Carl Andersen Passage

  retur

Vejen er opkaldt efter bogbinder og boghandler Carl Andersen, der hver dag passerede denne vej på sin tur fra hjemmet til kolonihaven ved siden af kirkegården.


Bogbinder Carl Andersen, fotograferet omkring 1915-1925. Klik her for helt foto!

Synet af Carl Andersen med sin trillebør og lille hund på vej til eller fra kolonihaven har gjort så stort et indtryk, at han kom til at lægge navn til vejen. 

Bogbinder Carl Andersen kom til Aars i 1893. Han lejede sig først ind hos ølhandler Jens Andersen, som havde bygget hus på Himmerlandsgade 75. To år senere byggede Carl Andersen sit eget hus på Himmerlandsgade 89, og flyttede forretning og privatbolig hertil. Bogbinderforretningen voksede til også at være en bog- og papirhandel.


Aars Boghandel, Himmerlandsgade 89, som den så ud efter lukningen i 1976. Herefter har der været skiftende tøjforretninger på adressen. Klik her for helt foto!

Carl Andersen var en vellidt mand, som deltog aktivt i det offentlige liv. I perioden 1903-1921 var han formand for Borger- og Haandværkerforeningen af hvilken han også blev udnævnt til æresmedlem. Derudover var han medlem af bestyrelsen i Aars Andelselektricitetsværk, og i 1930'erne blev han valgt til den mest populære borger i Aars, og det til trods for at han havde haft hvervene som pantefoged og skatteopkræver.

I 1938 døde Carl Andersen, og han blev begravet på Aars kirkegård. Skæbnen ville, at han blev begravet på den del af den nye kirkegårdsudvidelse, hvor han i mange år havde haft sit kolonihavehus. Sønnen Niels Edvard Andersen overtog faderens boghandel, og drev den videre indtil 1976, hvor Aars Boghandel blev lukket.


Himmerlandsgade 89 fotograferet i 2015. Klik her for helt foto!

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv, Aars
Læs mere

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv, Aars


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.