Program 2020

 

Onsdag den 10. juni kl. 19.00: Rundvisning i Østerbølle Kirke

Smukt beliggende på toppen af en istidsmorænebakke, med udsigt over ådal og eng, finder man Østerbølle Kirke. Kirken er opført i middelalderen med skib og kor af kvadersten. Den har som de fleste kirker i Vesthimmerland gennemgået store forandringer med tiden. Tag med på en fortælletur gennem kirkens udvikling fra middelalderen til i dag. 

Guide på turen er museumsdirektør Broder Berg. 

Deltagelse er gratis.

Mødested Kirkevangen 72, 9620 Aalestrup. 

Torsdag den 15. juni kl. 17.00: Rundvisning i Rævemosen

Museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen viser rundt i Rævemosen, fundstedet for Gundestrupkarret. Bliv klogere på jernalderens moseofringer og ikke mindst karrets fascinerede rejse fra syd mod nord.

Deltagelse er gratis.

Mødested: P-pladsen ved Rævemosen, Roldvej, 9600 Aars.


Onsdag den 17. juni kl. 15.00 Åben arkæologisk udgravning på Galgehøj

De omfattende arkæologiske undersøgelser der i de seneste år er foretaget på Stenildhøjbakken - også kaldet Galgehøj - har frembragt ny viden om oldtidens Aars.I øjeblikket er arkæologerne i fuld gang med at undersøge et større bopladsområde, som gem-mer på bebyggelser, grave og marksystemer fra bronzealderen og jernalderen.

Denne eftermiddag er det muligt at aflægge udgravningen et besøg og få en rundvisning samt et indblik i arkæologernes arbejdsmetoder og processer.

Deltagelse er gratis.

Mødested og arrangør: Adgang via Ryttervej, 9600 Aars.


Torsdag den 18. juni kl. 19.00: Byvandring - 150 år med byfornyelse i Aars 

Byvandring til udvalgte bygninger, anlæg og pladser i anledning af den aktuelle byfornyelsesproces i Aars. Museumsdirektør Broder Berg er guide på turen og lægger op til samtaler om byrum, kunst, historie og det gode liv.

Deltagelse er gratis.

Mødested: Uden for Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600 Aars


Lørdag den 20. juni kl. 19.00: Solhverv i storstensgraven

Tag denne sommersolhvervsaften med arkæolog Louise Villadsen på tur til en af Vesthimmerlands flotteste storstensgrave, dobbeltjættestuen ved Ettrup. Jættestuen er et gravanlæg bygget af meget store sten dækket af en jordhøj. De blev bygget i bondestenalderens første tid (3500-3200 f.Kr.) og har været scene for de første landmænds kultiske handlinger. 

Pris: Voksne 40 kr. Medlemmer af museets støtteforeninger: 30 kr. Børn og unge under 18 år gratis.

Mødested: Ved Ettrupvej 83, 9620 Aalestrup, er der mod sydvest en grusvej, her mødes vi.

Tilmelding nødvending til lv@vmus.dk senest onsdag den 17. juni.

Onsdag den 24. juni kl. 17.30 - 18.30: Rundvisning på Danmarks største vikingeborg

Aggersborg er den første og den største af Harald Blåtands i alt fem danske ringborge. Tag med på en guidet tur, hvor museumsinspektør Maria Clement Hagstrup vil fortælle om en stærk konge, som med stor styrke samlede det danske rige og dele af Norge under sin magt, men også om tiden før borgen samt tiden efter.

Deltagelse er gratis.

Adresse: Aggersborg, Thorupvej 13, 9670 Løgstør


Søndag den 28. juni kl. 10.00-15.00: Kender du historien om De Himmerlandske Heder?

En dag med mulighed for at gå på opdagelse i hedens enestående natur- og kulturhistorie.
Tag en tur ad den afmærkede rute og mød på forskellige poster undervejs vores guider, som fortæller om hedens oprindelse og anvendelse helt fra oldtiden til i dag. Hold også godt øje med hedens planter og dyr og se, om du kan få fuld plade i det til dagen udviklede hedebingo.

Husk praktisk fodtøj. Turen er ca. 4 km og familievenlig, men desværre ikke kørestolsegnet.
Deltagelse er gratis.

