Rævemosen

  retur
I dag er Rævemosen bevokset med græs og birketræer hist og her. Men i jernalderen var der vand i mosen, og stedet blev anset som helligt. Man har fundet flere spor efter de rituelle offerhandlinger, der har fundet sted i eller ved kanten af mosen. Et af de mest kendte fund er den store sølvkedel, Gundestrup-kedlen, der blev fundet under tørvegravning i den udtørrede mose i 1891.

Læs mere på Kulturstyrelsens hjemmeside!