Aars Ringvej

 

De arkæologiske udgravninger på omfartsvejen

Som følge af den øgede trafikbelastning i Aars anlægger Vesthimmerlands Kommune i disse år en ti km lang omfartsvej syd om byen. Vejtracéet løber gennem et varieret landskab med moser, engarealer og morænebakker. Arkæologerne ved Vesthimmerlands Museum følger muldafrømningen på tracéet og dokumenterer og udgraver de væsentlige fortidsminder som fritlægges. Museets arkæologer har indtil videre afsluttet undersøgelserne på den del af tracéet der er markeret med turkis på kortet. Med gult er markeret de væsentligste fundområder hvor Vesthimmerlands Museum indtil nu (januar 2016) har foretaget egentlige arkæologiske udgravninger.


Klik her for stort billede

1) På denne lokalitet blev der fundet seks rester af huse fra bondestenalderens sidste tid samt tre fra bronzealderen. Endvidere blev der udgravet en gravhøj med tilhørende kultbygning fra bronzealderen. I periferien af gravhøjen blev der desuden udgravet en urne med brændte menneskeknogler.

2) Gravplads med ti grave fra bondestenalderens sidste tid. De fleste grave var små velbyggede stenkister, der var bygget op af kløvede kantstillede stenblokke. I flere af gravene blev der fundet fine gravgaver i form af ravperler, lerkar og et lille køllehoved af sten.

3-5) Bopladser fra ældre jernalder. Tilsammen er der udgravet mere end 50 langhuse på de tre lokaliteter. Flere af hustomterne blev fundet med bevarede gulvlag, ildsteder og indgangsbrolægninger. Bebyggelsen var mest intens ved punkt 5, hvor der blev udgravet 35 langhuse, der blev fundet ganske tæt sammen i hvad der må betegnes som en regulær landsby. Punkterne 4) og 5) syntes i den forbindelse opført som en art satellitgårde, der var beliggende i periferien af selve landsbyen.

6) På denne lokalitet blev fundet to moseofre i form af et lerkar fra bronzealderen samt en flintøkse fra bondestenalderen.

7) Fundsted af gruber fra bondestenalderen, hustomter og ovne fra bronzealderen samt grave fra jernalderen. Tilsammen viser fundene at plateauet ved Sjøstrup Allé var et eftertragtet område i oldtiden.Tilmeld nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra Vesthimmerlands Museum er museets digitale informationstilbud og udsendes en gang om måneden. Det fortæller om museets og arkivets arbejdsmark og bringer nyheder med informationer om aktuelle aktiviteter og arrangementer.
Afmeld
Tak for din tilmelding - Du vil nu modtage vores nyhedsbreve.
Du er nu frameldt vores nyhedsbreve, og vil derfor ikke modtage flere.
Vesthimmerlands Museum anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html