Mødested: Parkeringspladsen ved Aggersundvej med skilt til Skarpsallingkarrets fundsted. 

Arrangør: Museumsforeningen for Vesthimmerlands Museum.

Levende formidling på Aggersborg i juli måned

Mød Vesthimmerlands museums guider på vikingeborgen Aggersborg hver dag fra kl. 10.00 - 16.00 i hele juli måned. Bliv klogere på stedet, historien og tag med på guidede ture dagligt kl. 11.00 og kl. 14.30.

Deltagelse er gratis.

Adresse: Aggersborg, Thorupvej 13, 9670 Løgstør.

Onsdag den 12. august kl. 10.00 - 10.30: Bliv dus med Vesthimmerlands kulturarv - kropsudsmykning gennem forhistorien

I mere end 5.000 år har mennesker med streger, tegn og symboler dekoreret deres hud. Vikingerne filede sågar riller i tænderne som en del af kropsudsmykningen. Kom med til 15 minutters foredrag, som går helt tæt på fortidens mennesker.

En del af miniforedragsrækken i anledning af 100-året for Vesthimmerlands Museums grundlæggelse.

Fri entré.

Fredag den 21. august kl. 13.00: Udstillingsåbning - Aars gennem 150 år

Gå på opdagelse i 150 Aars historie. Fotoudstilling i anledning af byjubilæet 2020.

Aars er Vesthimmerlands hovedby og med mere end 8.000 indbyggere den største by i kommunen. I flere århundreder var den blot en afsidesliggende, mindre landsby i en fattig landbrugsegn præget af hede, sandflugt og magre jorder. Da de første "pionerer" kom til byen omkring 1870 begyndte forvandlingen fra landsby til pulserende stations-, erhvervs- og handelsby. I dag er det sidste tog for længst kørt fra stationsbyen, og Aars har videreudviklet sig til en moderne industri-, handels-, uddannelses- og kulturby.

Fotoudstillingen kan opleves til og med søndag den 4. oktober. Alle dage, mandage dog undtaget.

Pris: Gratis entré på åbningsdagen, derefter 60 kr.


Onsdag den 26. august kl. 10.00 - 10.30: Bliv dus med Vesthimmerlands kulturarv: Besøg i museets skatkammer

Gå sammen med museets historikere på opdagelse bag kulisserne og oplev museets skatkammer, magasinet, som rummer nogle af de mange spændende genstande, som museet er i besiddelse af. Hvad bliver gemt til eftertiden, hvorfor og hvordan?

Miniforedragsrække i anledning af 100-året for Vesthimmerlands Museums grundlæggelse. 

Fri entré.


Torsdag den 27. august kl. 19.00 - 20.30: Bondestenalderen i Vesthimmerland

Tag med på en rejse til bondestenalderen, og hør mere om de mennesker, som i Vesthimmerland fulgte efter Ertebølletiden, og som var de første til at dyrke jorden og holde husdyr. Hvem var disse mennesker? Hvor kom de fra? Og hvorledes udviklede deres samfund sig frem mod det Danmark, vi kender i dag? Disse og andre spørgsmål vil blive berørt i aftenens foredrag ved museumsinspektør og ph.d. studerende Simon Kjær Nielsen. 

Foredraget består af to dele: Først en generel introduktion til emnet afholdt indendørs på museet. Derefter en tur ud i anlægget, hvor vi vil se nærmere på de rekonstruktioner fra bondestenalderen, som Stenaldercenter Ertebølle her har ladet opføre. 

Husk varm trøje/jakke og gode sko/gummistøvler, da græsset kan være vådt.

Pris: 75 kr. Medlemmer af museets støtteforeninger: 40 kr. 

Adresse: Stenaldercenter Ertebølle, Gl. Møllevej 8, 9640 Farsø.


Onsdag den 9. september kl. 15.30 - 17.00: Indvielse og åbent hus

Kig forbi museets nye, flotte lokaler på Søndergade 42, hvor bl.a. Lokalhistorisk Arkiv Aars fremadrettet vil være at finde. Indvielse ved kulturudvalgsformand Asger Andersen og efterfølgende mulighed for at inspicere de nye faciliteter. 

