Tre storkeungers dagbog - en sød historie fra 1932

  retur
Inspireret af Veggers storke og hestemarked gik vi på Vesthimmerlands Museum i arkivet og fandt, hvad vi havde af materiale om storkene i Vesthimmerland. Frem af gemmerne kom en lille historie fra 1932, som i billeder og tekst fortæller om dengang, da storkene havde til huse i Himmerlandsgade i Aars.

På Aars Lokalhistoriske Arkiv opbevares en arkivmappe, der foruden seks billeder af et storkepar med deres tre unger også indeholder en fin lille beskrivelse af nogle af de oplevelser, som storkeungerne kom ud for i deres første to en halv måned. Hvem, der er ophavsmand/kvinde til beskrivelsen, ved vi desværre ikke, men reden, som storkene brugte, lå på taget af Aars Maskinfabrik, Himmerlandsgade 76-78. Maskinfabrikken ejedes på dette tidspunkt af fabrikant Johannes Jensen, som var søn af Niels Jensen, der havde grundlagt fabrikken, da han i slutningen af 1800-tallet kom til Aars.

Man har på maskinfabrikken gjort meget ud af, at storkene havde det godt, hvilket fremgår af nedenstående beskrivelse. Om storkene vendte tilbage året efter, fortæller historien desværre ikke noget om.


Dagbogen

3 Storkeungers oplevelser
1. Aars storkeunger på maskinfabrikkens tag.
Kom til verden d. 2. juni 1932.

6. August.
No. 1 startet, dumpede ned på Torvet og blev båret hjem og op i reden

8. August.
No. 1 på flyvetur over byen.
No. 2 fløjet mod Hjortkærs antenne og skrammet begge ben, måtte bæres op i reden.

14. August
No. 3. Prøveflyvning, havnet i Hjortkærs have, spadserede flot ad Gaden hjem for at bæres op i reden.

15. August.
No. 3 dumpet ned på vejen. Startet fra Tømmerpladsen og havnet i Haven neden for reden for at bæres op i reden.

17. August.
No. 3 startet og fløjet tilbage til Reden.

19. August.
Alle startet på flyvetur.

21. August
Alle startet på længere udflugt.

24. August.
Startet med Ægypten som mål.

Ventes at komme tilbage d. 10. april 1933