Afholdte arrangementer

 

Sigurd Barrett - Danmarkshistorier for børn
Med tre koncerter og besøg af mere end glade 350 børn, så skydes fejringen af et helt fantastisk år med fokus på både Danmarkshistorien og dens lokale udtryk for alvor i gang. Fra marts til oktober vil der være masser af oplevelser for både store og små!

Vesthimmerland gennem 12.000 år
Foredrag om Vesthimmerlands historie fra oldtidens jægersamfund til i dag. Museumsdirektør Broder Berg trækker de lange linjer op og fortæller om fremtrædende begivenheder. Foredraget er optakt til en lang række arrangementer, som Vesthimmerlands Museum og samarbejdspartnere afholder fra marts til oktober 2017 i anledning af DR's store satsning "Historien om Danmark". Læs mere om aktiviteterne og projektet på museets hjemmeside.    

De nordvestjyske stendyngegrave
Museumsinspektør Simon Kjær Nielsen fra Vesthimmerlands Museum fortæller om bondestenalderens unikke stendyngegrave, der blev opført i dele af Nord- og Vestjylland i tiden mellem 3100-2750 f.kr. Indtil for nylig var anlæggene blandt de mest gådefulde i dansk arkæologi, men ny forskning har nu vist, at kvæg og mennesker blev begravet sammen i anlæggene, der kan fortolkes som konvojer af oksetrukne vogne i et rituelt landskab. Ved foredraget vil blive fremlagt helt nye resultater fra udgravningerne i 2015 på Østerbølle Hede, hvor der bl.a. blev fundet gamle vejspor som løber parallelt med stendyngegravene.

Kvinder gennem forhistorien
På kvindernes kampdag kan du på Vesthimmerlands Museum høre fortællingen om kvindelivet fra stenalder til vikingetid, når arkæolog Louise Villadsen tager de røde strømper på og fortæller om årtusinders stærke og seje kvinder.

Historier i jættestuen
Er storstensgravene fra Stenalderen bygget af jætter? Eller bor der trolde i de mærkelige stenhuse? De store dødehuse har siden stenalderen været omgærdet af mystik, makabre ritualer og sagnfortællinger. På denne dag fortæller arkæologen nogle af de mange fortællinger jættestuerne gemmer på. 

Månetur ved Mystiske Myrhøj
Et af Danmarks mest mystiske fortidsminder findes ved bronzealderhøjen, Myrhøj. Fra kanten af gravhøjen løber en lang stenrække, hvoraf af nogle af stenene indeholder hellige tegn. Midt i stenrækken er en person fra jernalderen begravet, og under stenrækken ligger stenalderhuse. På denne dag fortæller arkæolog Louise Villadsen om det mystiske fortidsminde i fuldmånens skær.
Mødested: Nærmeste adresse er Ertebøllevej 17, 9640 Farsø. 2-300 meter efter, at man drejer fra Løgstørvej og ind på Ertebøllevej, ligger der på højre side en parkeringsplads, man kan bruge, når man skal besøge Myrhøj. Fra parkeringspladsen går der en sti gennem bevoksningen det sidste stykke op mod højen. Der er skilte, der fører frem til højen.

Bautasten og bronzealder i Hverrestrup bakker
Tag med arkæolog og naturvejleder Louise Villadsen på tur igennem de fredede bakker og hør fortællingen om de døde bronzealdermennesker, som hviler i de 40 bronzealderhøje og som har rejst bautasten langs gamle veje. 

9.000 år på en aften
Dette foredrag omhandler forhistoriens længste periode - stenalderen. Leder af stenaldercenter Ertebølle, Louise Villadsen, tager dig med på en rejse, som begynder med de første menneskers ankomst til det vi i dag kender som Danmark. Rejsen fortsætter gennem årtusinder med store klimaforandringer, der ændrede livsvilkårene for datidens befolkning. Vi slutter ved kvægavlende landmænd, der udførte mystiske ritualer og måske drak øl.

