Nyhedsbrev nr. 43 - februar 2015

  retur

Kulturarven trues ...af moms
ODM har opfordret ordførerne i Folketingets Kulturudvalg til politisk handling med henvisning til en uheldig konsekvens i forbindelse med ændringen af Museumsloven i 2012. Det blev besluttet at sende de statslige midler (ca. 13 mio.kr.), der hidtil var givet til syv bevaringscentre rundt i hele landet, direkte til de museer, der var tilknyttet bevaringscentrene. Beslutningen påvirkede ikke færre end 75 statstilskudsberettigede museers bevaringsarbejde. Hvad ingen vidste på det tidspunkt var, at tilskuddet ved direkte overførsel til museerne herefter skulle belægges med moms. Det stod klart efter et bindende svar fra Skatterådet i efteråret 2014. Læs mere på ODM's hjemmeside. Klik her

Lokalhistoriske arkiver har holdt fællesmøde
Den 25. februar mødtes repræsentanter fra de lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerland til drøftelse og planlægning af fælles tiltag. Forsamlingen besluttede også i 2015 at udgive arkivernes populære fælles årsskrift. Redaktionsgruppen bestående af Egon Jensen, Thorkild Nielsen og Inger Lorenzen blev enstemmigt genvalgt. Yderligere publikationsmuligheder blev drøftet, ligesom registreringsopgaver, lokaleproblemer, arkivernes deltagelse i kulturarvsmåneden og arkivernes dag blev debatteret.

Næste debatmøde om kulturarvsformidling
I januar påbegyndte Vesthimmerlands Museum en arbejdsproces, der har til formål at samle kulturaktører og turisterhvervet i et fælles tiltag med henblik på at øge kommunens attraktionspotentiale på kulturarvsområdet. På første møde kom en lang række gode emner og idéer i spil. Nu er der lavet en opsamling, der på mødet onsdag den 18. marts vil være udgangspunktet for en drøftelse af kulturarvsemner, som er egnede til formidling og profilering af Vesthimmerland. Mødet afvikles fra kl. 16 til 18. Tilmelding venligst senest den 16. marts på e-mail: an@vmus.dk.

Ny formand for det strategiske panel udpeget af kulturministeren
Kulturministeren har udpeget museumsdirektør Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster til ny formand for Kulturstyrelsens Strategiske Panel. Et panel, som ministeren betegner som "museernes tænketank". Museernes brancheorganisation ODM konstaterer, at det er en stor opgave at aktivere Panelet, der nu har eksisteret i to år. Panelet var en vigtig brik i museumsreformen fra 2012, men har hidtil ikke været markant i spil som Kulturstyrelsens rådgiver på museumsområdet. Læs mere.

Fællesaften om kulturarv og lokalhistorie i Blære den 23. marts
Beboerforeningen for Blære og Omegn og Kulturarvstjenesten Vesthimmerland inviterer alle interesserede til fællesaften i Blære Forsamlingshus, Blærevej 35. På mødet vil medarbejdere fra Kulturarvstjenesten fortælle om sognets historie og kulturarv samt fremvise indsamlet billedmateriale fra egnen. Det er håbet, at de fremmødte vil bidrage med mere viden om området, som kan være med til at beskrive Blære sogns historie. Arrangementet afholdes den 23. marts kl. 19. Der er gratis adgang.

Arkæologisk foredrag på Stenaldercenter Ertebølle
Foredrag den 26. marts kl. 19.30 om Vesthimmerlands Museums arkæologiske undersøgelser i forbindelse med etablering af Energinets elkabelføring fra Kristiansand i Norge til Tjele i Danmark. I Vesthimmerland løber kablet fra Aggersund i nord til Fjelsø i syd - en strækning på 42 km. Over en periode på to år - fra 2011 til 2013 - har bl.a. museumsinspektør Sine Toft Jensen fulgt anlægsarbejdet med arkæologens hjerne, øjne og hænder. Det resulterede i museets til dato største arkæologiske projekt og ny viden om vores fælles fortid. Tilmelding venligst til Jonna Kjærsgaard på jo-ku@mail.dk.

Generalforsamling i Vesthimmerlands Museumsforening
Museumsforeningen holder generalforsamling mandag den 16. marts kl. 19 i museets café. Dagsordnen kan ses på museets hjemmeside. Efter generalforsamlingen vil der være oplæg ved museumsdirektør Broder Berg om aktuelle planer for museets udvikling frem til 100-årsjubilæet i 2020. Museumsforeningen er vært ved et lettere traktement. Tilmelding på tlf.: 98 62 35 77 eller på mail: mail@vmus.dk senest fredag den 13. marts kl. 12.
Tilmeld nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra Vesthimmerlands Museum er museets digitale informationstilbud og udsendes en gang om måneden. Det fortæller om museets og arkivets arbejdsmark og bringer nyheder med informationer om aktuelle aktiviteter og arrangementer.
Afmeld
Tak for din tilmelding - Du vil nu modtage vores nyhedsbreve.
Du er nu frameldt vores nyhedsbreve, og vil derfor ikke modtage flere.
Vesthimmerlands Museum anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html