Generalforsamling 2016

  retur

29/2: Generalforsamling i Museumsforeningen

Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisorer og revisor- suppleant
  9. Eventuelt

På valg er Jens Bøckhaus, Bente Høj, Gerfried Langer og Ulla Østerby.

Broder Berg og en af arkæologerne fortæller fra museets verden.

Museumsforeningen er vært ved et lettere traktement.

Af hensyn til traktement: tilmelding på tlf.: 98 62 35 77 eller på mail: mail@vmus.dk senest fredag den 26. februar kl. 12.00