Søndergade

  retur

Himmerlandsgade udviklede sig fra 1870'erne til at blive byens hovedgade. Det var her de handlende og håndværkerne slog sig ned og byggede forretninger og værksteder. Omkring år 1900 var de fleste grunde langs Himmerlandsgade blevet bebygget, og der opstod et behov for en ny gade, hvor boliger kunne opføres. Denne gade kom til at gå parallelt med Himmerlandsgades sydlige del og blev anlagt omkring 1901. I 1921 fik vejen det meget sigende navn, Søndergade.


Billede af den vestlige del af Søndergade. Billedet er formentlig fra 1930'erne eller 1940'erne. Klik her for helt foto!

Hvor Himmerlandsgade er godt beskrevet i historien om Aars, så er Søndergade en af de mere anonyme veje. Det skyldes primært, at der nærmest ikke har været erhverv eller håndværk knyttet til vejen, som traditionelt er det, der bliver gemt historier og billeder af. Søndergades nordlige grunde er udstykket fra parcellerne på den sydlige del af Himmerlandsgade. De første parceller på Himmerlandsgade var relativt smalle, meget lange og med have og gårdsplads bagud. Det var fra disse lange parceller, at der var plads til at udstykke små parceller på Søndergade, hvorpå der kunne opføres boliger. Én af de allerførste bygninger på Søndergade var Missionshuset, som blev opført i 1897 på hjørnet af Søndergade og Assersvej.


Søndergade fotograferet omkring 1956. På billedet ses mælkekusk Niels Rode med sin hestevogn med to heste foran, og vognen fyldt med mælkejunger. Klik her for helt foto!

Søndergade er dog kendetegnet ved, at der i første halvdel af 1900-tallet har været en del pensionater i gaden. Pensionater blev oprettet i private hjem, gerne med nogle få udlejningsværelser tilknyttet. Omkring spisetid, morgen, middag og aften, kunne man få sulten stillet på pensionaterne, hvilket mange enlige i byen benyttede sig af.


Farmors Pensionat, da det lå på Søndergade 26 i Aars. Pensionatet blev drevet af Anna Sørensen fra 1955 til omkring 1962. Fra 1963 til 1980 lå pensionatet på Præstegårdsvej 9. Klik her for helt foto!

Sidenhen kom der flere forskellige funktioner på Søndergade i takt med at byen udviklede sig. I 1932 blev Teknisk Skole, Søndergade 32, opført. Biblioteket og politistationen er også kommet til, og det samme er Aars Eje, Søndergade 30.

I 1980'erne og 1990'erne skete der markante forandringer med Søndergade. Flere af husene blev fjernet for at åbne byen op, og lave parkeringspladser til de mange handlende. I den vestlige del af Søndergade blev der lavet to parkeringspladser, som gav adgang til Himmerlandsgade. I den østlige del blev et stort område også udlagt til parkeringsplads, og der blev anlagt forretningslokaler til dagligvarer. I 2009 stod Aars City Center færdigt, som har udgang mod parkeringspladsen på Søndergade.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv, Aars
Læs mere

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv, Aars


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.