Vestergade / Borgergade

  retur

Den oprindelige landsby Aalestrup lå få hundrede meter syd for landevejen ved den nuværende Engvangen tæt på ådalen. Omkring 1840 lå der en håndfuld gårde og et fattighus. Ved landevejen lå et mindre landbrug (bolsted), kaldet "Fiskehuset". Nærmeste hovedgård var Lille Restrup øst for landsbyen og på sydsiden af ådalen.


Borgergade fotograferet omkring 1910-1930. Klik her for helt foto!

I 1882 opførte gårdejer Jens Nielsen en mølle ved landsbyen. Sammen med et bageri, en blikkenslager og et snedkeri ved landevejen var der skabt grundlag for udviklingen af et handelsliv på stedet. Allerede i 1884 kunne man stifte en håndværkerforening med 21 medlemmer. Denne erhvervsudvikling fik et alvorligt skub med etableringen af jernbanen og en station lidt nord for landevejen i 1893. I disse år opstod et blomstrende forretningsliv og byen fik to smedjer, to bagerier, tre købmænd et andelsmejeri og ikke mindre end fem fabrikker - en cementfabrik, en øl- og malt fabrik, et uldspinderi, et savværk og naturligvis cykel- og ring fabrikken Jyden.


Enden af Jernbanegade, hvor Vestergade og Borgergade mødes. Klik her for helt foto!

Fra at være en bebyggelse med 9 ejendomme og et befolkningstal på blot 58 sjæle i 1893 voksede Aalestrup på mindre end otte år til 58 ejendomme og et indbyggertal på 512. Den gamle landevej blev til byens hovestrøg og handelsgade, hvor landevejstrafikken passerede byen indtil anlæggelsen af omfartsvejen og b yens betydning som centrum for handel begyndte at svinde ind senest fra 1990'erne.


Vestergade, som den så ud omkring 1920. Klik her for helt foto!

Med Vestergade i vest burde Borgergade egentlig hedde Østergade. Navnet Borgergade er kommet ved kommunalreformen i 1970 og hylder således det, der udgør en hver bys mest betydningsfulde fundament: borgerne.

Kilder:
- Christensen, S. 2011. Vesthimmerland 1950 - 2010
- Duus, M. 2013. Kampen om Himmerlandsbanerne.
- Stilling, N. P. og Stationsbyprojektet. 1987. De nye byer - Stationsbyernes befolkningsforhold og funktion 1840-1940.
- Trap, J. P. 1962. Danmark, 5. udg. Viborg Amt, Bind VII,I. s. 268 - 69.


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.