Beretning 2021 - Aktiviteter, resultater og udfordringer 

  retur
I samfundets tjeneste - alsidigt kulturarvsarbejde for alle

Vesthimmerland er rigt på seværdigheder og en enestående skattekiste med fortællinger om livet på egnen fra oldtid til nutid. Vesthimmerlands Museum er kommunens statsanerkendte museum, der har til opgave at samle op på denne kulturhistoriske rigdom og udvikle kommunens kulturarv inden for de fem arbejdsområder: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.
Ingen andre museer i kommunen har så bred en opgaveportefølje som Vesthimmerlands Museum. Opgaverne spænder fra det lovbefalede arbejde inden for arkæologi og nyere tid til udstillinger, publikationer, digital informationsformidling, skoletjeneste, arkivvirksomhed og oplevelsesbaseret formidling med stort fokus på turismeudvikling i Vesthimmerlands Kommune.
Vesthimmerlands Museum er således en meget kompleks og alsidig organisation, hvor ansatte og frivillige i fællesskab løfter det professionelle arbejde med kulturarven. Museet løser sine opgaver i tæt samarbejde med universiteter og andre museer i ind- og udlandet. Museet skal ressource- og personalemæssigt være i stand til at løse opgaverne og svare på de krav, der stilles fra både stat og kommune.