Jernbanegade

  retur

De første planer om at anlægge en jernbane mellem Hobro og Løgstør stammer tilbage fra 1866. Det var startskuddet til en årelang kamp om, hvorvidt linjen skulle gå fra Hobro eller Viborg. I 1875 blev der nedsat en komité, som besluttede sig for at anlægge en såkaldt gaffelbane og dermed tilgodese begge byer. Det førte til spørgsmålet om, hvor de to baner skulle mødes.


Aalestrup Station. Klik her for helt foto!

Byerne Aars, Aalestrup og Gedsted var hver især egnet til at blive samlingsstation for gaffelbanen. Valget faldt på Aalestrup. Der kom dog til at gå omkring ti år, før komitéen indsendte et forslag til Rigsdagen om oprettelse af en statsbane fra Hobro via Aalestrup til Løgstør og en privatbane mellem Viborg og Aalestrup.


Aalestrup Station. Klik her for helt foto!

Indvielsen af strækningen fra Hobro til Løgstør fandt sted den 14. juli 1893, medens linjeføringen fra Viborg til Aalestrup blev indviet den 14. september samme år.

Stationsbygningen i Aalestrup blev opført efter standardtegning af Statsbaneanlæggenes arkitekt Thomas Arboe. I Stueetagen var der vestibule, telegrafkontor, kontor for forstanderen og 3. kl. ventesal. Samtidig var der en 2. kl. ventesal med toilet, et lokale for togpersonalet og to opholdsrum for jernbanekontorets personale. Desuden var der et rum for restauratøren, som havde buffet i 3. kl. ventesal.

På første sal lå stationsforstanderens lejlighed. Den var indrettet med entre, fem værelser på tilsammen 90 m². Der var naturligvis også et køkken med spisekammer, et kammer til pigen samt kloset og pulterkammer. På samme etage var der endvidere et værelse til en assistent.
Til stationen hørte en remise med vindmotor, drejeskive, fyrgrav, kulgård og en fritstående vandkran. Der var endvidere etableret en svinefold, hvorfra grisene blev læsset på toget og sendt til slagteri bl.a. formentlig i Aars.


Jernbanejubilæum i 1916. Klik her for helt foto!

Det sidste persontog på Himmerlandsbanerne kørte den. 21. maj 1966. I begyndelsen af 1970'erne blev stationsbygningen sat i stand og har siden fungeret som ventestation for rutebiltrafikken.


Luftfoto af torvet m.m. i 1947. Klik her for helt foto!

Fra stationsbygningen danner Jernbanegaden forbindelsesvejen til byens hovedgade Vestergade/Borgergade og rummer nogle for stationsbyer karakteristiske hotel- og handelsfunktioner.

Kroen eller Hotellet (Jernbanegade nr. 7) er efter sigende opført i 1902 af kroejer Østergård fra Bygum, som var indehaver af Bygum Kros bevilling og tog denne med til Aalestrup.

På et tidspunkt var kroen det sted i byen, hvor udskænkning af spiritus var tilladt. Af forskellige kroejere kan nævnes kroejer TøllBølls enke, der mister spiritusbevillingen. Dette sker ved kommuneafstemning omkring 1920. Den erhverves først igen i 1934, hvor kroejer Svendsen kommer til. Af kroens forskellige navne kan nævnes: Gæstgivergården, Pedersens Hotel (1920'erne), Wilsoms Hotel, Svendsens Hotel (1934) og Hotel Hvide Kro (1955).


Aalestrup Gæstgivergård. Klik her for helt foto!

Erhvervsregistret nævner i begyndelsen af 1900-tallet kun en kro/et hotel som etableret i byen. Levnedsbeskrivelser beretter dog om et afholdshotel allerede fra slutningen af 1890'erne, og det er sandsynligt dette, som har ligget i Vestergade 13.


Aagade / Jernbanegade. Klik her for helt foto!

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv, Aalestrup
Læs mere

Kilder:
- Duus, M. 2013. Kampen om Himmerlandsbanerne.
- Stilling, N. P. og Stationsbyprojektet. 1987. De nye byer - Stationsbyernes befolkningsforhold og funktion 1840-1940.
- Trap, J. P. 1962. Danmark, 5. udg. Viborg Amt, Bind VII,I. s. 268 - 69.


Gadeskilteprojektet er et samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver i de fire byer,
Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, der finansierer og er tovholder på
formidlingsprojektet.