Billeder fra Aars

  retur

Lokalhistorisk Arkiv, Aars, har et omfattende billedarkiv, men mangler navne på mange af de gengivne personer og beskrivelser af disse billeder.

Hjælp os med at sætte navne og historier på personer og steder på billeder fra Aars i 1960'erne, 1970'erne og 1980'erne.

Kom og se et stort udvalg af billeder på Aktivitetscentret, Bytorvet, Aars, tirsdag d. 20. september 2016, kl. 12.00 - 16.30!

Medlemmer af Lokalhistorisk Arkiv, Aars foreningen vil sidde parat til at notere de nye oplysninger, så de kan blive gemt til eftertiden.


Skriv mappenavn/gruppenavn:galleri/arkivarr