Fogedgade

  retur

Fogedgade går langs med en fløj af den gamle Dommergård, der oprindeligt hed Herredsfogedboligen.


Herredsfogedboligen med Fogedgade til højre. Klik her for helt billede!

Bygningen blev opført af herredsfoged Schwanenskjold i 1838 som bolig og kontor. Indtil da havde herredsfogederne boet mange forskellige steder i området.


Schwanenskjold. Klik her for helt billede!

Gården var i privat eje for Schwanenskjold og hans efterfølgere indtil 1879, hvor den blev solgt til anden side. Herredsfogedkontoret skulle nu finde et andet sted, og det blev i Lunøes købmandsgård fra 1879 til 1884. Fra 1885 til 1890 i Bredgade 21 og fra 1890 til 1894 i Fjordgade 46.

I 1894 købte staten gården i Fogedgade tilbage og indrettede den til embedsbolig for herredsfogeden, der senere skiftede navn til dommer. Herefter kom gården til at hedde Dommergården.

En tid forsvandt navnet Fogedgade og blev erstattet af Tværgade, men ved reformen af gadenavne, efter kommunesammenlægningen i 1970, kom navnet imidlertid tilbage, selvom Løgstør havde mistet dommerembedet til Fjerritslev.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn.
Læs mere

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.