Alstrup 

  retur

Alstrup ligger på Louns halvøen i et idyllisk skovbakkelandskab, der rejser sig 44 meter over Limfjorden.


Gården Kaldahl på Lounsvej i Alstrup. Billedet er fra 1958. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn).  Klik her for helt foto!

Det første skriftlige vidnesbyrd fra Alstrup stammer fra 1464, men der har utvivlsomt boet mennesker på stedet helt tilbage til vikingetiden. Fra 1682 vidner Christian V´s matrikelkort om, at kirkebyen Alstrup på daværende tidspunkt bestod af 13 gårde og tre huse, mens seks enkeltgårde lå spredt ud over resten af sognet. Den lille granitkvadrestenskirke afspejler sognets beskedne størrelse. Alstrup er betegnet som en skovbygd og har kuperet terræn, og hvor jorden er en blanding af sand og muld. Desuden udgør skov mindst 25 % af området.


Den tidligere sognefogedgård i Alstrup. Stuehuset blev bygget, så det skulle blive det største og flotteste på egnen. Klik her for helt foto!

En skovbygd som Alstrup gav gode forhold for husdyrbrug, som eksempelvis kvægdrift, fordi dyrene kunne afgræsse de våde strandenge, der grænser ud mod Limfjorden. Desuden var skovbrug og agerbrug væsentlige livsgrundlag for landsbyen Alstrup. Endvidere har fiskeri også bidraget til befolkningens underhold. Gårdene er placeret i grænseområdet mellem skovbakkelandet og strandegene. Enkelte gårde er bevaret i deres oprindelige udtryk med bindingsværk og kalkede okkergule mure.


Snelandskab på Anneksvej i Alstrup. Ca. 1955-1965. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn). Klik her for helt foto!


Voldstedet ved Øster Elkær
I 1883 undersøgte Nationalmuseet en høj på strandengen ved gården Øster Elkær. Undersøgelserne viste, at der havde været en bygning på højen, og at den var brændt ned. Senere fandt man spor efter volde og en voldgrav. Vesthimmerlands Museum besigtigede området i 1999, og ved den lejlighed fandt man tegl, jernfragmenter og jernslagger. Et år senere blev der fundet mønter og knapper. Fundene blev indleveret til Vesthimmerlands Museum. Mønterne, hvoraf den én er fra Erik Menveds tid (1274-1319) og de to andre fra Christoffer II´s (1276-1332) regeringsperiode, blev erklæret for danefæ og opbevares på Nationalmuseet. Langs med Limfjorden er der fundet flere voldsteder. Mange af dem blev opført i middelalderen af lokale herremænd som borgmæssige vagtværn og udkigsposter. De virkede både som bolig og fæstning og de fleste fungerede også som landbrug med avlsbygninger.

Voldstedet ved Alstrup menes at være opført i 1300-tallet, som var en urolig periode og hvor kongemagten pantsatte dele af landet. Det gav i starten af århundredet så store uroligheder, at de lokale herremænd gik i gang med fæstningsbyggeri for at sikre deres besiddelser. Dronning Margrethe I (1376-1214. regeringsperiode) øgede centralmagtens indflydelse, og voldstedet kan være blevet sløjfet i hendes regeringsperiode.  Alstrup Kirke
Kirken i Alstrup ligger højt på en bakkeskråning sydvest for byen.


Klik her for helt foto!

Kirkeskib og kor er opført i kvadresten og er bygget i starten af 1200-tallet i romansk stil, som er kendetegnet ved det lave bjælkeloft. Tårnet er fra 1300-tallet og opført i gotiske byggestil, og den nederste del af tårnet har krydshvælvet loft. Den øverste del blev revet ned i 1772, og først i 1947 blev der opført en ny overetage i mursten som var tegnet af arkitekt Z. K. Zachariassen fra Hobro. Våbenhuset er fra 1800-tallet. Fra den oprindelige kirke er korbuen, et vindue, en præstedør i korets nordvendte mur samt syddøren bevaret.


Klik her for helt foto!

Kirkens alter er opført i granitkvadre og beklædt med træpaneler på forsiden. På alterbordet står der tre figurer, der forestiller Maria Magdalene, Maria og Johannes. De var oprindeligt en del af den sengotiske altertavle fra omkring 1450.


Klik her for helt foto!

Prædikestolen er fra den tidlige renæssanceperiode omkring år 1575. Dåbsfadet er fra samme periode og stammer fra Sydtyskland. Inde i kirkeskibet hænger en skibsmodel som blev lavet af landmand Niels Mejlstrup fra Alstrup i 1925. Modelskibet er håndarbejde og konstrueret af blandt andet dele fra en spinderok. På kirkeskibets nordvæg hænger et krucifiks, der er lavet af 2000-3000 år gammelt moseeg, fundet ved Trend Å. Kirkeklokken er fra 1481.


Troldestenen
Indbygget i kirkediget ved Alstrup Kirke findes en sten med fire nogenlunde lige store huller. Ifølge en lokal fortælling skulle hullerne være lavet af en trold, som i arrigskab over larmen fra kirkeklokkerne, kastede stenen mod kirketårnet. Hullerne er blevet tolket som aftryk efter troldens fingre. Imidlertid er hullerne nok menneskeskabte kløvehuller der er lavet for lettere at kunne dele stenen i flere stykker.   


Klik her for helt foto!

Kilder
http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Alstrupvend_kirke/Alstrupvend_kirke.htm
www.sogn.dk
http://www.hvalpsund.biz/ferie-i-hvalpsund
http://www.kulturarv.dk/alt-om-fortidsminder/oplev-fortidsminderne/kort/lokalitet/23406
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kaloe-slot/
http://vesthimmerland.odeum.com/download/pdf/kulturmiljoer/alstrup.pdf
http://vesthimmerland.odeum.com/download/pdf/kulturmiljoer/gunderstedgaard.pdf
http://www.lounskirke.dk/dk/kirker/alstrup-sogn.html


I samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, Vesthimmerlands Museum, borgerforeninger og lokale borgere er der udarbejdet en vandrerute på 32 km. Undervejs på ruten er der rig mulighed for oplevelser med den smukke natur og spændende kulturarv, som findes på halvøen Lovns og i de tilstødende byer.
Klik her for folder - og kort - over ruten.