Om arkivernes årsskrift

  retur
Ideen om et fælles lokalhistorisk årsskrift opstod i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Her blev Aalestrup, Aars, Farsø og Løgstør kommuner slået sammen til Vesthimmerlands Kommune, og i den nye kommune var der 10 lokalhistoriske arkiver, som efter Ullits-Foulum Arkivs opståen siden er steget til 11. Der blev på denne baggrund oprettet et arkivsamvirke, hvor arkiverne har mulighed for at mødes og udveksle erfaringer.

For at styrke kommunesammenlægningen og vise, hvad der er af gode historier rundt om i kommunen, blev det besluttet at udgive et fælles årsskrift. Her har hvert arkiv mulighed for at bidrage med en artikel fra deres lokalområde, og da hvert arkiv deler årsskrifterne ud til deres medlemmer, når historierne rundt i hele kommunen. Vesthimmerlands Kommune støtter udgivelsen med ca. halvdelen af udgifterne mens arkivernes selv sørger for resten.

Årsskrifterne er en guldgrube af interessante fortællinger og historier fra Vesthimmerlands spændende fortid. Det er en skøn blanding af erindringsstof og beskrivelser af personer, virksomheder og begivenheder, som tilsammen viser mangfoldigheden på egnen. De fleste årsskifter kan stadig købes i museumsbutikken på Vesthimmerlands Museum.