Nyhedsbrev nr. 44 - marts 2015 

  retur

Premiere på ny hjemmeside
Skønt den 1. april almindeligvis bliver anset for at være dagen for spøg og skæmt, vover Vesthimmerlands Museum alligevel at sende en splinterny hjemmeside på gaden denne dag. Hjemmesiden er opbygget som portal til viden om og oplevelser med kulturarven i Vesthimmerlands Kommune og giver indsigt i Vesthimmerlands Museums alsidige arbejds- og ansvarsområder. Hjemmesiden er fuldt kompatibelt til mobiltelefoner og ipads m.v. og kan derfor bruges af stort set alle håndholdte medier med netforbindelse. Dermed har museet taget et væsentligt skridt med henblik på moderniseringen af sine formidlingsmedier. Besøg den nye side på www.vesthimmerlandsmuseum.dk

Folketinget ser på momssagen
Organisationen Danske Museer (ODM) var den 25. marts i deputation til Folketingets Kulturudvalg for at følge op på tidligere henvendelser om at skride til politisk handling i sagen om moms, hvor 75 museer mister 20 % af midlerne til bevaring af kulturarv. Mødet med Kulturudvalget mundede ud i et fælles ønske om at sikre, at statens engagement i bevaringen af den danske kulturarv ikke forringes af bureaukratiske forhold som moms, og det blev udtrykt af alle tilstedeværende partier, at de vil arbejde for at sikre, at vilkårene for bevaring af kulturarven ikke forringes. Læs mere

Kulturforum på rådhusgrunden?
Vesthimmerlands Kommune går i flytteplaner. Det betyder, at der i en overskuelig fremtid diskuteres anvendelse af den nuværende rådhusgrund til nye formål. Det betyder også, at kommunen nu står med en enestående mulighed for at give by- og egnsudviklingen et væsentligt løft ved at øge områdets kvaliteter med henblik på kultur-, dannelses- og læringsformål. Ingen anden mindre provinsby er i den heldige situation, at musikhus, gymnasium, VUC og museum udgør et fælles nabolag med alsidige muligheder for at aktivere dette fællesskab til fordel for de mange elever, studerende og kultursøgende i Himmerland. Aars er som andre byer i landdistrikterne udfordret på at give byrummet nye funktioner, betydninger og attraktivitet. Her er læring, musik, kunst og kultur nogle væsentlige parametre, der målrettet bliver aktiveret i landets store byer. Hvorfor ikke også i landdistriktet?

Historiske aftener på Louns og i Vester Hornum
Borgerforeningerne i Louns og Vester Hornum inviterer i samarbejde med Kulturarvstjenesten Vesthimmerland til to aftener i historiens tegn. Fortællingerne om den lokale kulturarv, om landsbyer, sogne, landbrug, håndværk og handel er sat på plakaten henholdsvis den 8. og 29. april kl. 19. Det er gratis at deltage, og arrangørerne håber på, at mange lokale borgere har lyst til at møde op og bidrage med erindringer og viden.

Huse fra oldtiden
Vesthimmerlands Museums arkæologer graver i disse uger i Gedsted i forbindelse med udvidelsen af Gedsted Autoophug. Her er fundet dele af en jernalderboplads med 13 hustomter og en stenfyldt brønd fra århundrederne f.Kr. Det største af husene er et 24 meter langt hovedhus, hvor der i husets stald er bevaret både spor af båseskillerum, grebning og et stenførende tagdryp. Desuden er der fundet brandpletgrave og en grube fra stenalderen. I Blære har arkæologerne afdækket et gårdanlæg fra den ældre del af jernalderen.

Fuldt program til Vesthimmerlands Kulturarvsmåned i juni
Forberedelserne til Vesthimmerlands kulturarvsmåned i juni er i fuld gang. Indtil videre er der mere end 30 arrangementer på plakaten, fra rundvisninger til foredrag, filmfremvisninger, historiske byvandringer og prøv selv-aktiviteter tilrettelagt af aktører i hele kommunen. Formålet med kulturarvsmåneden er at give både borgere og turister mulighed for spændende oplevelser med kulturarven og samtidig gøre opmærksom på, hvor rigt et område Vesthimmerland er, når det kommer til netop kulturarv. I øjeblikket arbejdes der på en brochure, der giver en oversigt over alle arrangementerne og er klar til distribution primo maj.

