Fischersgade

  retur

I begyndelsen af 1800-tallet var Løgstørs "forretningskvarter" stort set Fjordgade med udløbere over til skrænten og Søndergade. Her lå købmandsgårdene langs havnen.

Fischersgade er opkaldt efter købmand Christen Fischer, der blev født i 1785 ind i en gammel Løgstørslægt. Som 27-årig overtog han en købmandsforretning i Fjordgade 46, som var startet i 1790 af Sander Thorup. Thorup døde i 1812, og Christian Fischer giftede sig med enken og overtog på den vis forretningen, der blev drevet med succes.

Efter den første hustrus død giftede Fischer sig igen, og da han døde i 1854 solgte hans enke, Else Fischer, forretningen til Michael Simonsen, hvis efterfølgere førte den videre i fire generationer.

Else Fischer døde i 1868 og efterlod sig et gavebrev dateret 28. november 1868, hvori hun skænkende en grund i Løgstør, matrikelnummer 24 af Løgstør bygrunde, med det derpå i 1857 opførte beboelseshus. Til vedligeholdelse af ejendommen blev der hensat en kapital på 1.000 rigsdaler. I den forbindelse blev der oprettet en stiftelse, der fik navnet "Chr. Fischers Minde", og der blev indsat en mindeplade i muren. Betingelserne var, at ejendommen skulle anvendes til fribolig for "tre værdige trængende af Løgstør, navnlig enker og aldrende ugifte personer af kvindekønnet, som ere af hæderlig opførsel".

"Fischersminde" overgik i 1967 til privat eje.


Fischersminde. Klik her for helt billede

Før kommunesammenlægningen i 1972 var Fischersgade opdelt i tre gadeafsnit, nemlig den vestlige del, Fischersgade, den midterste del hed Peder Kræmmersgade og den østlige del hed Søndergade.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn.
Læs mere

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn
Lindhard, N.H., 1996, Historien om Løgstør, Forlaget Krejl, p. 99


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.