-komitéen nu i Riyadh til september.
 
Det var gode nyheder, der forleden dag ramte chefkontoret på Vesthimmerlands Museum. Optagelsen af Aggersborg på UNESCOs Verdensarvsliste er nemlig kommet et væsentligt skridt videre. Det er museerne bag de fem danske vikingeborge, Vesthimmerlands Museum, Nordjyske Museer, Museum Odense, Museum Sydøstdanmark og Nationalmuseet, der i 2018 iværksatte det nødvendige forarbejde. Ansøgningen blev i januar 2021 underskrevet af kulturministeren og formelt indsendt, men grundet krigen i Ukraine og et russisk formandskab for UNESCO-komitéen ICOMOS, der behandler verdensarvsansøgninger, måtte komitémødet i juni 2022 udsættes. Afgørelsen blev dermed udsat på ubestemt tid. Nu har ICOMOS imidlertid fået nyt formandskab, og det afgørende komitémøde kan derfor blive afholdt i september i år i Riyadh i Saudi-Arabien.
 
Ringborgenes ansøgning er et fælles projekt, hvor de fem deltagende museer er gået sammen om at løfte verdensarvsopgaven i en såkaldt serienominering. Det er sket i tæt samarbejde med kommunerne Vesthimmerland, Mariagerfjord, Odense, Slagelse og Køge samt Slots- og Kulturstyrelsen. Med serienomineringen følger partnernes gensidige forpligtigelse til fælles koordinerende indsatser for at sikre bevaring, forskning og formidling på hvert eneste sted. Med udsigt til at hive verdens mest prestigefyldte blåstempling til Vesthimmerland, summer det allerede nu af ideer til nye initiativer. Museumsdirektør Broder Berg glæder sig til, at der snart kommer en afgørelse, og at Vesthimmerlands Museum ved en positiv tilbagemelding kan sætte alle sejl til for at løfte Aggersborg som verdensarvssted og eneste international klassificerede besøgsattraktion i kommunen.
 
UNESCOs Verdensarvskomité består af repræsentanter fra 21 regeringer. FN's lande deltager på skift i perioder fra fire til seks år.