Toldbodgade

  retur

Allerede i 1523 nævnes et toldsted i Løgstør (Løgstedøre). Anledningen var den, at kong Christian II kun ville have to steder ved fjorden, hvor afgifterne ved sildefiskeriet skulle opkræves og det ene blev Løgstør. Hvor længe, dette toldsted eksisterede, er dog usikkert.


Toldboden, år 1900. Toldbodgade ses til venstre for Toldboden. Klik her for helt foto!

I 1673 indførtes der i Løgstør (og Nibe), ligesom i købstæderne, en konsumptionsafgift, som blev opkrævet i form af bompenge. Den afgift blev i 1841 afløst af et egentligt toldvæsen, og toldboden lå i den østlige del af Fjordgade. Efter at Vesterhavnen var færdig i 1852, trak den forskellige virksomheder og institutioner til, bl.a. toldvæsenet, som i 1857 lejede en grund ved havnen, hvor den gamle toldbod stadig ligger.


Toldboden, år 2011. Toldbodgade ses til venstre for Toldboden. Klik her for helt foto!

Toldbygningen var oprindelig i én etage, men i 1920 blev der bygget en etage ovenpå til embedsbolig for toldforvalteren. Foruden almindelige toldfunktioner havde man også opkrævning af afgifterne for passage af Frederik d. VII's kanal, indtil denne i 1901 blev erstattet af den gravede rende over Løgstør Grunde og helt lukket for gennemsejling i 1913.

Sidst i 1960'erne blev toldkammeret omdannet til toldkontrol, og i januar 1972 forsvandt toldvæsenet fra Løgstør.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn.
Læs mere

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn
Lindhard, N.H., 1996, Historien om Løgstør, Forlaget Krejl, p. 78


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.