Th. Eriksens Vej

  retur

Rasmus Nikolaj Thorvald Eriksen blev født den 6. december 1898 på Djursland. I perioden 1922-1924 var Thorvald udstationeret i Farsø, hvor han forestod arbejdet med at etablere en hovedkloak i byen. Opholdet gav Thorvald mod på at bosætte sig i byen, og i 1927 etablerede han sin entreprenørvirksomhed i Farsø. Velankommet til Farsø indlogerede han sig på Afholdshotellet, hvor han mødte Martha Nielsen, datter af hotellets ejer, Morten Nielsen. Parret blev gift i 1936.


Th. Eriksen fotograferet i 1960'erne. Klik her for helt foto!

Farsø var i 1930'erne en stationsby med en solid vækst, og der var brug for firmaer, der kunne udvide og udbygge infrastrukturen. Th. Eriksen fik opgaver med at lave nye og bedre veje i Strandby-Farsø kommune samt Ullits og Hvalpsund. Med tiden fik firmaet også opgaver mange andre steder i Himmerland. Det blev til kilometervis af veje ligesom firmaet etablerede kloakeringsarbejder, udbedrede fortove og gader. Firmaet kørte hver vinter med sneplov og spredte sand.


Entreprenørfirmaet Th. Eriksen er sammen med Rimas i gang med at reparere Nørregade i Farsø. Klik her for helt foto!

Th. Eriksen opbyggede en solid virksomhed, der på et tidspunkt havde ansat 50-55 mand. Den teknologiske udvikling gjorde, at der i tiden efter 2. Verdenskrig skulle investeres i nye maskiner. Til at forestå dette skifte blev ingeniøren Bent R. Ovesen partner, og virksomheden skiftede navn til Eriksen og Ovesen, og sammen dannede de et stærkt makkerpar. Eriksen og Ovesen investerede inden for et ret kort tidsrum et betydeligt beløb i nyt maskineri, blandt andet traktorer og gravemaskiner. Hvor det i Th. Eriksens unge dage havde været skovlen, man arbejdede med, så blev maskinerne nu altafgørende, og entreprenøren var god til at finde de rette folk til at betjene dem.


Indehaverne af entreprenørfirmaet Eriksen & Ovesen. Til venstre ses entreprenør Th. "Leth" Eriksen til højre ingeniør Bent Ovesen. Billedet er fra slutningen af 1960'erne eller starten af 1970'erne. Klik her for helt foto!

I slutningen af 1970'erne købte Bent Ovesen Th. Eriksen ud af virksomheden, der dog blev drevet videre under samme navn. Det var blevet en anden tid med anlægsarbejder i jord og vand med fokus på kloakker, rensningsanlæg, byggemodninger, vejanlæg med mere.

Det var ikke kun i erhvervslivet, at Th. Eriksen slog sine folder. Han var i mange år medlem af sognerådet ligesom han engagerede sig stærkt i Borger- og Håndværkerforeningen, hvor han sad som formand. Han havde også en stor andel i, at der i Farsø blev rejst en mindesten for Johs. V. Jensen. Stenen blev fisket op af havet ved Hirsholmene, og Th. Eriksen og hans folk transporterede den tonstunge sten på plads på bakken syd for Farsø. Samme hjælpsomhed kom til syne, da Farsø Hallen skulle opføres i 1971. Her stillede Eriksen og Ovesen materiel til rådighed for de mange frivillige, der hjalp til med udgravningen til hallen.

Med tiden blev Th. Eriksen kendt som "Leth", og han opnåede at se sin virksomhed fejre 50 års jubilæum i 1977. I 1981 døde Th. Eriksen, og han opnåede også at få en vej opkaldt efter sig.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn
Læs mere

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.