Den store vikingeborg Aggersborg ligger med udsigt over Limfjorden og er den største af de skandinaviske ringborge - også kendt som Trelleborgene. Aggersborg blev bygget omkring år 980 e.Kr. sandsynligvis på befaling af Harald Blåtand. Kongen havde netop samlet det danske rige, og ringborgene spillede en vigtig rolle i etableringen af det nye lands infrastruktur med borge, byer og vejnet.
Borgen blev sløjfet allerede i tidlig middelalder. I dag er borgens placering og ringvoldens dimensioner fremhævet i landskabet.Besøg Aggersborg - den største og den første af Harald Blåtands ringborge
Aggersborg er beliggende ca. 2 km nord for Løgstør, på Limfjordens nordlige bred, og er den største og den første af Harald Blåtands i alt fem danske ringborge fra vikingetiden. Opført omkring 970'erne på ruinerne af en ældre bebyggelse. Selvom der er gået mere end 1000 år siden Aggersborg oplevede sin storhedstid, og de eneste fysiske vidnesbyrd befinder sig tørt og godt bag museers mure, så er historien fortsat ganske nærværende. Som besøgende på stedet fascineres man af den helt unikke udsigt over datidens trafikale knudepunkt, Limfjorden.

Vandstanden stod højere i vikingetiden, så fjorden var endnu tættere på ringborgen end den er i dag, og fra Aggersborg har det således været nemt at kontrollere, hvilke skibe der passerede gennem fjorden. Man kan i dag gå en tur på den rekonstruerede vold eller træde ind gennem voldens fire åbninger, der ligger i hver sit verdenshjørne, og tage et nærmere kig på borgpladsen, der dækker over 45.000 kvadratmeter. Nord for ringborgen, ved Aggersborg kirke, ligger et lille udstillingshus, som viser, hvordan ringborgen har set ud, og hvordan langhusene er opført. Udstillingen kan ses fra den 7. april dagligt fra 8.00 - 21.00. Der er gratis adgang.

I sommeren 2017 åbnes der op for en helt ny - og længe ønsket - form for formidling, som tager den besøgende med på en rejse tilbage i tiden, hvor borgen med sine 48 langhuse atter rejser sig i landskabet. Mads Luther Nørlem, Jon Byrdal Larsen og Christian Lebek Jakobsen er kandidatstuderende på medialogi på Aalborg Universitet og har i samarbejde med Vesthimmerlands Museum udviklet en app, der ved hjælp af augmented reality illustrerer, hvordan man forestiller sig, at Aggersborg har set ud på Harald Blåtands tid. Appen "Aggersborg" kan hentes til både android og IOS (Iphone) fra 1. juni.

Arkæologiske udgravninger viser at, der mellem ringborgens fire portåbninger, har eksisteret to krydsveje, en fra nord til syd og en fra øst til vest. Vejene mødes på borgens midte og inddeler arealet i fire lige store dele. På hver af de fire dele har der stået 12 langhuse, altså i alt: 48 langhuse, hvilket gør Aggersborg til den suverænt største af de kendte ringborge. Husene er placeret efter et bestemt mønster, hvor Aggersborg har omfattet 12 karréer, der hver er dannet af fire huse, der står vinkelret mod hinandens hjørner, så der dannes en gårdsplads i midten.

Trelleborg og Fyrkat, som sammen med Aggersborg er de borge vi kender bedst, var overordnet opbygget på samme måde som Aggersborg, dog med et mindre antal af huse, karréer og anvendt areal. Hvad angår Nonnebakken og den nye Borgring, så står det ikke klart om disse var bygget op på samme måde.

Flere arkitektoniske træk fra Aggersborg synes tilpasset de øvrige ringborge, og Aggersborg kan derfor meget vel være den tidligste af sin slags. Det vides ikke med sikkerhed, hvilken funktion ringborgene har tjent. For Aggersborg er det dog bemærkelsesværdigt, at borganlægget er placeret et af de steder i Limfjorden, hvor der er bedst mulighed for at kontrollere sejladsen på Limfjorden og ligeledes ved en af hærvejens tre passager over Limfjorden. Derudover har borganlægget givet mulighed for at undertvinge store dele af Nordjylland, og det synes sandsynligt, at opførelsen af Aggersborg har fungeret som led i Harald Blåtands samling af Danmark og dele af Norge. Limfjordsområdet har derudover kunne give Harald Blåtand gode transportveje og stor rigdom gennem handel og skatteopkrævning.