Program 2022

 

Onsdag den 7. september 19.00: Danmarks oldtid i landskabet

Det danske landskab er fyldt med fortællinger om vores fortid. Faktisk har vi så mange bevarede fortidsminder, at man ud fra dem alene kan fortælle en samlet Danmarkshistorie fra rensdyrjægernes indtog i landet efter istiden for 14.000 år siden og frem til vikingekongernes magtudfoldelse omkring år 1000.

Mennesker har til alle tider ageret i og forandret landskabet. Man har tilpasset sig naturen og de fysiske betingelser, men har også udnyttet og formet sine omgivelser. Vores forfædre har bevæget sig på fastlagte veje og ruter, forholdt sig til tidligere tiders levn og spor, og har haft hellige, magiske og måske forbudte steder. At stå ved en gravhøj, en stendysse eller en vikingeborg er en eventyrlig oplevelse, for det var lige her, at historien foregik.

Baseret på bogen "Danmarks oldtid i landskabet" vil arkæolog Marianne Lindegaard Rasmussen fra Slots - og Kulturstyrelsen fortælle om udvalgte, nationale og vesthimmerlandske fortidsminder, som på sin helt egen måde fortæller os noget om, hvem vi er og var.

Pris: 80 kr. og 40 kr. for medlemmer af museets støtteforeninger.

Adresse: Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600 Aars. 


Torsdag den 6. oktober kl. 19.00: Kortlægningen af Danmark

Historiske kort er en fantastisk kilde til at gøre os klogere på fortidens landskab og forstå udviklingen inden for de danske byer - og til at illustrere dette. Forfatter og museumsinspektør ved Odense Bys Museer Peder Dam fortæller om udviklingen fra de allerældste og meget simple kort og op til vor tids digitale kort - med eksempler fra Vesthimmerland.

Peder Dam er forfatter til det imponerende værk "Kortlægningen af Danmark", som udkom på Lindhardt & Ringhof i 2019.

Pris: 80 kroner. Medlemmer af museets støtteforeninger: 40 kroner.

Adresse: Vesthimmerlands Museum, Søndergade 42, 9600 Aars.


Torsdag den 10. november kl. 19.00: Vikinger i øst

Kom med på en rejse gennem de østlige områder og bliv klogere på vikingernes rejser, alliancer og bosættelser imod øst - herunder i Rusland, Baltikum og Polen.

Når man taler om vikingetiden er det oftest vikingernes vestlige togter og bebyggelser, der er i fokus. Vikingerne bliver nærmest kun forbundet med togter, plyndringer og erobringer af nye landområder, i bl.a. England. Den østlige del af vikingernes rejser og historie er mere overset. Man har dog kendt til den omfattende sølvhandel med Kalifatet, men det vikingerne, eller skandinaverne, virkelig var kendte for i de østlige områder var deres diplomatiske evner og alliancer.
Harald Blåtand havde et vigtigt kontaktnet og alliancer i det polske område, både med Obodritterne og med den polske konge Miezsko I. Dette belyses af de mange fund af skandinaviske genstande og våben i Polen samt af de mange slaviske fund i de danske områder.

Museumsinspektør Charlotta Lindblom er medskaber af VejleMuseernes nye særudstilling "Magt og guld - vikinger i øst".

Pris: 80 kroner. Medlemmer af museets støtteforeninger: 40 kroner.

Adresse: Vesthimmerlands Museum, Søndergade 42, 9600 Aars.