L. Heidemannsvej og Cathrinevej

  retur

Historierne bag L. Heidemannsvej og Cathrinesvej hænger uløseligt sammen. Personerne er købmand Lauritz Heidemann og Cathrine Mathilda Christensen. De blev gift i 1917, og sammen drev de Cathrines forældres købmandsforretning videre, og var kendte personer i Farsø.


Købmand C. Christensens stue fotograferet i 1914. Fra venstre ses fru. Christensen, sønnen Ruby, købmand Christensen og døtrene Inger og Cathrine. Klik her for helt foto!

Cathrine Mathilda Christensen blev født den 9. august 1895 som datter af købmandsparret Christen og Marie Christensen. Christen Christensen startede som selvstændig købmand i Farsø i 1886. Han valgte strategisk at placere Købmandsgården i svinget på Nørregade, så den både kunne ses fra den nordlige og den sydlige indkørsel til Farsø. Købmandsgården blev med tiden udbygget til en firlænget gård. Christen giftede sig med Birgitte Marie Pedersen Ruby, og de fik tre børn sammen, hvoraf Cathrine var den yngste.

Cathrines to ældre søskende blev begge ramt af engelsk syge. For at skåne børnene mod eventuelle drillerier fik alle tre børn undervisning af en privat lærerinde i en dertil indrettet skolestue i købmandsgården. Både Cathrine og hendes bror Ruby blev senere medarbejdere i købmandsgården.
Da sikringsstyrken under 1. Verdenskrig kom til Farsø, red kaptajnen ind i købmandsgården, hvor han skulle indkvarteres. Kaptajnens oppasser, nummer 86, hed Lauritz Heidemann. Lauritz Heidemann var født i Hjørring den 22. august 1891, som søn af værtshusholder, Thomas Peter Heidemann, og hustru Petrine Skræm. Lauritz Heidemann var landmand, så Cathrine Christensen indstillede sig på at skulle være landmandskone, idet de to havde fået et godt øje til hinanden. Købmand Christen Christensen havde dog andre tanker. Lauritz Heidemann fik tilbud om at uddanne sig til købmand for, efter endt læretid, at komme til at drive købmandsforretningen sammen med svogeren Ruby Christensen. Lauritz Heidemann gik derfor i købmandslære i 1917, otte dage efter brylluppet med Cathrine.

Cathrine og Lauritz Heidemann modtog i bryllupsgave "Villa Pax" på Stationsvej. Her boede de med deres tre børn indtil omkring 1935, hvorefter familien flyttede ind i købmandsgården.
Lauritz Heidemann var aktiv i det offentlige liv og var blandt andet formand for Vesthimmerlands Købmandsforening, og blev også valgt til bestyrelsen på landsplan. Han blev ligeledes valgt til Farsø Sparekasses bestyrelse. Cathrine Heidemann kendte Thit Jensen, og når Thit besøgte Farsø en uge ad gangen, blev der altid arrangeret en aften med spisning i købmandsgården. Efter middagen spillede Cathrine og Lauritz kortspillet, L'hombre, med Thit Jensen.


Lauritz Heidemann fotograferet på kontoret i 1950'erne. Klik her for helt foto!

Kronprinsparret Frederik og Ingrid brugte flittigt Jagtgården i Trend. Kongefamilien kom på den måde til at få deres gang i købmandsgården i mere end 20 år, indtil kong Frederik døde i 1972. Købmandsfamilien holdt sig altid hjemme i højtiderne, da man ønskede at være der, når kongefamilien var på disse kanter.


Kong Frederik den 9. på besøg hos Lauritz Heidemann i 1968. Klik her for helt foto!

Lauritz Heidemann døde knap 80 år gammel den 14. juli 1971. Der var kondolence fra kongehuset, og da kongeparret var i Trend den følgende jul, ville kongen vide, om han stadig måtte besøge Cathrine Heidemann. Det var han selvfølgelig velkommen til.
Kong Frederik kom kun til at leve et halvt år længere end den mangeårige ven Lauritz Heidemann. Cathrine overlevede dem alle og døde i 1996 efter at have rundet de 100 år.


Cathrine Heidemann fotograferet i 1995, hvor hun blev 100 år. Klik her for helt foto!

Mindet om købmandsfamilien lever videre i de to vejnavne, Cathrinesvej og L. Heidemannsvej.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn.
Læs mere

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.