Aktiviteter

 
Tirsdag den 29. november, kl. 15: Udgivelse af årbog og årsskrift
Mail vil tilgå alle på museumsforeningens mailliste

Værksteds-/håndarbejdslaug
Der er syet to broger, to særke, en skjorte og påbegyndt broderi til et ravnebanner. Vi hygger os ca. hver 14. dag i skolestuen i administrationsbygningen på museet.
Lauget har planlagt en udflugt, hvor vi skal have købt stof til to kjoler, et par hoser, tre strudhætter, en hat og måske noget forstof. Tre af deltagerne måler op til stofkøb.
På længere sigt kan der måske også blive mulighed for at væve, såvel bånd som stof, hvis det er det, du brænder for.
Andre værkstedslaug kan også oprettes, f.eks. husflid.
Skulle nogle få lyst til at deltage, er I velkomne til at henvende jer til:
Birthe Gindrup Sørensen, tlf.: 98 65 60 78
Sonja Marcussen tlf.: 29 67 63 24, mail: sonja.k.marcussen@gmail.com