Nyhedsbrev nr. 52 - januar 2016

  retur

Museer i dialog med kulturministeren
ODM fik mulighed for at præsentere nogle af de aktuelt vigtigste landspolitiske udfordringer for museerne, da formand Frank A. Rasmussen og direktør Nils M. Jensen den 7. januar mødtes med kulturminister Bertel Haarder. Det var således et møde, der formede sig omkring ideen om at skabe politisk fokus og opfølgning på "Udredning om bevaring af kulturarven" fra 2003. Der mangler nemlig stadig at blive taget væsentlige politiske og dermed økonomiske initiativer i forlængelse af Rigsrevisionens skarpe kritik vedr. museernes magasiner og bevaringsforhold. Det samme gør sig gældende i forhold til bevaringscentrenes vaklende økonomi efter den administrative fejl, der nu betyder moms på statens egne midler til konservering. Læs mere

Bag facaden
Tøj fra 1950'erne, lerkar i sortbrændt keramik fra ældre romersk jernalder, kassebøger fra det gamle Hjortkjær. Oldtid, nyere tid - de færreste ved, hvor mange genstande, der i årets løb tilgår Vesthimmerlands Museum. Derfor vil der onsdag den 10. februar kl. 19.00 være fremvisning af de nye genstande med blandt andet fokus på udgravningerne i forbindelse med omfartsvejen ved Aars samt en mindre undersøgelse i Ertebølle. På nyere tids området er samlingen blevet suppleret med ting så forskellige som hjemmesyet tøj fra 1940'erne og 1950'erne, redskaber fra lampeskærmsmageren i Ranum og tækkemanden i Hornum til en kopi af Gundestrupkarret i støbejern. Kom med til en spændende aften, hvor museet åbner dørene til magasinerne. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig senest mandag den 8. februar på tlf.: 98 62 35 77 eller an@vmus.dk.

Med borgerne i centrum - vellykket konference i Aars
Brugerinddragelse og kulturarv var i sidste uge temaet for en konference på Vesthimmerlands Museum, hvor rundt 80 gæster fra store dele af landet var taget til Aars for at høre oplæg om dette brandaktuelle emne. Et af konferencens klare budskaber var, at kulturarv skaber identitet, er samfundsudviklende og danner basis for et aktivt medborgerskab med store muligheder for bredt engagement af både voksne og børn. Alle oplægsholdere var enige i, at borgerinddragelse forudsætter attraktive platforme i lokalsamfund, på bl.a. museer og arkiver, hvorfra engagement i den lokale kulturarv kan udfoldes. Det blev understreget, at der uden den allerede eksisterende kæmpestore frivillige indsats, der i dag bliver lagt på både museer og arkiver, i borgerforeninger og inden for turismeudvikling, ikke ville kunne opnås den store videns- og attraktionsforøgelse, som det er tilfældet bl.a. i landdistrikter. Derfor er brugerinvolvering, borgerinddragelse og crowdsourcing ikke blot en mulighed, men en væsentlig forudsætning og betingelse for at kulturarv kan udvikles og udfoldes i hele landet. Godt samarbejde på tværs af institutioner, organisationer og interesser samt et tæt parløb med den offentlige forvaltning er selve grundlaget for det.
Ved afslutningen af konferencen blev konferencedeltagerne fra Vesthimmerland inviteret til et opfølgningsmøde på Vesthimmerlands Museum den 10. februar kl. 15 - 17 for at drøfte konferencens oplæg og tanker og helt konkret få sat ord på egne muligheder for at arbejde aktivt med kulturarven i Vesthimmerland.

