Vesthimmerlands Museums bestyrelse og vedtægter

 

Vesthimmerlands Museums bestyrelse, konstitueret d. 13. marts 2018

Per Nørgaard, formand, Vesthimmerlands Kommune

Egon Jensen, næstformand, Vesthimmerlands Museumsforening

Niels Heebøll, byråd, Vesthimmerlands Kommune 

Bente Høj Jensen, Vesthimmerlands Museumsforening

Sonja Marcussen, Vesthimmerlands Museumsforening

Per Olesen, Støtteforening for Stenaldercenter Ertebølle

Kaare Gyldenløve, medarbejderrepræsentantVedtægter for Vesthimmerlands Museum, 1. maj 2014 (uddrag)

Vesthimmerlands Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum.

Museet skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os.

Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet i lokalt, nationalt og globalt perspektiv belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund.

Museets geografiske ansvarsområde er Vesthimmerlands Kommune.

Museets tidsmæssige ansvarsområde er stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid, middelalder og nyere tids kulturhistorie.

Læs mere