Vi ser det sammen: Premiere på Historien om Danmark
Rød løber, bobler, østers og optakt med fortælling om det epokegørende fundsted, som kom til at lægge navn til en hel kultur: Ertebøllekulturen. Kom og vær med til at se det første afsnit i DR's nye historiske satsning: Historien om Danmark, der over ti afsnit kronologisk gennemgår Danmarkshistorien. Første afsnit omhandler naturligvis jægerstenalderen og Ertebølle.

Danmark i Europa og Europa i Danmark - en introduktion til jernalderen
Selvom Danmark er et ørige har det danske område aldrig været en isoleret ø. Der har altid været forbindelser til det europæiske kontinent. Også i jernalderen. Kontakterne var mange og af forskellig type. Nogle gange kom vi til dem, andre gange de til os. Selvom vi nogle gange tror, at vi kan klare os uden "de andre", så er det aldrig sket før. Behovet for Europa er ganske enkelt for stort. Spørgsmålet er: Hvordan?
Museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen, som i 2016 udgav bogen " Gundestrupkarret, Mosbækkedlen, Givervognen og alle de andre", giver denne aften en introduktion til en særdeles spændende periode i Danmarkshistorien.

Stenalderens snitteværksted
På denne forårsdag, hvor Stenaldercenter Ertebølle åbner snitteværkstedet, har børn og barnlige sjæle mulighed for at gå i stenaldermenneskenes fodspor og lære at snitte alt fra skeer til fiskekroge.

Troldmandens taske
I en montre på Vesthimmerlands Museum ligger en oldgammel taske, som har indeholdt mærkelige ting af ben og horn. Arkæologerne ved ikke hvem, tasken har tilhørt. Måske en troldmand eller en håndværker? Man ved heller ikke, hvorfor tasken for 2.400 år siden blev efterladt i en mose op af en træstub? Alt dette snakker vi mere om på denne dag, hvor børn og voksne kan lave deres egen troldmandstaske og fylde den med magiske amuletter.

Fra vikingeborg til middelalder- rundvisning på Aggersborg
Museumsinspektør Simon Kjær Nielsen vil denne eftermiddag fortælle om vikingeborgen, som blev bygget i sidste halvdel af 900-årene. Aggersborg er den største og den første af de kende ringborge fra yngre vikingetid, hvor Harald Blåtand med stor styrke og beslutsomhed samlede det danske rige og dele af Norge under sin magt.
Arrangementet er gratis.

Munkenes Vitskøl
Bliv på denne rundvisning ved Peter Engelbrechtsen fra Vitskøl Kloster klogere på historien samt munkenes dagligdag fra klostrets opførelse i 1158 til reformationen i 1536, hvor klosteret inddrages under kronen og senere omdannes til herregård. Munkene fik lov at blive boende mod at de indordnede sig under og respekterede de forandringer reformationen medførte. Først i 1563 blev klosteret endelig nedlagt.

Tilbage til middelalderen
Testrup Kirke har tidligere været meget storslået, men reformationen i 1536 blev skæbnesvanger for kirken og de tilhørende bygninger. Kirken har tidligere adskilt sig fra mange andre kirker ved at have et hospital tilknyttet. Begge dele blev opført på befaling af Viborgbispen, der havde sit hovedsæde i Testrup. Tag med på en tur tilbage til senmiddelalderen, hvor Erna Dalgaard fortæller om Testrup Kirke, hospital og kloster, hvorefter turen går omkring ruinerne af hospitalet og videre ad sporet ved Testrupgaard til Skt. Sørens Helligkilde.

Lokalhistorisk billedaften
Lokalhistorisk Arkiv Aars endnu en af de populære billedaftener, hvor arkivets medarbejdere har været i magasinet og fundet nye fotografier frem, som alle er med til at fortælle historien om Aars og omegn. Alle er meget velkomne til at deltage denne aften, som byder på et dyk ned i den nære og lokale historie.

