Blindebomsgade

  retur

På Rigsdagen i København vedtog man i 1660 en konsumptionsafgift på alle varer, der blev indført til salg i købstæderne.

I 1673 udnævnte man flere byer, bl.a. Løgstør og Nibe til byer "der havde mere end bondenæring", og der skulle ligesom i købstæderne betales afgifter. Konsumptionen var en slags afløsning for det toldsted, der var indført under Chr. II i 1523, og var en stiltiende godkendelse af den handel, der var i byen. Løgstør blev først købstad i år 1900, men havde allerede i 1752 forsøgt at opnå købstadsrettigheder. Dette blev dog forpurret fra aalborgensisk side.


Blindebomsgade med dommergården til højre, omkring år 1900. Klik her for helt billede!


For at kunne opkræve afgiften, som i daglig tale gik under navnet "bompenge", blev der ansat konsumptionsforvaltere og betjente. Ved indkørslen til byen blev der ligeledes bygget et bomhus med en oplukkelig bom. Det lå i krydset, hvor Nibe og Viborg landeveje mødes, og her fandtes i en lang årrække den eneste adgangsvej til byen med køretøjer.

Efter 1800 voksede gadenettet, og Løgstør fik en vestre og en østre bom. Den vestre bom var i det gamle bydige, der gik fra skrænten og ud mod vandet der, hvor sygehuset tidligere lå - nu Fischershave. Den blev kaldt "Trangeled" og førte ud til Jægers Toft.

Den østre bom var anbragt omtrent, hvor Dommergården blev bygget i en lille gade, der førte ud til østre kær, hvor byen endte på den tid. Denne bom kunne ikke umiddelbart lukkes op og blev kaldt "den blinde bom". Samme navn fik den gade, der blev anlagt på stedet og endnu omkring 1870 blev benævnt "den blinde bom". Senere blev navnet ændret til Blindebomsgade.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn. 
Læs mere

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn
Lindhard, N.H., 1996, Historien om Løgstør, Forlaget
Krejl, p. 36f.


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.