Nyhedsbrev nr. 45 - april / maj 2015

  retur

Program for kulturarvsmåned 2015 sendt på gaden
I juni 2015 er en lang række museer, foreninger og privatpersoner m.fl. gået sammen om at markere måneden som en fest for kulturarven i Vesthimmerland. Det fyldige program præsenterer langt over 30 arrangementer tilrettelagt af 22 aktører og formidler et godt indblik i den enormt store rigdom af steder, fortællinger og oplevelser, som de vesthimmerlandske egne kan tilbyde såvel deres borgere som gæster. Programhæftet er sendt på gaden og kan hentes på Vesthimmerlands Museum, Johannes V. Jensen Museet, Stenaldercenter Ertebølle, Herregården Hessel, Danmarks Cykelmuseum, Aars Biograf, Vesthimmerlands Biblioteker m.m. eller downloades fra museets hjemmeside. Klik her

To skridt frem og et tilbage mod UNESCOs verdensarvsliste
Kulturarvseksperter fra The International Council for Monuments and Sites (ICOMOS) har nu meddelt Kulturstyrelsen deres vurdering af de tre danske nomineringer til UNESCOs prestigefyldte liste over verdens unikke kultur- og naturarv. Foreløbig ser det positivt ud for de to rent danske nomineringer, Brødremenigheds-byen i Christiansfeld og Parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland. Begge steder anbefales indskrevet på Verdensarvslisten.
For den tredje nominering, som laves i samarbejde med andre lande under overskriften "Viking Age sites in Northern Europe", tegner billedet sig umiddelbart ikke så lyst, idet ICOMOS har anbefalet en såkaldt "deferral". Det gælder også for Aggersborg og betyder, at ansøgningen skal forbedres, hvis den igen skal vurderes af ICOMOS.
Årsagen til, at eksperterne har anbefalet en "deferral", er, at flere af stederne i serien besidder værdi; men at kombinationen af steder ikke til fulde repræsenterer den overordnede fortælling. ICOMOS skitserer dog mulige veje videre mod en nominering, og disse skal nu drøftes mellem de fem deltagerlande i nomineringen, som foruden Danmark er Island, Letland, Norge og Tyskland.

Startskud til verdens første stammebådsregatta
Når Stenaldercenter Ertebølle den 30. maj åbner for sæsonen 2015, markeres det på ægte stenaldermaner. I løbet af vinteren har Aalestrup Naturefterskole, Farsø Efterskole og Vesterbølle Efterskole i samarbejde med Stenaldercentrets støtteforening arbejdet med at lave kopier af stenalderens stammebåde. Den 30. maj dyster eleverne ikke alene om, hvem der har lavet den bedste båd, men også hvem der er hurtigst til at ro den. Regattaen kommer til at foregå i Limfjorden lige ud for Stenaldercenter Ertebølle, hvor der for 7.000 år siden var livlig trafik med datidens hurtigste transportmiddel - stammebåden. Se dagens program på www.stenaldercenter.dk

Rundvisning på arkæologisk udgravning
Vesthimmerlands Museums arkæologer er gået i gang med udgravningen af en større jernalderlandsby ved Kisthøj (Gislumvej 92, 9600 Aars). Landsbyen, der må vige pladsen for den kommende omfartsvej, er lidt over 2000 år gammel og dermed samtidig med Borremosefæstningen. Der er tale om et p.t. uvist antal gårde med brolagte indgangspartier og vejforløb. Landsbyen skal ses i sammenhæng med de mange kendte landsbyer fra samme periode i området omkring Aars. Selvom udgravningen stadig befinder sig i sin indledende fase, og resultaterne derfor er få, kan vi konkludere, at området omkring Aars var ganske tæt befolket i den ældre jernalder. Der er rundvisning på udgravningen den 27. maj kl. 16-17, hvor arkæologerne vil fortæller om fundene.

Museernes værdisæt
Den europæiske museumsorganisation, NEMO, har netop udgivet publikationen "Museums' 4 Values - Values 4 Museums". Målet er at vise, hvordan museer i hele Europa medvirker til samfundets udvikling. Det gøres med en række eksempler på best practice i forhold til fire væsentlige værdisæt: museernes sociale rolle, samlingernes egenart, læring på museerne og museernes samfundsøkonomiske betydning. Blandt 22 valgte eksempler er et spændende publikumsinddragende projekt fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Læs mere

Unges syn på museer er kortlagt af forskere
En stor undersøgelse om 13-23-åriges brug og opfattelse af museer viser bl.a., at 90 % synes "man lærer noget på museer", 61 % mener museer "er spændende", 45 % at "det er sjovt at være på museum, 44 % oplever museet, som et sted man kan slappe af, og 26 % synes, at museer "er kedelige". Læs mere

Stor interesse for lokalhistorie i Vesthimmerland
Kulturarvstjenesten Vesthimmerland har i årets første måneder gennemført i alt 13 kirkerundvisninger og historiske fortællinger, senest med fulde huse i Vester Hornum og Hornum. Mere end 700 borgere har valgt at deltage i arrangementerne, hvad der kan tages som et klart bevis for at lokalhistorien hitter. Tallene bekræfter den almene vækst i interessen for lokalhistorie og kulturarv, som museer, arkiver og slægtsforskere i Vesthimmerland har kunnet notere sig i de seneste år.