Fortidsminde dag - mosevandring i jernalderen
Denne dag går turen til de to berømte moser øst for Aars, Borremosen og Rævemosen, hvor arkæolog Kåre Gyldenløve fra Vesthimmerlands Museum vil fortælle om, hvordan jernalderenes bønder brugte moserne. Foruden Gundestrupkarret og de mange moselig vil de nyeste udgravningsresultater i forbindelse med ringvejen også blive omtalt. Heriblandt udgravninger ved Roldvej og Fuglsang. 

Omvisning i Vesterbølle Kirke
Ved besøg i tre udvalgte kirker i Vesthimmerland vil det blive belyst, hvorledes den lutherske
reformation sætter sig igennem i kirkebygning og kunst.
I samarbejde med Aars Kirke og Vesterbølle Kirke i anledning af Reformationsjubilæet.

Skovens dag
På skovens dag er Stenaldercenter Ertebølle rykket til Uhrehøje Plantage. Skoven var vigtig for stenaldermenneskene. I skoven gik de på jagt, samlede spiselige planter og materialer til at lave redskaber af. På skovens dag kan du, sammen med Stenaldercenter Ertebølle, prøve at lave æsker af birkebark, snor af bast og se hvordan man laver tjære.

Istidsruten
Arkæolog og naturvejleder Louise Villadsen inviterer med på tur ud i den Vesthimmerlandske istid. Vi mødes på Stenaldercenter Ertebølle, hvorfra turen, i egne biler, går, til blandt andet rødsten, dødishul, smeltevandstunnel og randmoræne. Undervejs får du fortællingen om hvordan landskabet er blevet formet af de enorme kræfter isen havde.

Aars Teater Bio: Hverdagslivet i Aars, fra arkivets gemmer
Lokalhistorisk Arkiv Aars har med støtte fra Aars Lokale Kulturråd fået overspillet flere lokale filmoptagelser fra 1950'erne og 1960'erne, som denne aften vises offentligt for første gang. Arkivleder Kim Ørsted Iversen vil sammen med den lokale billedkunstner Peer Poulsen perspektivere filmene og fortælle om byen, som den tog sig ud netop i denne periode.

Rundvisning på Aggersborg
Museumsinspektør Simon Kjær Nielsen vil fortælle om vikingeborgen, som blev bygget i sidste halvdel af 900-årene. Aggersborg er den største og den første af de kende ringborge fra yngre vikingetid, hvor Harald Blåtand med stor styrke og beslutsomhed samlede det danske rige og dele af Norge under sin magt.

"På udflugt i kimbrernes land" - lancering af ny historisk rute
Et af "Historier om Danmark"s største initiativer er et landsdækkende rutenet, som bliver lanceret nationalt søndag den 11. juni, naturligvis også i Vesthimmerland. I samarbejde med landets museer har Slots- og Kulturstyrelsen og Gads Forlag udvalgt og beskrevet 48 ruteforslag, som skal inspirere borgerne til at komme op af sofaen og opleve Danmarks historie i byer og landskaber.
Én af ruterne har titlen: "På udflugt i kimbrernes land" og er cirka 30 km lang med udgangspunkt fra Stenaldercentret i Ertebølle, over Farsø, Uhrehøj Plantage og til Myrhøj. Denne dag introduceres ruten på Stenaldercenter Ertebølle, og det er muligt at høre mere om de historiske lokaliteter, som passeres undervejs i det vesthimmerlandske landskab.

Byvandring i Aars
Med arkivleder Kim Ørsted Iversen som guide byder denne aften på en spændende byvandring, hvor der vil være fokus på Aars i begyndelsen af 1900-tallet. Vi tager en tur rundt i den nedre del af Himmerlandsgade med en afstikker til Anlægsvej og Lystanlægget. Hør bl.a. om etableringen af anlægget, Farvergaarden, Aars Mølle og Aars Kro.

