Optrevlingen af Aarsgruppen februar 1944

  retur

Ofte opstår der myter efter voldsomme og dramatiske hændelser.
Arrestationen og henrettelsen af Aarsgruppen i februar og juni 1944 er ingen undtagelse. De lokale myter søgte især at placere skylden for optrevlingen hos et bestemt medlem af gruppen. Medlemmerne nåede kun at gennemføre én våbenmodta-gelse på Blære Hede den 6. februar 1944. Med udgangspunkt i centralt kildemateriale fra retsopgøret, sammenholdt med ældre og nyere litteratur om gruppens endeligt, giver artiklen et velunderbygget indblik i de faktiske omstændigheder bag optrevlingen af gruppen.

Læs artiklen af Thorkild Nielsen og Egon Jensen