Afholdte arrangementer

 

Sigurd Barrett - Danmarkshistorier for børn
Med tre koncerter og besøg af mere end glade 350 børn, så skydes fejringen af et helt fantastisk år med fokus på både Danmarkshistorien og dens lokale udtryk for alvor i gang. Fra marts til oktober vil der være masser af oplevelser for både store og små!

Vesthimmerland gennem 12.000 år
Foredrag om Vesthimmerlands historie fra oldtidens jægersamfund til i dag. Museumsdirektør Broder Berg trækker de lange linjer op og fortæller om fremtrædende begivenheder. Foredraget er optakt til en lang række arrangementer, som Vesthimmerlands Museum og samarbejdspartnere afholder fra marts til oktober 2017 i anledning af DR's store satsning "Historien om Danmark". Læs mere om aktiviteterne og projektet på museets hjemmeside.    

De nordvestjyske stendyngegrave
Museumsinspektør Simon Kjær Nielsen fra Vesthimmerlands Museum fortæller om bondestenalderens unikke stendyngegrave, der blev opført i dele af Nord- og Vestjylland i tiden mellem 3100-2750 f.kr. Indtil for nylig var anlæggene blandt de mest gådefulde i dansk arkæologi, men ny forskning har nu vist, at kvæg og mennesker blev begravet sammen i anlæggene, der kan fortolkes som konvojer af oksetrukne vogne i et rituelt landskab. Ved foredraget vil blive fremlagt helt nye resultater fra udgravningerne i 2015 på Østerbølle Hede, hvor der bl.a. blev fundet gamle vejspor som løber parallelt med stendyngegravene.

Kvinder gennem forhistorien
På kvindernes kampdag kan du på Vesthimmerlands Museum høre fortællingen om kvindelivet fra stenalder til vikingetid, når arkæolog Louise Villadsen tager de røde strømper på og fortæller om årtusinders stærke og seje kvinder.

Historier i jættestuen
Er storstensgravene fra Stenalderen bygget af jætter? Eller bor der trolde i de mærkelige stenhuse? De store dødehuse har siden stenalderen været omgærdet af mystik, makabre ritualer og sagnfortællinger. På denne dag fortæller arkæologen nogle af de mange fortællinger jættestuerne gemmer på. 

Månetur ved Mystiske Myrhøj
Et af Danmarks mest mystiske fortidsminder findes ved bronzealderhøjen, Myrhøj. Fra kanten af gravhøjen løber en lang stenrække, hvoraf af nogle af stenene indeholder hellige tegn. Midt i stenrækken er en person fra jernalderen begravet, og under stenrækken ligger stenalderhuse. På denne dag fortæller arkæolog Louise Villadsen om det mystiske fortidsminde i fuldmånens skær.
Mødested: Nærmeste adresse er Ertebøllevej 17, 9640 Farsø. 2-300 meter efter, at man drejer fra Løgstørvej og ind på Ertebøllevej, ligger der på højre side en parkeringsplads, man kan bruge, når man skal besøge Myrhøj. Fra parkeringspladsen går der en sti gennem bevoksningen det sidste stykke op mod højen. Der er skilte, der fører frem til højen.

Bautasten og bronzealder i Hverrestrup bakker
Tag med arkæolog og naturvejleder Louise Villadsen på tur igennem de fredede bakker og hør fortællingen om de døde bronzealdermennesker, som hviler i de 40 bronzealderhøje og som har rejst bautasten langs gamle veje. 

9.000 år på en aften
Dette foredrag omhandler forhistoriens længste periode - stenalderen. Leder af stenaldercenter Ertebølle, Louise Villadsen, tager dig med på en rejse, som begynder med de første menneskers ankomst til det vi i dag kender som Danmark. Rejsen fortsætter gennem årtusinder med store klimaforandringer, der ændrede livsvilkårene for datidens befolkning. Vi slutter ved kvægavlende landmænd, der udførte mystiske ritualer og måske drak øl.

Vi ser det sammen: Premiere på Historien om Danmark
Rød løber, bobler, østers og optakt med fortælling om det epokegørende fundsted, som kom til at lægge navn til en hel kultur: Ertebøllekulturen. Kom og vær med til at se det første afsnit i DR's nye historiske satsning: Historien om Danmark, der over ti afsnit kronologisk gennemgår Danmarkshistorien. Første afsnit omhandler naturligvis jægerstenalderen og Ertebølle.

Danmark i Europa og Europa i Danmark - en introduktion til jernalderen
Selvom Danmark er et ørige har det danske område aldrig været en isoleret ø. Der har altid været forbindelser til det europæiske kontinent. Også i jernalderen. Kontakterne var mange og af forskellig type. Nogle gange kom vi til dem, andre gange de til os. Selvom vi nogle gange tror, at vi kan klare os uden "de andre", så er det aldrig sket før. Behovet for Europa er ganske enkelt for stort. Spørgsmålet er: Hvordan?
Museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen, som i 2016 udgav bogen " Gundestrupkarret, Mosbækkedlen, Givervognen og alle de andre", giver denne aften en introduktion til en særdeles spændende periode i Danmarkshistorien.

Stenalderens snitteværksted
På denne forårsdag, hvor Stenaldercenter Ertebølle åbner snitteværkstedet, har børn og barnlige sjæle mulighed for at gå i stenaldermenneskenes fodspor og lære at snitte alt fra skeer til fiskekroge.

Troldmandens taske
I en montre på Vesthimmerlands Museum ligger en oldgammel taske, som har indeholdt mærkelige ting af ben og horn. Arkæologerne ved ikke hvem, tasken har tilhørt. Måske en troldmand eller en håndværker? Man ved heller ikke, hvorfor tasken for 2.400 år siden blev efterladt i en mose op af en træstub? Alt dette snakker vi mere om på denne dag, hvor børn og voksne kan lave deres egen troldmandstaske og fylde den med magiske amuletter.

Fra vikingeborg til middelalder- rundvisning på Aggersborg
Museumsinspektør Simon Kjær Nielsen vil denne eftermiddag fortælle om vikingeborgen, som blev bygget i sidste halvdel af 900-årene. Aggersborg er den største og den første af de kende ringborge fra yngre vikingetid, hvor Harald Blåtand med stor styrke og beslutsomhed samlede det danske rige og dele af Norge under sin magt.
Arrangementet er gratis.

Munkenes Vitskøl
Bliv på denne rundvisning ved Peter Engelbrechtsen fra Vitskøl Kloster klogere på historien samt munkenes dagligdag fra klostrets opførelse i 1158 til reformationen i 1536, hvor klosteret inddrages under kronen og senere omdannes til herregård. Munkene fik lov at blive boende mod at de indordnede sig under og respekterede de forandringer reformationen medførte. Først i 1563 blev klosteret endelig nedlagt.

Tilbage til middelalderen
Testrup Kirke har tidligere været meget storslået, men reformationen i 1536 blev skæbnesvanger for kirken og de tilhørende bygninger. Kirken har tidligere adskilt sig fra mange andre kirker ved at have et hospital tilknyttet. Begge dele blev opført på befaling af Viborgbispen, der havde sit hovedsæde i Testrup. Tag med på en tur tilbage til senmiddelalderen, hvor Erna Dalgaard fortæller om Testrup Kirke, hospital og kloster, hvorefter turen går omkring ruinerne af hospitalet og videre ad sporet ved Testrupgaard til Skt. Sørens Helligkilde.

Lokalhistorisk billedaften
Lokalhistorisk Arkiv Aars endnu en af de populære billedaftener, hvor arkivets medarbejdere har været i magasinet og fundet nye fotografier frem, som alle er med til at fortælle historien om Aars og omegn. Alle er meget velkomne til at deltage denne aften, som byder på et dyk ned i den nære og lokale historie.

Fortidsminde dag - mosevandring i jernalderen
Denne dag går turen til de to berømte moser øst for Aars, Borremosen og Rævemosen, hvor arkæolog Kåre Gyldenløve fra Vesthimmerlands Museum vil fortælle om, hvordan jernalderenes bønder brugte moserne. Foruden Gundestrupkarret og de mange moselig vil de nyeste udgravningsresultater i forbindelse med ringvejen også blive omtalt. Heriblandt udgravninger ved Roldvej og Fuglsang. 

Omvisning i Vesterbølle Kirke
Ved besøg i tre udvalgte kirker i Vesthimmerland vil det blive belyst, hvorledes den lutherske
reformation sætter sig igennem i kirkebygning og kunst.
I samarbejde med Aars Kirke og Vesterbølle Kirke i anledning af Reformationsjubilæet.

Skovens dag
På skovens dag er Stenaldercenter Ertebølle rykket til Uhrehøje Plantage. Skoven var vigtig for stenaldermenneskene. I skoven gik de på jagt, samlede spiselige planter og materialer til at lave redskaber af. På skovens dag kan du, sammen med Stenaldercenter Ertebølle, prøve at lave æsker af birkebark, snor af bast og se hvordan man laver tjære.

Istidsruten
Arkæolog og naturvejleder Louise Villadsen inviterer med på tur ud i den Vesthimmerlandske istid. Vi mødes på Stenaldercenter Ertebølle, hvorfra turen, i egne biler, går, til blandt andet rødsten, dødishul, smeltevandstunnel og randmoræne. Undervejs får du fortællingen om hvordan landskabet er blevet formet af de enorme kræfter isen havde.

Aars Teater Bio: Hverdagslivet i Aars, fra arkivets gemmer
Lokalhistorisk Arkiv Aars har med støtte fra Aars Lokale Kulturråd fået overspillet flere lokale filmoptagelser fra 1950'erne og 1960'erne, som denne aften vises offentligt for første gang. Arkivleder Kim Ørsted Iversen vil sammen med den lokale billedkunstner Peer Poulsen perspektivere filmene og fortælle om byen, som den tog sig ud netop i denne periode.

Rundvisning på Aggersborg
Museumsinspektør Simon Kjær Nielsen vil fortælle om vikingeborgen, som blev bygget i sidste halvdel af 900-årene. Aggersborg er den største og den første af de kende ringborge fra yngre vikingetid, hvor Harald Blåtand med stor styrke og beslutsomhed samlede det danske rige og dele af Norge under sin magt.

"På udflugt i kimbrernes land" - lancering af ny historisk rute
Et af "Historier om Danmark"s største initiativer er et landsdækkende rutenet, som bliver lanceret nationalt søndag den 11. juni, naturligvis også i Vesthimmerland. I samarbejde med landets museer har Slots- og Kulturstyrelsen og Gads Forlag udvalgt og beskrevet 48 ruteforslag, som skal inspirere borgerne til at komme op af sofaen og opleve Danmarks historie i byer og landskaber.
Én af ruterne har titlen: "På udflugt i kimbrernes land" og er cirka 30 km lang med udgangspunkt fra Stenaldercentret i Ertebølle, over Farsø, Uhrehøj Plantage og til Myrhøj. Denne dag introduceres ruten på Stenaldercenter Ertebølle, og det er muligt at høre mere om de historiske lokaliteter, som passeres undervejs i det vesthimmerlandske landskab.

Byvandring i Aars
Med arkivleder Kim Ørsted Iversen som guide byder denne aften på en spændende byvandring, hvor der vil være fokus på Aars i begyndelsen af 1900-tallet. Vi tager en tur rundt i den nedre del af Himmerlandsgade med en afstikker til Anlægsvej og Lystanlægget. Hør bl.a. om etableringen af anlægget, Farvergaarden, Aars Mølle og Aars Kro.

Rundvisning i Farsø Kirke
Ved besøg i tre udvalgte kirker i Vesthimmerland vil det blive belyst, hvorledes den lutherske
reformation sætter sig igennem i kirkebygning og kunst.
I samarbejde med Aars Kirke og Farsø Kirke i anledning af Reformationsjubilæet.

Istidsruten
Arkæolog og naturvejleder Louise Villadsen inviterer med på tur ud i den vesthimmerlandske istid. Vi mødes på Stenaldercenter Ertebølle, hvorfra turen, i egne biler, går til bl.a. rødsten, dødishul, smeltevandstunnel og randmoræne. På turen får du fortællingen om, hvordan landskabet er blevet formet af isens enorme kræfter.

Hans J. Wegner og den vesthimmerlandske forbindelse
Kun få kender historien om samarbejdet mellem en af Vesthimmerlands ældste industrivirksomheder, møbelfabrikken Getama i Gedsted, og den verdensberømte møbelkunstner Hans J. Wegner. Getama blev grundlagt i 1899 og producerede dengang tangmadrasser. Fabrikkens navn var oprindeligt Gjedsted Tang- og Madrasfabrik, men dette blev ændret i 1930 til GEdsted TAng- og MAdrasfabrik. Deraf navnet Getama.I 1949 etablerede virksomheden et samarbejde med Hans J. Wegner, som udviklede sig til et livslangt bekendtskab, hvor Wegner designede møblerne, og Getama producerede dem. Når et nyt Wegner-produkt skulle sættes i produktion, indlogerede Wegner sig hos én af fabrikkens direktører, Frank eller Aage Petersen, og fulgte aktivt med i møblets udformning. Wegner- sofaen GE236 er en af møbelfabrikkens store salgsmæssige succeser.
Kom og hør om virksomheden og Hans J. Wegner ved dette ganske særlige arrangement i Getamas gamle fabriksbygninger. Museumsdirektør Broder Berg fortæller om en af Vesthimmerlands ældste industrivirksomheder, mens Ove Mogensen fra Kunstmuseet i Tønder beretter om den store møbelarkitekt i dansk og nordisk design, Wegners stole i Vandtårnet i Tønder og ikke mindst hans unikke samarbejde med snedkerværksteder og møbelfabrikker i Danmark.

Guidet tur til Ertebølle køkkenmøddingen
Den lille landsby Ertebølle har ikke alene lagt navn til Ertebøllekulturen, det var også pga. fundet af køkkenmøddingen, at stenalderen blev inddelt i jægerstenalder og bondestenalder. På denne guidede tur fortælles der om, hvorfor en gammel bunke affald er vigtig kulturarv, og hvordan livet ved Limfjorden var for 7000 år siden. Turen er ca. 2 km lang.

Fra Dommergården til klædefabrikken - på opdagelse i en glemt bydel
Tag med på en spændende tur rundt i det historiske bymiljø i Løgstør centreret omkring det smukke Ting- og Arresthus fra 1848. Vi starter denne aften ved kirken, går forbi Brdr. Mathiasens Klædefabrik, Ting- og Arresthuset og slutter af i Dommergården. Undervejs vil der være fortællinger om bygninger, mennesker og byudvikling.

Genstandene fortæller - fra Nutidsmuseets store lokale samling
Kom denne aften og hør museumsdirektør Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum fortælle historierne bag nogle af Dansk Nutidsmuseums mange spændende og tidsnære genstande.

Arkspedition
Kom med på en arkæologisk ekspedition langs stranden, hvor vi leder efter spor fra stenaldermenneskene. Sammen med arkæolog og naturvejleder Louise Villadsen har du mulighed for at finde ægte redskaber fra stenalderen, som bagefter skal tegnes ind på et kort og til sidst udstilles på Stenaldercenter Ertebølle.

Et helt nyt blik på Aggersborg
Dagen byder på en enestående historisk 180-graders udsigt over Limfjordslandskabet og en helt ny indsigt i den første og største af Haralds Blåtands ringborge Aggersborg.
Gå på opdagelse, når Vesthimmerlands Museum på denne dag lancerer en ny app, der får de 48 langhuse til at rejse sig i landskabet. App'en gør det muligt at blive guidet rundt på stedet af en af Kong Haralds betroede mænd, Svend. Kom og vær med til at vise, hvad Aggersborg betyder for dig.

Hent app'en "AGGERSBORG", der virker som et vindue til fortiden og tager de besøgende med på en rejse tilbage i tiden. Oplev hvordan den imponerende borg rejser sig i landskabet og gå på opdagelse med Svend, en af kong Haralds betroede mænd, som undervejs vil fortælle om stedets spændende historie. I app'en er også indlagt en spilfunktion, så hold på turen rundt på borgens område godt øje med tre historiske genstande, der på hver sin måde fortæller historien om Aggersborg. Når genstanden er fundet, tryk da på den for at lære mere om dens historie.
App'en "AGGERSBORG" kan hentes til både IOS og Android og er resultatet af et samarbejde mellem tre studerende på medialogistudiet på Aalborg Universitet og Vesthimmerlands Museum. Find den i App Store (Iphone) eller Google Play (Android) fra 22. juni.

I Solvognen kan du få både kaffe og en stol at sidde på og møde Aggersborgvikingerne, som står klar til at vise våben frem og fortælle om stedet. Aggersborg gæstes også af rapperen Pede B., der sammen med publikum laver en helt særlig rap dedikeret til Aggersborg.
Så kom og vær en af de første til at se Aggersborg gennem et helt nyt filter!

DAGENS PROGRAM
Kl. 10.00-12.00: Solvognen begynder dagen ved Kvickly i Aars, Markedsvej 3, 9600 Aars
Kl. 14.00: Velkomst på Aggersborg v/ borgmester Knud Kristensen og museumsdirektør Broder Berg
Kl. 14.00-16.00: Mød Aggersborgvikingerne og app-udviklerne, som introducerer de besøgende for det nye formidlingstiltag
Kl. 15.15: Pede B. præsenterer "Pede B.'s skæve Danmarks historie", som er hans fortolkning af Danmarks historie på vers - foruden den særlige Aggersborg-rap, som Pede B skriver til lejligheden
Kl. 16.00: Tak for i dag!

Med ertebøllerne på fisketur
I Ertebøllefolkets tid var fjorden den vigtigste fødekilde. Vi gør Ertebøllefolket kunsten efter og forsøger at fange fisk med stenalderfolkets fiskeredskaber. Arrangementet er børnevenligt.
OBS: Husk gummistøvler og praktisk påklædning
Vesthimmerlands Museum anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html