Rundvisning i Farsø Kirke
Ved besøg i tre udvalgte kirker i Vesthimmerland vil det blive belyst, hvorledes den lutherske
reformation sætter sig igennem i kirkebygning og kunst.
I samarbejde med Aars Kirke og Farsø Kirke i anledning af Reformationsjubilæet.

Istidsruten
Arkæolog og naturvejleder Louise Villadsen inviterer med på tur ud i den vesthimmerlandske istid. Vi mødes på Stenaldercenter Ertebølle, hvorfra turen, i egne biler, går til bl.a. rødsten, dødishul, smeltevandstunnel og randmoræne. På turen får du fortællingen om, hvordan landskabet er blevet formet af isens enorme kræfter.

Hans J. Wegner og den vesthimmerlandske forbindelse
Kun få kender historien om samarbejdet mellem en af Vesthimmerlands ældste industrivirksomheder, møbelfabrikken Getama i Gedsted, og den verdensberømte møbelkunstner Hans J. Wegner. Getama blev grundlagt i 1899 og producerede dengang tangmadrasser. Fabrikkens navn var oprindeligt Gjedsted Tang- og Madrasfabrik, men dette blev ændret i 1930 til GEdsted TAng- og MAdrasfabrik. Deraf navnet Getama.I 1949 etablerede virksomheden et samarbejde med Hans J. Wegner, som udviklede sig til et livslangt bekendtskab, hvor Wegner designede møblerne, og Getama producerede dem. Når et nyt Wegner-produkt skulle sættes i produktion, indlogerede Wegner sig hos én af fabrikkens direktører, Frank eller Aage Petersen, og fulgte aktivt med i møblets udformning. Wegner- sofaen GE236 er en af møbelfabrikkens store salgsmæssige succeser.
Kom og hør om virksomheden og Hans J. Wegner ved dette ganske særlige arrangement i Getamas gamle fabriksbygninger. Museumsdirektør Broder Berg fortæller om en af Vesthimmerlands ældste industrivirksomheder, mens Ove Mogensen fra Kunstmuseet i Tønder beretter om den store møbelarkitekt i dansk og nordisk design, Wegners stole i Vandtårnet i Tønder og ikke mindst hans unikke samarbejde med snedkerværksteder og møbelfabrikker i Danmark.

Guidet tur til Ertebølle køkkenmøddingen
Den lille landsby Ertebølle har ikke alene lagt navn til Ertebøllekulturen, det var også pga. fundet af køkkenmøddingen, at stenalderen blev inddelt i jægerstenalder og bondestenalder. På denne guidede tur fortælles der om, hvorfor en gammel bunke affald er vigtig kulturarv, og hvordan livet ved Limfjorden var for 7000 år siden. Turen er ca. 2 km lang.

Fra Dommergården til klædefabrikken - på opdagelse i en glemt bydel
Tag med på en spændende tur rundt i det historiske bymiljø i Løgstør centreret omkring det smukke Ting- og Arresthus fra 1848. Vi starter denne aften ved kirken, går forbi Brdr. Mathiasens Klædefabrik, Ting- og Arresthuset og slutter af i Dommergården. Undervejs vil der være fortællinger om bygninger, mennesker og byudvikling.

Genstandene fortæller - fra Nutidsmuseets store lokale samling
Kom denne aften og hør museumsdirektør Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum fortælle historierne bag nogle af Dansk Nutidsmuseums mange spændende og tidsnære genstande.

Arkspedition
Kom med på en arkæologisk ekspedition langs stranden, hvor vi leder efter spor fra stenaldermenneskene. Sammen med arkæolog og naturvejleder Louise Villadsen har du mulighed for at finde ægte redskaber fra stenalderen, som bagefter skal tegnes ind på et kort og til sidst udstilles på Stenaldercenter Ertebølle.

