Anbragt - Livø Anstalten 1911-1961

 
Fra 1911-1961 hørte Livø, en ø på omkring 600 tønder land midt i Limfjorden, under De Kellerske Anstalter, landets største institution for udviklingshæmmede eller åndssvage, som de blev kaldt.

Det var en isolationsanstalt, som husede en broget skare af "asociale, kriminelle, moralsk åndssvage" mænd, der var uønskede i det omgivende samfund, og som ikke passede ind på de åbne anstalter. Pendanten til Livø var den måske i offentligheden bedre kendte Sprogø (1923-1961), som på tilsvarende vis husede "moralsk fordærvede og løsagtige" kvinder.

Livø udgør en ganske central fortælling i Vesthimmerlands historie, men er samtidig et enestående stykke Danmarkshistorie, som for mange er ganske ukendt. Fra 1911-1961 husede Livø Anstalten i alt 743 såkaldt "asociale, kriminelle og moralsk åndssvage" mænd, som var uønskede i det omgivende samfund.

Særudstillingen vises fra 13. november 2021 til 17. april 2022.
Booking af rundvisning: mail@vmus.dk 

Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden.