Himmerlandsgade - fra landevej til indkøbsstrøg

 

Himmerlandsgade var oprindeligt en snoet og støvet landevej. Fem gårde og fire huse, en kirke, en præstegård, en skole og en kro udgjorde landsbyen Aars omkring 1870. Få gårde og huse havde byen haft i århundreder, men omkring 1870 begyndte forandringerne at sætte ind. Håndværkere og handlende begyndte at bosætte sig ved landevejen, og i 1885 var der 13 næringsdrivende i Aars: Fire snedkere, to smede, to købmænd, en manufakturhandler, en skrædder, en skomagermester, en kvindelig bager og en væverske. I 1893 blev den lille landsby til stationsby, da jernbanen fra Hobro til Løgstør blev etableret og forbandt det østvendte kystlandskab med Limfjordsområdet.

Herefter gik det for alvor stærkt, og mange nye håndværkere og handlende bosatte sig i den spirende stationsby. De handlende byggede ofte huse i to etager, hvor forretningen var i stueplan og boligen på første sal. De tunge håndværk var i baggårdene med udstillingslokaler ud mod Himmerlandsgade.

I løbet af 1910'erne og 1920'erne begyndte de første tre etagers huse at dukke op. Således byggede isenkræmmer C.C. Christensen i 1911 ovenpå sin ejendom, Himmerlandsgade 69. I 1927 stod det prægtige byggeri på Himmerlandsgade 73 færdigt. I stueplan var der bageri og konditori samtidig med, at der var flere udlejningslokaler, som blandt andet kom til at huse trikotage og Aars Avis. På de øvrige etager var der privatbolig og udlejningslejligheder.

Himmerlandsgade har med tiden udviklet sig til hovedstrøg og indkøbsgade, som vi kender den i dag. Bebyggelsen har ændret karakter og rummer i dag også arkitektur fra de seneste årtier foruden flere betydningsfulde kunstværker i det offentlige rum.


Skriv mappenavn/gruppenavn: Galleri/himmerlandsgade