Et helt nyt blik på Aggersborg
Dagen byder på en enestående historisk 180-graders udsigt over Limfjordslandskabet og en helt ny indsigt i den første og største af Haralds Blåtands ringborge Aggersborg.
Gå på opdagelse, når Vesthimmerlands Museum på denne dag lancerer en ny app, der får de 48 langhuse til at rejse sig i landskabet. App'en gør det muligt at blive guidet rundt på stedet af en af Kong Haralds betroede mænd, Svend. Kom og vær med til at vise, hvad Aggersborg betyder for dig.

Hent app'en "AGGERSBORG", der virker som et vindue til fortiden og tager de besøgende med på en rejse tilbage i tiden. Oplev hvordan den imponerende borg rejser sig i landskabet og gå på opdagelse med Svend, en af kong Haralds betroede mænd, som undervejs vil fortælle om stedets spændende historie. I app'en er også indlagt en spilfunktion, så hold på turen rundt på borgens område godt øje med tre historiske genstande, der på hver sin måde fortæller historien om Aggersborg. Når genstanden er fundet, tryk da på den for at lære mere om dens historie.
App'en "AGGERSBORG" kan hentes til både IOS og Android og er resultatet af et samarbejde mellem tre studerende på medialogistudiet på Aalborg Universitet og Vesthimmerlands Museum. Find den i App Store (Iphone) eller Google Play (Android) fra 22. juni.

I Solvognen kan du få både kaffe og en stol at sidde på og møde Aggersborgvikingerne, som står klar til at vise våben frem og fortælle om stedet. Aggersborg gæstes også af rapperen Pede B., der sammen med publikum laver en helt særlig rap dedikeret til Aggersborg.
Så kom og vær en af de første til at se Aggersborg gennem et helt nyt filter!

DAGENS PROGRAM
Kl. 10.00-12.00: Solvognen begynder dagen ved Kvickly i Aars, Markedsvej 3, 9600 Aars
Kl. 14.00: Velkomst på Aggersborg v/ borgmester Knud Kristensen og museumsdirektør Broder Berg
Kl. 14.00-16.00: Mød Aggersborgvikingerne og app-udviklerne, som introducerer de besøgende for det nye formidlingstiltag
Kl. 15.15: Pede B. præsenterer "Pede B.'s skæve Danmarks historie", som er hans fortolkning af Danmarks historie på vers - foruden den særlige Aggersborg-rap, som Pede B skriver til lejligheden
Kl. 16.00: Tak for i dag!

Med ertebøllerne på fisketur
I Ertebøllefolkets tid var fjorden den vigtigste fødekilde. Vi gør Ertebøllefolket kunsten efter og forsøger at fange fisk med stenalderfolkets fiskeredskaber. Arrangementet er børnevenligt.
OBS: Husk gummistøvler og praktisk påklædning.

Lerkenfeldt og de vesthimmerlandske herregårde. Foredrag og rundvisning på Lerkenfeldt Gods
Hør på denne rundvisning om Lerkenfeldts spændende historie og arkitektur, når museumsdirektør Broder Berg sammen med ph.D. Mikael Frausing fra Dansk Center for Herregårdsforskning fortæller om herregårdenes betydning og udvikling nationalt og lokalt. Lerkenfeldt nævnes i kilder fra 1455, og allerede i 1540erne påbegyndes den hovedbygning som endnu står i dag. Hele gården bærer endnu et middelalderligt præg og fremstår som et af Danmarks mest maleriske og stemningsfyldte bygningsanlæg fra adelens storhedstid i 1500-tallet.

Ranum seminarium - stedet og historien
Rundvisningen starter med en tur rundt på seminarieområdet, hvorefter aftenen fortsætter indendørs i den gamle seminariebygning, hvor tidligere seminarielektor, Hans Støttrup, vil fortælle nogle af de historier, som knytter sig til mindeinskriptioner og malerier i bygningen. Afslutningsvis perspektiveres seminariets historie som en del af den store samlede historie om den danske læreruddannelse gennem tiden.

