"På udflugt i kimbrernes land" - lancering af ny historisk rute

  retur
Søndag den 11. juni kl. 15.00

Et af "Historier om Danmark"s største initiativer er et landsdækkende rutenet, som bliver lanceret nationalt søndag den 11. juni, naturligvis også i Vesthimmerland. I samarbejde med landets museer har Slots- og Kulturstyrelsen og Gads Forlag udvalgt og beskrevet 48 ruteforslag, som skal inspirere borgerne til at komme op af sofaen og opleve Danmarks historie i byer og landskaber.
Én af ruterne har titlen: "På udflugt i kimbrernes land" og er cirka 30 km lang med udgangspunkt fra Stenaldercentret i Ertebølle, over Farsø, Uhrehøj Plantage og til Myrhøj. Denne dag introduceres ruten på Stenaldercenter Ertebølle, og det er muligt at høre mere om de historiske lokaliteter, som passeres undervejs i det vesthimmerlandske landskab.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Stenaldercenter Ertebølle, Gl. Møllevej 8, Ertebølle, 9640 Farsø.
Arrangør: Vesthimmerlands Museum.