Nyhedsbrev nr. 50 - november 2015

  retur

Tillykke med de 50!
Vesthimmerlands Museums elektroniske nyhedsbrev runder med nærværende udgave nu et halvt hundrede numre, siden det første brev blev sendt på gaden i 2010. Den gang startede vi med knap 40 abonnenter. I dag er antallet af læsere, der en gang om måneden modtager nyt fra museets arbejdsmark, mere en tidoblet. Herfra skal der lyde en stor tak til alle læsere for tro følgeskab.

Danekræ fra Ertebølle Hoved
I det forgangne år er der gjort en række flotte fund af fossiler ved Ertebølle. Hele to er allerede nu blevet erklæret danekræ. I april måned så en stribefisk dagens lys, for første gang i 55 millioner år, og i september fik en heldig finder, som det første menneske, lov til at se en række 110 millioner år gamle ammonitter. Det tredje danekræ fra Ertebølle er muligvis på vej: I øjeblikket ligger en 45 millioner år gammel sværdfisk nemlig til danekræsvurdering ved Geologisk Museum. Alle fundene er gjort af medlemmer fra Vestjysk Stenklub. Det er muligt at se billeder af fundene på Stenaldercenter Ertebølles hjemmeside. Klik her

Tre korte filmklip fra Aars i 1920'erne
Det Danske Filminstitut har indrettet et websted med dokumentariske filmoptagelser fra perioden 1905 til 1965. På det nye Danmark på film ligger også tre filmoptagelser fra Vesthimmerland, begge fra Aars i 1920'erne. De to klip er fra Aars Idrætsklubs 25 års jubilæum den 23. august 1925 og optaget ved indgangen til pavillonen i anlægget. Det tredje klip er fra erhvervsudstillingen i 1929. På Vesthimmerlands Museums hjemmeside indrettes en underside med overskriften "Filmklip fra Vesthimmerland", hvorfra der vil blive linket til offentligt tilgængeligt filmmateriale om kulturarven. Herunder også en række filmklip fra museets egen produktion i forbindelse med Kulturarvstjenesten Vesthimmerland.

Stenalderhuse og bronzealderhøj
I slutningen af uge 47 afsluttedes udgravningen ved Pisselhøj. Der blev fundet rester af i alt ni stolpebyggede huse fra bronze- og bondestenalderen. Den ældste hustomt stammer fra tiden omkring 2500 f.v.t. Omtrent samtidig med bygningen af Keopspyramiden. Huse fra denne tid er i Danmark forholdsvis sjældne, og museets arkæologer har været meget opmærksomme på at indsamle naturvidenskabelige prøver og ikke mindst arkæologiske fund fra hustomten. Der blev fundet en ildskørnet flintøkse, en stridsøkse, mange lerkarsskår og flere kværnsten. Ved siden af og delvist oven på denne hustomt blev fundet resterne af en gravhøj formodentlig fra begyndelsen af bronzealderen 1800-1600 f.v.t. Selve graven var desværre plyndret, sandsynligvis allerede i oldtiden. Herudover dukkede der i nærheden af gravhøjen en intakt urnegrav op, også fra bronzealderen, med en ravperle og ildskørnede knogler. Tæt ved gravhøjen fremkom desuden resterne af et døde- eller kulthus. Kulthuset er fra slutningen af bronzealderen overgangen til den tidlige jernalder 700-500 f.v.t.

Fuldt hus til udstillingsåbning og bogudgivelse
Omkring 130 gæster var samlet i Per Kirkebys store udstillingssal, da Vesthimmerlands Museum den 21. november slog dørene op til en udstilling med korsstingsbroderier og skulpturer af kunstneren Thomas Wolsing. Wolsings arbejder beskæftiger sig med bygningsruiners æstetik og de mange fortællelag, der udgår fra en bygning i forfald. På Vesthimmerlands Museum har kunstneren indarbejdet genstande fra museets samlinger i udstillingen, bl.a. døre, vinduer, en dørstolpe og en vindovn. Genstandende fremstår således på grænsen mellem at være bygningsaffald og bevaringsværdige museumsgenstande. Udstillingen udfordrer dermed gæsterne til at forholde sig til spørgsmål om, hvordan forandringer i landdistriktet skal dokumenteres, og hvad museerne skal gemme for eftertiden.
Samtidig med åbningen udkom også de lokalhistoriske arkivers årsskrift og Vesthimmerlands Museums årbog. Publikationerne byder tilsammen på 16 artikler om lokalhistorie og kulturarv i Vesthimmerland.

Stenalder i flere lag
Den arkæologiske undersøgelse ved Ertebølle Hoved er nu afsluttet. Undersøgelsen blev iværksat på grund af kraftig kysterosion på et område, hvor der igennem årene er fundet en mængde flintgenstande. Undersøgelsen er derfor også gennemført med støtte fra Kulturstyrelsens midler til erosionstruede fortidsminder.
Undersøgelsen afslørede en mindre køkkenmødding og et kulturlag fra den ældste del af Ertebøllekulturen. Men der blev også fundet spor efter bondestenalderens mennesker på Bjergets skråning. Den nyfundne køkkenmødding er ældre end den kendte Ertebølle Køkkenmødding og bidrager sammen med fundene fra bondestenalderen til ny viden om stenalderens Ertebølle. Det står samtidigt klart, at lokaliteten rummer lovende perspektiver, og arkæologerne håber på at kunne vende tilbage til lokaliteten i foråret, for at dykke dybere ned i stenalderens Ertebølle.

Folketinget vedtog besparelser på museumsområdet
Aftalen om finansloven for 2016 blev indgået 19. november mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. I alt bliver kulturområdet beskåret med 336,9 mio. kroner over fire år. I kulturminister Bertel Haarders svar til Folketingets Kulturudvalg om omfanget på det såkaldte omprioriteringsbidrag ses hvilke organisationer, der er omfattet af besparelserne. Herunder også de statsanerkendte museer, der de næste fire år står til en årlig besparelse på 2 % og desuden mister 33 % af den bevilling, der tidligere var strategiske midler til udvikling af museumsområdet. Læs mereTilmeld nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra Vesthimmerlands Museum er museets digitale informationstilbud og udsendes en gang om måneden. Det fortæller om museets og arkivets arbejdsmark og bringer nyheder med informationer om aktuelle aktiviteter og arrangementer.
Afmeld
Tak for din tilmelding - Du vil nu modtage vores nyhedsbreve.
Du er nu frameldt vores nyhedsbreve, og vil derfor ikke modtage flere.
Vesthimmerlands Museum anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html