STONEMAN - oplevelsestur for hele familien
Sæt kryds i kalenderen og kom med til en sjov, lærerig og aktiv dag, når Stenaldercenter Ertebølle i samarbejde med DGI og DR P4 Nordjylland inviterer hele familien til en udfordrende dag, hvor der bliver brug for både hjerne og muskler. Ville I overleve i stenalderen? Find ud af det i starten af september på en 4 km rute rundt i det smukke landskab omkring Ertebølle, hvor I undervejs vil blive udfordret på forskellig vis. 

Megalitsafari 2.0
Mærk en jættestue på krop og sjæl: Vi kører i egne biler til tre flotte jættestuer i nærområdet. Der fortælles om stenalderens gravskikke, dødebyer, højenes placering, gravgaver, fund, der er gjort i forbindelse med arkæologiske udgravninger m.m. Der sluttes af med besøg i højen for de, der har lyst til det.
Vi gør et lidt længere ophold ved Hvisselhøj, hvor der kan købes en kop kaffe eller te.
Turen er også egnet for børn

Besættelsen - her skete det. 2. Verdenskrig i Vesthimmerland
Kom med på en spændende bustur rundt i Vesthimmerland, hvor vi skal se nedkastningssteder for SOE-agenter og våben, høre om modtagelse af SOE agenter på Løgstør havn og besøge stedet, hvorfra Christmas Møller flygtede til England. Turen går ligeledes forbi flere af de steder, hvor allierede fly styrtede ned, bl.a. ved Gunderupgård og i Lovns Bredning, kirkegårde, hvor engelske piloter ligger begravet, og naturligvis Ranum, hvor det berømte Ranum Konvent fandt sted. Guide på hele turen er historiker Lars Nikolajsen, som igennem mange år har beskæftiget sig med 2. Verdenskrig og dens lokale udtryk i Vesthimmerland.

Naturens Dag - Natur Nørdtur for hele familien
Oplev Limfjordens gemmer og stå til søs med Hvalpsund - Sundsørefærgen
Det rullende naturcenter og alle naturvejlederne i Vesthimmerlands Kommune er kørt til Hvalpsund med waders, snorkel og fiskeudstyr til NaturNørdsaktiviteter og oplevelsesruter til lands og vands. Ved Hvalpsund er der fundet spor fra årtusinder både på land og i vandet. Følg den arkæologiske rute og se om du kan finde oldtidens skatte. Ombord på færgen Mary vil Danmarks naturfredningsforening og besætningen på færgen fortælle om sejlads på Limfjorden, sælerne og naturen i området.
I forbindelse med arrangementet er det gratis for gående at sejle med færgen. 

Mød arkæologerne - åben udgravning
Museets arkæologer er p.t. i gang med en udgravning omkring Stenildhøj, Aars, og vil denne eftermiddag fortælle om gravhøje fra stenalderen og bebyggelse fra yngre bronzealder lige som det vil være muligt at se nogle af de spændende fund, der er gjort. Mødestedet for aftenens arrangement er svinget mellem Støberivej og Stenildhøjvej, 9600 Aars. Der er mulighed for parkering på stedet.

Livø - fangeøen for de moralsk åndssvage
Få på denne rundvisning et indblik i et stykke dansk socialhistorie, når Bente Qvist Kjærgaard fra Livø Avlsgård viser rundt på øen og undervejs fortæller om Livø Anstalten, der blev oprettet i 1911 som et progressivt eksperiment og nedlagt som en forældet - efter nogle lægers mening - institution i 1961. Overlæge Christian Keller fra de Kellerske Anstalter arbejdede i årene op til 1911 hårdt for anstaltens oprettelse. Visionen bag en anstalt på en isoleret ø var at skabe et sted for de mennesker, der af forskellige grunde havde svært ved at tilpasse sig samfundet: De moralsk åndssvage. Livøanstalten var udelukkende for mænd og ophold på anstalten kunne være af tidsubestemt varighed og uden nogen form for forudgående dom. 