Bronzealderhuse i vintervejr
Også i januar måneds sne og frost har museets arkæologer fulgt muldafrømningen på Aars Ringvej. Mellem Aars Vest og Holmevej fremkom en del bopladsrelaterede anlæg i form af en brønd, et par jordgravede ovne og tomterne efter to langhuse. Alle de fremkomne anlæg kan dateres til yngre bronzealder (1100-500 f.Kr.). I forbindelse med udgravningen blev udtaget jordprøver til naturvidenskabelige analyser, og af oldsager blev hjemtaget kværnsten, lerkarsskår og flintafslag. De to hustomter tolkes tilsammen som resterne efter en lille gård, der var placeret på et naturligt plateau i landskabet. For yderligere oplysninger om de arkæologiske udgravninger på Aars Ringvej, se museets hjemmeside.

Filt for begyndere
Stenaldercenter Ertebølle afholder lørdag den 6. februar et filtkursus for begyndere. I ertebølletiden brugte man garvede skind fra jagtbyttet til klædedragten, men ved ertebølletidens slutning begyndte man at holde husdyr. Hvornår man begyndte at filte pelsen fra husdyrene ved vi ikke, men de første fund i Danmark stammer fra bronzealderens gravhøje, hvor de gravlagte har båret filthatte. Kurset kommer omkring filtningens grundteknikker og omfatter fremstilling af simple ting i filt, som f.eks. filtblomst, filtmåtter og muligvis filthatte. Den praktiske undervisning vil blive suppleret af fortællinger om forhistoriens brug af filt. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til centerleder Louise Villadsen, på tlf.: 61 42 50 80.


Forårsaktiviteter i Ertebølle - af Per Frederiksen, formand for Støtteforening Stenaldercenter Ertebølle
Stenaldercentret er allerede nu i fuld gang med dels at forberede aktiviteter her i foråret og dels at forberede sommersæson 2016. Her er støtteforeningen naturligvis med som trofast partner med den assistance der p.t. er ressourcer til. I perioden fra februar til maj er der flere rigtig interessante arrangementer. Vi forsøger at skabe et tekstillaug og starter den 6. februar med filtningskursus. Herudover er der planlagt foredrag ved museumsunderviser Kim Callesen om Kims tur til Brasilien, en aften med "Flinten på bordet", hvor gæsterne kan få deres egne flintfund vurderet af arkæologer. Der er foreningens ordinære generalforsamling, hvor vi viser filmen fra BBC's besøg. Der er indlæg ved arkæolog Martin Sejr Nielsen om de seneste fund på Ertebølle Sønderfjord og endelig er der "Skovens dag", hvor vi starter et større hytteprojekt med på stenaldervis at fælde træer i Uhrehøje Plantage. Alle disse arrangementer fremgår mere detaljeret af stenaldercentrets hjemmeside www.stenaldercenter.dk  og vil også blive markedsført i støtteforeningens Facebook-gruppe.

Nyt nummer af medlemsblad udkommet - af Hardy Jensen, formand for Vesthimmerlands Museumsforening
Museumsforeningens blad er på gaden om ganske få dage. Som vanligt med foreningens og museets eget aktivitetssprogram, men også en spændende artikel af Bjarne Henning Nielsen om hjortefundet i Ertebølle. Museumsunderviser Kim Callesen har været en tur i Brasilien og inviterer på en lille tur på den sydlige halvkugle. På rundturen til kommunens lokalhistoriske arkiver er vi nået til arkivet i Hornum, et af de nyere arkiver på vor egen. Så er der naturligvis nyt fra Himmerlands Kunstmuseum, Slægtsforskerne og Støtteforeningen i Ertebølle om udstillinger og arrangementer. Alt i alt en fornem rundtur i det Vesthimmerlandske Kulturlandskab - tag gerne med!Tilmeld nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra Vesthimmerlands Museum er museets digitale informationstilbud og udsendes en gang om måneden. Det fortæller om museets og arkivets arbejdsmark og bringer nyheder med informationer om aktuelle aktiviteter og arrangementer.
Afmeld
Tak for din tilmelding - Du vil nu modtage vores nyhedsbreve.
Du er nu frameldt vores nyhedsbreve, og vil derfor ikke modtage flere.
Vesthimmerlands Museum anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html