Internationalt formidlingsseminar fik input fra Vesthimmerland
Fra ind- og udland var 250 museumsfolk samlet i Aarhus til ODM's internationale formidlingsseminar "Why museums?", hvor museernes eksistensberettigelse og fremtidens virke var til debat. Flere oplægsholdere fremhævede værdien i formidling af kunst, kultur og natur ved at pege på, at der her skabes rum for refleksion, følelser, holdninger og ligefrem transformation. Andre er optaget af, hvordan museernes bidrag i samfundet direkte medvirker til at styrke svært målbare begreber som livsglæde og generel sundhed. Vesthimmerlands Museum deltog med et oplæg om borgerinddragelse. Læs mere

Fra jernalderen til Rio
Museumsunderviser Kim Callesen gennemfører i april måned undervisningsforløb inden for vidt forskellige emner, såsom jernalder, middelalder, Grønland og Danmark for 100 år siden. Primo april er han inviteret af en studiegruppe under "Det nationale netværk af skoletjenester" til København, hvor han skal holde oplæg om museumsundervisning for børn med særlige behov. Sidst i april drager han på kursus i "Udeskolevejleder" på Skovskolen i Nødebo.
I efteråret 2014 blev Vesthimmerlands Museum udvalgt af Kulturstyrelsen til at deltage sammen med fire andre danske museer i et udvekslingsprojekt med museer i Brasilien. Vesthimmerlands Museums partnerskabsmuseum bliver Museu Da Republica (Republikkens Museum) i Rio de Janeiro, der ligesom Vesthimmerlands Museum har stor fokus på borgerinddragelse og undervisning. Kim Callesen sendes som museets repræsentant til Rio i august.

Nyt fra Vesthimmerlands Museumsforening
Af formand Hardy Jensen


Generalforsamling i museumsforeningen
Mandag den 16. marts var der generalforsamling i Vesthimmerlands Museumsforening. I beretningen redegjorde formanden for et travlt år i foreningen, der har været fyldt med velbesøgte arrangementer. Hele to gange var der over 100 til foreningens arrangementer, så det må vist betegnes som en rekord.
Det blev til genvalg over hele linjen således, at Sonja Marcussen, Egon Jensen og Hardy Jensen stadig er med i bestyrelsen og Susanne Appel og Dorte Glasius særdeles aktive suppleanter. Efter generalforsamlingen fortalte Broder Berg levende og engageret om museets planer frem til jubilæumsåret 2020. Planerne er naturligvis i tråd med den nye museumslovs udfordringer, men bygger i høj grad på det fortsatte engagement i lokalsamfundet, som er helt centralt for et museum som vort. Traditionen tro blev årets generalforsamling rundet af med snitter og kaffe og masser af snak på tværs af bordene.

Danmarks museumsforeninger holdt årsmøde
Årsmødet i SAMMUS - Sammenslutningen af museumsforeninger i Danmark - afholdt i år årsmøde på det nye Moesgaard Museum. Foreningen var repræsenteret ved hele fire medlemmer. Sonja Marcussen, Susanne Appel, Gerfried Langer drog sammen med undertegnede til den århusianske udkant. Det er et meget spændende museum og absolut et besøg værd! Årsmødet bød på et markant formandsskifte, idet Jens Olufsen gik af efter 12 år på posten og afløses af John Holmer fra det sydøstsjællanske. Jens har været en meget stærk formand og bl.a. været instrumental i, at foreningen i dag er repræsenteret i det strategiske panel, hvor også vor egen Broder Berg er med. I øvrigt blev undertegnede valgt som næstformand i SAMMUS bestyrelsen.Tilmeld nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra Vesthimmerlands Museum er museets digitale informationstilbud og udsendes en gang om måneden. Det fortæller om museets og arkivets arbejdsmark og bringer nyheder med informationer om aktuelle aktiviteter og arrangementer.
Afmeld
Tak for din tilmelding - Du vil nu modtage vores nyhedsbreve.
Du er nu frameldt vores nyhedsbreve, og vil derfor ikke modtage flere.
Vesthimmerlands Museum anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html