Geologiens dag - Fossiljagt ved Ertebølle
Forestil dig pludselig at stå med en 55 millioner år gammelt dyr eller plante. Moleret i Ertebølle gør det muligt. Her kan du finde rester af planter og dyr, som levede længe før mennesker overhovedet fandtes.
Arkæolog og Naturvejleder Louise Villadsen viser dig hvordan du leder efter fossiler i moleret og viser Stenaldercenter Ertebølles fossilsamling frem. 

12.000 års historie set fra Vesthimmerland
Mange har fulgt med, når DR søndag aften i den bedste sendetid har vist "Historien om Danmark". Museumsdirektør Broder Berg vil til dette foredrag perspektivere DR's præsentation af Danmarks udvikling fra de ældste tider til i dag med en lokal vinkel på den nationale fortælling. Kom med på én times tour de force gennem Vesthimmerlands historie med efterfølgende debat.

Kirkeomvisning i Aars Kirke
Aars kirke er oprindeligt opført i middelalderen i romansk stil (ca. 1200-1250) med et senere tilbygget tårn. I slutningen af 1800-tallet var byens indbyggertal imidlertid vokset så meget, at kirken var blevet for lille, og derfor besluttede man, at en udvidelse var nødvendig. Ombygningen blev foretaget i 1921-1922 under ledelse af arkitekt V.J. Mørk-Hansen. Et nyt stort kirkeskib og kor blev opført på tværs af det gamle kirkeskib, så tårnet og det oprindelige kor kom til at fungere som korsarme. Den tidligere døbefont i malet træ samt andet forskelligt inventar fra den ældre kirke opbevares nu på Vesthimmerlands Museum. I samarbejde med Aars Kirke i anledning af Reformationsjubilæet.

Aggersborg - Danmarks største vikingeborg
På denne tur fortæller arkæolog Louise Villadsen om den store vikingeborg Aggersborg, der ligger smukt med udsigt over Limfjorden og er den største af de skandinaviske ringborge - også kendt som trelleborgene. Aggersborg blev bygget i slutningen af 970'erne på befaling af Harald Blåtand. Kom og hør den spændende fortælling om vikinger, borge og ikke mindst magt!
Rundvisningen er gratis.

Det dansk-tyske grænseland - version 2.0
Vejen til det danske gik via det dansk-tyske grænseland og konflikterne der. Vejen til det europæiske går via forsoning med denne historie, herunder afklaring af, hvad det danske var, og hvad det skal blive. Foredraget trækker de lange linjer fra etablering af nationalstaten i midten af 1800-tallet, folkeafstemningerne i 1920, vendepunktet i 1955 frem til de aktuelle udfordringer i forhold til et samarbejdende Europa.
Foredrag ved generalsekretær for Grænseforeningen Knud-Erik Therkelsen. 

Mystiske Myrhøj
Et af Danmarks mest mystiske fortidsminder findes ved bronzealderhøjen Myrhøj. Fra kanten af gravhøjen løber en lang stenrække, hvoraf af nogle af stenene indeholder hellige tegn. Midt i stenrækken er en person fra jernalderen begravet, og under stenrækken ligger stenalderhuse. På denne dag fortæller arkæolog Louise Villadsen om det mystiske fortidsminde.
Mødested: Nærmeste adresse er Ertebøllevej 17, 9640 Farsø. 2-300 meter efter, at man drejer fra Løgstørvej og ind på Ertebøllevej, ligger der på højre side en parkeringsplads, man kan bruge, når man skal besøge Myrhøj. Fra parkeringspladsen går der en sti gennem bevoksningen det sidste stykke op mod højen. Der er skilte, der fører frem til højen.

