Tokesvej

  retur

Tokesvej var én af de første veje i Aars, der blev navngivet i 1921. Den har fået navn efter Val-Toke, som runestenen i Aars er sat over. Oversat fra olddansk bærer runestenen inskriptionen:
"Asser satte denne sten efter Valtoke, sin 'drot'. Stenen forkynder, at den længe vil stå her; den skal nævne (omtale) Valtokes varde."


J.P. Giversens bageri og konditori på hjørnet af Himmerlandsgade og Tokesvej. Klik her for helt foto!

Tokesvej ligger centralt i Aars, og det var i området heromkring, at Aars by begyndte at vokse frem i 1870'erne og 1880'erne. På det østlige hjørne af Himmerlandsgade og Tokesvej opførte enkefru Petrea Christensen i 1878 et bageri, og denne bygning er formentlig byens første egentlige forretning. Bageriet fik lov at stå indtil 1926/1927, hvor det blev revet ned for at gøre plads for et nyt stort bageri og konditori. Bagermester Chr. Vistisen havde købt Petreas bageri i 1906, og da bageriet skulle udvides, blev det gamle bageri revet ned og erstattet af en ny stor bygning i tre etager, som har adressen Himmerlandsgade 73. I 1936 overtog bagermester Giversen bageriet og konditoriet, og han drev det indtil 1961. Fra 1963 har bygningen været brugt som bank, hvor først Landmandsbanken og siden Den Danske Bank har haft til huse.


Himmerlandsgade 75, som bygningen så ud omkring 1954, hvor der var Carlsberg Øldepot. Øldepotet ejedes af Valdemar Andersen. Klik her for helt foto!

På det vestlige hjørne af Himmerlandsgade og Tokesvej har der fra 1892 til 1967 været øldepot. Ølhandler Jens Andersen kom til Aars i 1892 og erhvervede grunden, som senere kom til at hedde Himmerlandsgade 75, og herpå opførte han en bygning med øldepot og privatbolig. En del af den østlige del af bygningen blev udlejet til andre forretningsdrivende, blandt andet bogbinder Carl Andersen som fra 1893 havde sit bogbinderi på adressen. Den i Aars berømte kunstner, Kristian Andersen, bedre kendt som Kunstsmeden, er født i huset som søn af ølhandleren. Ølhandler Andersens anden søn, Valdemar Andersen, overtog øldepotet i 1936 og drev det indtil 1967, hvor Aars Kommune overtog ejendommen, og blandt andet brugte det i en periode som arbejdsformidling. I 1973 blev ejendommen revet ned, og herefter er grunden blev udlagt som torv, Kimbrertorvet.


Tokesvej set fra Himmerlandsgade med de to markante bygninger på hver sin side af vejen. Billedet er taget i starten af 1970'erne, før øldepotet blev revet ned i 1973. Klik her for helt foto!

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv, Aars
Læs mere

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv, Aars


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.