De nye fund ved Ertebølle Hoved

  retur

Som mange nok har bemærket, har arkæologerne i efteråret 2015 været i gang med en undersøgelse af de kystnære områder lige syd for Ertebølle Hoved.
Undersøgelserne har kastet lys over tiden før den store klassiske køkkenmødding blev grundlagt, en tid med drastiske havstigninger med oversvømmede bopladser til følge. Undersøgelserne har endvidere kastet lys over, hvad der skete i århundrederne efter Ertebøllekulturens afslutning. Foredraget vil derfor have tiden før og efter Ertebøllemøddingen i fokus, hvor foreløbige resultater og fund vil blive fremlagt. Endvidere vil fremtidsperspektiver for Ertebølle som et både forskningsmæssigt og formidlingsmæssigt arkæologisk hotspot blive skitseret og diskuteret.

Foredraget finder sted den 26. april, kl. 19.30 på Stenaldercenter Ertebølle.