Kulturarv og bosætning - åbent fyraftensmøde den 3. juni
Under overskriften "Vesthimmerland formidler sin kulturarv" har Vesthimmerlands Museum inviteret alle interesserede til en debat- og planlægningsproces, der skal være med til at afsøge og aktivere kulturarvens mange potentialer i Vesthimmerland. I disse uger er der særligt meget fokus på yderkommunernes udfordringer, herunder også hvordan det gøres mere attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne.
Netop bosætning er temaet for mødet den 3. juni fra kl. 16-18, hvor Vesthimmerlands Museum for tredje gang inviterer kulturarvsaktører og interessenter fra hele kommunen til debat og konkret planlægning. Har kulturarven potentiale i forhold til bosætning? Kan den være med til at gøre vores kommune til et sted med høj bosætningsattraktivitet? Aase Hansen, formand for Landsbyudvalget, samt Anna Oosterhof, nu udviklingschef i Vesthimmerlands Kommune, vil komme med deres bud på ovenstående, og ligeledes vil der naturligvis blive fulgt op på de forrige møder. Bl.a. arbejdet med synliggørelsen af kulturarven i Vesthimmerland. Vel mødt på Vesthimmerlands Museum.

Vesthimmerlands Museum snart med udeskolevejleder

Museumsunderviseren, Kim Callesen, er ved at uddanne sig til udeskolevejleder. I den forbindelse tilbyder VMÅ et gratis kursus til lærerne i "Udeskole", der er en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i læringsmålstyret undervisning uden for klasseværelset og skolens mure. Udeskole kan foregå mange steder: Skolegården, genbrugspladser, i skoven, på virksomheder, i kirker og selvfølgelig på museer. Et led i uddannelsen, der udbydes af Københavns Universitet, er gennemførelse af et lokalt kursus for lærere og pædagoger. Kursus i "Udeskole for begyndere", gennemføres med kursusstart torsdag d. 4.juni. kl. 12-16. Kurset er et "3-trins-kursus" hvor de to sidste kursuseftermiddage afholdes i september og oktober. Tilmelding og information sker ved direkte henvendelse til museumsunderviser Kim Callesen på mail undervisning@vmus.dk eller tlf. 40 63 74 20.


Nyt fra Støtteforeningen for Stenaldercenter Ertebølle
Af formand Per Frederiksen
Generalforsamling i Støtteforeningen for Stenaldercenter Ertebølle
Støtteforeningen for Stenaldercenter Ertebølle afholdte lørdag den 25. april 2015 sin årlige ordinære generalforsamling på Stenaldercentret i Ertebølle. Bestyrelsens beretning var lang, fordi den bar præg af et meget højt aktivitetsniveau i 2014. Et år, hvor støtteforeningen fik lejlighed til at sætte sit fingeraftryk på stort set alle centrets aktiviteter. Medlemstallet er nu rekordhøjt med 193 medlemmer og 147 medlemmer i foreningens Facebook-gruppe.
Generalforsamlingen genvalgte samtlige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens sammensætning er uændret i forhold til 2014.

Den 19. april 2015 arrangerede Støtteforeningen med stor succes en tur til det nye Moesgaard Museum i Århus, hvor der var rundvisning for 62 glade deltagere, picnic på det gamle traktørsted fra 1860'erne, Ørnereden i Marselisskoven, i strålende solskin og retur til museet til individuel rundgang.
Næste markante arrangement er verdens første stammebådsregatta ved Ertebølle Sønderstrand den 30. maj. Regattaen markerer samtidig Stenaldercentrets sæsonåbning og starten på Kulturarvsmåneden. Stammebådene er gennem vinter/forår bygget af Farsø Efterskole, Vesterbølle Efterskole og Aalestrup Naturefterskole. Tilmeld nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra Vesthimmerlands Museum er museets digitale informationstilbud og udsendes en gang om måneden. Det fortæller om museets og arkivets arbejdsmark og bringer nyheder med informationer om aktuelle aktiviteter og arrangementer.
Afmeld
Tak for din tilmelding - Du vil nu modtage vores nyhedsbreve.
Du er nu frameldt vores nyhedsbreve, og vil derfor ikke modtage flere.
Vesthimmerlands Museum anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html