Stenalderens snitteværksted
På denne efterårsdag åbner Stenaldercenter Ertebølle snitteværkstedet, og børn og barnlige sjæle har mulighed for at gå i stenaldermenneskenes fodspor og lære at snitte alt fra skeer til fiskekroge. 

Gys og gru
Gys og gru er et uhyggeligt aftenarrangement for børn og barnlige sjæle. Denne efterårsaften hele Stenaldercentret er omdannet til UHYGGECENTRET. Sagnvæsner og historiske figurer hærger omkring både ude og inde, klar til at give de besøgende en uhyggelig oplevelse. Der er selvfølgelig også en (u)hyggelig café, hvor der kan købes mystiske drikke og gyselige kager.

De travle 60'ere - lokalhistorisk billedaften
Efterårets billedaften på Lokalhistorisk Arkiv Aars kommer til at omhandle de travle 1960'ere, hvor byen for alvor sprængte rammerne og gennemgik en stor udvikling. Flere store virksomheder slog sig ned i byen, de gamle landbrugsejendomme blev udstykket til parcelhuskvarterer, mens Himmerlandsgade stadig var en blanding af handels-, industri- og håndværksforretninger. Arkivets medarbejdere har været i billedsamlingen og fundet en ny stak billeder frem, der viser Aars som den tog sig ud i 1960'erne.

Og set lidt oppefra?
Vesthimmerlands Museums arkæologer har igennem det seneste års tid flere gange benyttet luftarkæologi i forbindelse med udgravninger, bl.a. ved ringvejen omkring Aars. Og nu er det ikke fordi, museet har anskaffet sig hverken helikopter eller sportsflyver; men fordi man har kunnet trække på kolleger, der har udviklet maskiner og system til luftarkæologi. Blandt disse er Esben Mauritzen fra Ringkøbing-Skjern Museum blandt de fremmeste i landet. Esben flyver med drone og benytter et program, der kan 'afkode' udgravningsfeltet, når man ser det fra luften. Som detektorarkæologien og magnetometerteknologien giver denne nye form for arkæologi nogle fantastiske muligheder for at 'skyde genveje' i forhold til traditionelle udgravningsmetoder. Det erstatter naturligvis ikke gravemaskine, skov og graveske; men er en stor hjælp for de mere jordnære arbejdsmetoder.
Kom og hør et foredrag om fascinerede ny teknologi, som kun kan gøre en masse godt for arkæologien og hjælpe til nye spændende fund.
Foredraget er arrangeret af Museumsforeningen i samarbejde med Vesthimmerlands Folkeuniversitet. 

Vitskøl Kloster - bygningernes historie
Vitskøl Kloster blev oprettet som munkekloster i 1158, da Kong Valdemar den Store skænkede området til Cistercienserordenen. Denne aften vil medforfatter til Vitskølbogen, Hugo Støttrup Jensen, fortælle den spændende historie om klosterbygningerne.
Tilmelding til ki@vmus.dk eller på telefon: 98 62 35 77 senest mandag den 13. november.

Kogler og kulturarv
Denne søndag inviterer arkæolog og naturvejleder Louise Villadsen på tur i en del af den vesthimmerlandske kulturarv. På turen sættes der fokus på, hvordan menneskets aktiviteter fra stenalderen frem til i dag viser sig som spor i landskabet. Undervejs på turen vil der være mulighed for at samle lidt mos og kulturhistoriske kogler til juledekorationen.
Tilmeld nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra Vesthimmerlands Museum er museets digitale informationstilbud og udsendes en gang om måneden. Det fortæller om museets og arkivets arbejdsmark og bringer nyheder med informationer om aktuelle aktiviteter og arrangementer.
Afmeld
Tak for din tilmelding - Du vil nu modtage vores nyhedsbreve.
Du er nu frameldt vores nyhedsbreve, og vil derfor ikke modtage flere.
Vesthimmerlands Museum anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html