Arkæologi

 

Vesthimmerlands Museum er et af de 27 statsanerkendte arkæologiske museer i Danmark. Museet står for indsamling og registrering af fund og oplysninger om fortidsminder. Herunder foretager museet arkæologiske udgravninger.

Informationer om fortidsminder, danefæ, museets sagsbehandling i forbindelse med byggesager, m.m. findes i folderen "Er der fortidsminder på din jord?"

Kontakt arkæologi forskning : 

Bjarne Henning Nielsen, museumsinspektør, mag. art., mail,
tlf. 61 42 60 80

Kontakt byggesager:

Gitte Lambertsen Hjortlund, museumsinspektør, M.Phil., mail, tlf. 40 63 74 27


Læs mere