150 Aars historie set gennem kameralinsen

  retur
Hvis man besøgte Aars anno 1870, så ville der ikke være meget at se! En kirke, en præstegård, nogle spredte gårde, en kro og en skole. Meget er sket på 150 år, og byen er vokset til at være Vesthimmerlands hovedby med mere end 8.000 indbyggere. En ny fotoudstilling på Vesthimmerlands Museum fortæller nu i ord og billeder om byens hastige udvikling fra søvnig landsby til pulserende handels- og uddannelsesby. 

"Når man får opgaven at fortælle 150 års byhistorie med spredte nedslag i form af kun 120 fotografier, så er man udfordret", fortæller museumsinspektør og arkivleder Kim Ørsted Iversen fra Vesthimmerlands Museum med et smil. "For vi har jo tusindvis af interessante foto, der på hver deres måde fortæller om byens udvikling". 

På den kommende fotoudstilling får man et indblik i tiden fra de første pionerer kommer til Aars omkring 1870 til stationsbyens opståen i slutningen af 1800-tallet, andelstiden og den hastige vækst op gennem 1900-tallet, hvor hovedgaden blev fuldt udbygget og mange nye forretninger kom til. Også den nyere del af byens fortælling er naturligvis taget med i form af et kig ind i de hæsblæsende 1960'ere, hvor et visionært sogneråd anført af sognerådsformand Holger Mikkelsen, havde blikket fast rettet mod at gøre byen så attraktiv som muligt for tilflyttere og virksomheder, bl.a. ved oprettelse af Vesthimmerlands gymnasium, landets første landgymnasium. Udstillingen er tematisk opbygget med nedslag inden for både uddannelse, erhverv, forretningsliv og fritid med bl.a. billeder fra de legendariske kimbrerfester, der hvert år i september samlede byens indbyggere. Museets 100-års jubilæum har også fundet en plads i udstillingen med fotos, der illustrerer den store udvikling, der her har fundet sted, siden Sigvald Vestergaard Nielsen i 1920 tiltrådte som stedets første leder. 

I dag er det sidste tog for længst kørt fra stationsbyen, og Aars har videreudviklet sig til en moderne industri-, handels-, -uddannelses- og kulturby. Af samme årsag er byjubilæet en god anledning til at stoppe op og dvæle en stund for at fortælle om de mennesker og den udviklingssammenhæng, der gennem alle årene har banet vejen for fremvæksten af det moderne Aars. 
 
Der er de seneste uger blevet arbejdet på højtryk for at færdiggøre udstillingen, som åbner den 21. august kl. 13.00, og håbet er, at rigtig mange har lyst til lægge vejen forbi museet for at dykke ned i byens historie. "Jeg er sikker på, at de mange fotografier vil vække minder og give anledning til mange gode snakke om dengang og nu", fortæller Kim Ørsted Iversen. "Flere vil måske endda kunne genkende sig selv eller familiemedlemmer undervejs", slutter arkivlederen, som har lagt vægt på at finde fotos frem, som både fortæller den mere brede historie, men som også fanger nogle af de små øjeblikke.