Købmagergade

  retur

Gaden hed oprindelig Skolegade, men inden den fik sit navn, var det bare en baggade til Fjordgade, der i mange år var byens hovedgade.

I 1823 blev Løgstør skole oprettet i gaden og gav den sit navn. Skolen eksisterede indtil 1870, hvor bygningen for 1220 rigsdaler blev solgt til skipper N.C. Jepsen, der begyndte en manufakturhandel, som han og hans søn af samme navn drev til 1947.


Skolegade, ca. 1900. Klik her for helt foto.

Skolegade var omkring århundredeskiftet og op til 2. Verdenskrig en livlig handelsgade, og det var på hjørnet af Skolegade og Østerbrogade, at byens første tre etagers bygning, "Skyskraberen" blev bygget i 1912.

Efterhånden flyttede en stor del af handelen til Østerbrogade, der blev byens nye forretningsgade.

Gaden hed altså Skolegade, indtil den måtte døbes om, da det i 1973-74 blev besluttet, at der ikke måtte være flere gader af samme navn inden for en kommune eller et postdistrikt.

Der var et forslag om, at gaden skulle hedde "Horrebowgade" efter astronomen og fysikeren Peder Nielsen Horrebow, der var født i Løgstør i 1679 ind i en fattig fiskerfamilie. Han havde i starten af 1700-tallet arbejdet som assistent for Ole Rømer og bl.a. hjulpet denne med at fremstille instrumenter til observatoriet i Rundetårn.

Forslaget blev dog afvist, og i stedet dukkede navnet Købmagergade op. Hvem der kom med forslaget er uklart, men til en forespørgsel om hvorfor, lød svaret: "Der har nok boet en købmand engang".

Ordet købmager har imidlertid ikke noget med en købmand at gøre, men er en sproglig forvanskning af kødmanger, som er et gammelt ord for slagter. Konklusionen er derfor, at navnets oprindelse forbliver uvist.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn.
Læs mere

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn
Lindhard, N.H., 1996, Historien om Løgstør, Forlaget Krejl, p. 132


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.