Banegårdsvej

  retur

Jernbanens indtog ændrede for bestandigt livet og levebetingelserne i Vesthimmerland. Med jernbanen fulgte etableringen af stationsbyer langs banen. Ofte på steder, hvor der næsten ingen bebyggelse var i forvejen. Således også i Aars, der i 1870 bestod af fem gårde og fire huse, en kirke, en præstegård og en skole. I 1870'erne og 1880'erne begyndte byen at vokse langs det nuværende Himmerlandsgade, og da Hobro-Løgstør banen kom i 1893, var der allerede opstået en lille by. Herefter gik det meget stærkt, og byen blev jernbaneknudepunkt, da privatbanen Aalborg-Aars blev anlagt i 1899. Privatbanen blev forlænget til Hvalpsund i 1910.


Aars Station med personalet, fotograferet omkring 1910-1920. Klik her for helt foto!

Allerede i 1920'erne begyndte jernbanernes fremtid at blive diskuteret, og anlæggelsen af nye linjeføringer blev indstillet, da det blev klart, at lastbiler og busser på sigt ville blive stærke konkurrenter til banen. De første busser kom til Aars netop i 1920'erne, og lastbilerne begyndte at høre med til gadebilledet.


Banegårdsvej med stationen fotograferet i slutningen af 1920'erne eller starten af 1930'erne. Bemærk vandtårnet til damplokomotiverne for enden af vejen ved Himmerlandsgade. Klik her for helt foto!

Efter 2. Verdenskrig og privatbilismens indtog i 1950'erne og 1960'erne begyndte jernbanernes tid i Vesthimmerland at lakke mod enden. I 1966 lukkede Hobro-Løgstør banen for persontrafik, men bibeholdt godstransport på linjen Viborg over Aalestrup til Løgstør. I 1969 lukkede Aalborg-Hvalpsund banen for både person- og godstransport. Godstransporten på Viborg-Løgstør banen bestod frem til 1999, hvorefter det endegyldigt var slut med jernbanetrafik i Vesthimmerland.

Aars Station blev revet ned i 1970'erne, og de sidste rester af bygningerne forsvandt i begyndelsen  af 1980'erne for at gøre plads til udvidelsen af rutebilstationen i 1985/86. Jernbanesporene blev fjernet, efter godstransporten blev indstillet i 1999, mens den allersidste del af jernbanebygningerne, ledvogterhuset ved Himmerlandsgade, blev revet ned i 2012.


Aars Posthus på Banegårdsvej fotograferet i starten af 1950'erne. Posthuset stod færdigt i 1945. Klik her for helt foto!

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv, Aars
Læs mere

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv, Aars


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.