Alle er meget velkomne! Arkivet byder i dagens anledning på kaffe og kage.

Adresse: Søndergade 42, 9600 Aars.Torsdag den 10. september kl. 10.00 - 10.30: Bliv dus med Vesthimmerlands kulturarv: Gundestrupkarret

Kom med til 15 minutters foredrag om et af Europas fornemmeste jernalderfund, sølvkarret fra Rævemosen.

En del af vores miniforedragsrække i anledning af 100-året for Vesthimmerlands Museums grundlæggelse.

Pris: Fri entré

Adresse: Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600 Aars.


Torsdag den 17. september kl. 19.00: Fra besættelse til frihed

I dette foredrag vil den danske forberedelse til befrielsen, selve befrielsesdagene i maj 1945 og de udfordringer, befrielsen gav det danske samfund, være i fokus. Udfordringerne var mange, f.eks. 250.000 tyske flygtninge, en russisk besættelse af Bornholm, en selvstændighedsbevægelse på Færøerne, et retsopgør med landssvigerne, en modbevægelse i forhold til modstandskampen, en fortsat varemangel, en pengeombytning samt Danmarks internationale indplacering i en ny verden. Alle disse forhold vil blive inddraget i foredraget og belyst med billeder.

Foredragsholderen Lars Nikolajsen er kendt for sit arkivalske arbejde og har i mange år beskæftiget sig med 2. Verdenskrig og forholdene i Vesthimmerland.

Pris: 80 kr. 40 kr. for medlemmer af museets støtteforeninger.


Onsdag den 23. september kl. 10.00 - 10.30: Bliv dus med Vesthimmerlands kulturarv: Livø, fangeøen midt i Limfjorden

15 minutters foredrag om Livø anstalten, som i perioden fra 1911 - 1961 husede moralsk åndssvage mænd, som staten fandt det nødvendigt at isolere fra det omkringliggende samfund. 

En del af miniforedragsrækken i anledning af 100-året for Vesthimmerlands Museums grundlæggelse.

Fri entré.


Onsdag den 7. oktober kl. 10.00: Bliv dus med Vesthimmerlands kulturarv: Med fuld damp til stationsbyen!

15 minutters foredrag serveret med en kop kaffe eller te. Denne formiddag om byens udvikling fra stille landsby til pulserende stationsby.

Miniforedragsrække i anledning af 100-året for Vesthimmerlands Museums grundlæggelse.

Fri entré.


Torsdag den 22. oktober kl. 19.00: Kortlægningen af Danmark

Historiske kort er en fantastisk kilde til at gøre os klogere på fortidens landskab og forstå udviklingen inden for de danske byer - og til at illustrere dette. 

Forfatter og museumsinspektør ved Odense Bys Museer Peder Dam fortæller om udviklingen fra de allerældste og meget simple kort og op til vor tids digitale kort - med eksempler fra Vesthimmerland. 

Peder Dam er forfatter til det imponerende værk "Kortlægningen af Danmark", som udkom på Lindhardt & Ringhof i 2019. 

Pris: 80 kr. Medlemmer af museets støtteforeninger: 40 kr. 


Onsdag den 25. november kl. 15.00 - 16.30: Bogreception

Lokalarkiverne og museets årbog udkommer traditionen tro i november måned, men i år får begge udgivelser fornemt selskab af jubilæumsbogen om Aars gennem 150 år skrevet af museumsinspektør Kim Ørsted Iversen i anledningen af byjubilæet 2020. 

Der vil denne dag være lejlighed til at købe og få signeret jubilæumsbogen, hvis udgivelse er støttet af byjubilæet. Arrangementet finder sted i Per Kirkeby salene på museet. 

Deltagelse er naturligvis gratis, og der vil være et let traktement.
Tilmeld nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra Vesthimmerlands Museum er museets digitale informationstilbud og udsendes en gang om måneden. Det fortæller om museets og arkivets arbejdsmark og bringer nyheder med informationer om aktuelle aktiviteter og arrangementer.
Afmeld
Tak for din tilmelding - Du vil nu modtage vores nyhedsbreve.
Du er nu frameldt vores nyhedsbreve, og vil derfor ikke modtage flere.
Vesthimmerlands Museum anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html