Møllebakken

  retur

Møllebakken er den samlende betegnelse for bakken i den østlige ende af Himmerlandsgade. I tilknytning til bakken hører vejnavnene Møllestien, Møllevej og Møllevang. Som navnet antyder, har der tidligere ligget en vindmølle, Aars Mølle, der blev opført i 1887 af egnens venstrebønder.


Møllebakken i 1930'erne med både Aars Mølle og Aars Vandtårn. Klik her for helt foto!

Møllen blev ifølge overleveringen opført som protest mod Dybvad Mølle, der var ejet af sognefoged og møller Niels Chr. Jensen. Sognefogeden var involveret i "Gendarmslaget" på Aars Kro i 1887 og var tilhænger af partiet Højre med konseilspræsidenten Estrup i spidsen. Gendarmslaget og en generel utilfredshed med Dybvad Mølle fik en gruppe bønder til at danne et andelsselskab, som byggede og drev møllen en årrække, inden den blev solgt til møller Holmgaard. Herefter havde møllen forskellige ejere, indtil den stoppede med at male engang i 1950'erne. I 1967 blev møllen revet ned.


Aars by set fra sydlig retning, hvor Møllebakken med de synlige pejlemærker ses. I midten af billedet ses Aars Tekniske Skole og Aars Eje, som begge ligger på Søndergade. Billedet er fra 1940'erne. Klik her for helt foto!

Sammen med vandtårnet i Aars, som er opført i 1930, var Aars Mølle meget synlige pejlemærker i landskabet. Ikke langt fra møllen blev Landbrugsskolen i Aars opført i 1899-1900. Den fungerede de første par år som landbrugsskole, men herefter blev den brugt som husholdningsskole og højskole. Landbrugsskolen blev fjernet i 2013.


Postkort med motiv af Aars Landbrugsskoles Husholdningskursus, 1910. I bagerste række helt til højre ses forstander og ejer af landbrugsskolen, Lars Pedersen. Klik her for helt foto!

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv, Aars
Læs mere

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv, Aars


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.