Nyhedsbrev nr. 42 - januar 2015

  retur
Kulturarvsmåned i Vesthimmerland - en fest for alle
Vesthimmerlands Museum og samarbejdspartnere har tilrettelagt et spændende program for 2015, der byder på en lang række arrangementer og aktiviteter for enhver smag og aldersgruppe. Juni måned er i denne forbindelse udpeget til at være kulturarvsmåned, hvor der sættes ekstra meget fokus på Vesthimmerlands alsidige kulturarv. Kulturarvsvejleder Maria Clement Hagstrup er i fuld gang med at udvikle programmet, der i begyndelsen af marts vil kunne ses på museets hjemmeside.

Udgravningssæson gået i gang
I forbindelse med den arkæologiske overvågning på den nye trykledning mellem Gedsted og Stistrup, stødte museets arkæologer på to grave og en hustomt fra jernalderen. I den ene grav blev fundet et lerkar og en endnu uidentificeret metalgenstand, som nu er sendt til Bevaringscenter Nordjylland til nærmere bestemmelse. I begyndelsen af februar påbegynder arkæologerne en udgravning ved Gedsted. Her er ved forundersøgelse fundet rester af en større boplads. Museet har på nabogrunden tidligere fundet huse fra romersk jernalder.

Sæt X til næste debatmøde om kulturarvsformiling
Vesthimmerlands kulturarv bliver atter til omdrejningspunkt, når næste møde omkring fælles formidlings- og PR-tiltag på kulturarvsområdet afholdes den 18. marts kl. 16 til 18 på Vesthimmerlands Museum. Alle interesserede aktører inden for kultur- og turismeområdet er velkomne til at deltage, og eftermiddagen vil byde på en opfølgning på de emner, der blev udpeget ved første møde den 6. januar. Yderligere oplysninger om mødet fås ved henvendelse til kulturarvsvejleder Maria Clement Hagstrup, Kulturarvstjenesten Vesthimmerland.

Why museums? Formidlingsseminar 2015
Museernes brancheorganisation ODM (Organisationen Danske Museer) afholder det årlige Internationale Formidlingsseminar fra den 9. til den 11. marts i Aarhus. Ved dette års Formidlingsseminar præsenteres og diskuteres forskellige bud på, hvordan danske og internationale museer løfter opgaven med at fylde den nye rolle som social samfundsaktør ud, hvad enten man agerer lokalt eller nationalt. Læs mere

Hvordan går det med vores kulturmiljøer og bygningsarv?
De danske museers netværk for nyere tids kulturhistorie mødtes i januar i Holbæk for at drøfte udfordringer og samarbejde. Som en af de fremtrædende fælles udfordringer anførte deltagerne museernes og kommunernes arbejde med kulturmiljøer og bygningsarven. Bevaringsværdige bygninger nedrives på stribe i hele landet, og der mangler som regel en koordineret indsats mellem museer og kommunale forvaltninger for at skabe viden og overblik over kulturarvsværdierne i kommunerne og dermed et mere kvalificeret planlægningsgrundlag. Nyere tids netværk udarbejder et arbejdspapir, der bliver sendt videre til museumsudvalget for kulturhistorie under Kulturstyrelsen.

Museumsundervisning for børn med særlige behov
Ved udgangen af januar blev afholdt det tredje møde i det nationale netværk for museumsundervisning for børn med særlige behov. Netværket har til formål at udvikle undervisningstiltag og metoder og koble effektforskning på tiltagene. Ønsket er at få mere konkret viden om, hvordan museumsundervisningen for denne målgruppe skal gribes an, og hvilke konkrete lærings- og kompetenceeffekter den bringer med sig. Et halvvejsseminar i september i år skal sikre videndeling med andre museer og interesserede langt ud over netværkets rammer. Projektet er støttet af Kulturstyrelsens strategiske pulje med 1,6 mio. kroner.

Museumsforening bliver ven med Johannes V's venner - af formand Hardy Jensen
Vesthimmerlands Museumsforening glæder sig til at byde Støtteforeningen for Johannes V. Jensen Museet til det første vennemøde. Sidste år blev et samarbejde imellem Vesthimmerlands Museumsforening og støtteforeningen for Stenaldercenter Ertebølle etableret, og nu kan vi glæde os over et bredt samarbejde med støtterne bag de tre museer. Første punkt bliver et uformelt fællesmøde de to bestyrelser imellem, og så får vi se, hvad der sker! De tre museer er meget forskellige og dækker over flere tusinde års kulturhistorie: Fra køkkenmødding til Nobelprismodtager. At bakke op om vore museer i en frivillig indsats er dog tidløst og har mange paralleller. Det skal vi naturligvis bruge på bedste vis og lære af hinanden, udveksle idéer og ikke mindst at støtte hverandre i aktiviteterne.

Stammebådsregatta i Ertebølle - af formand Per Frederiksen
Støtteforeningen for Stenaldercenter Ertebølle forbereder i samarbejde med Aalestrup Naturefterskole, Vesterbølle- og Farsø Efterskoler en "stammebådsregatta". I begyndelsen af januar modtog efterskolernes elever introduktion om stenalderperiodens stammebåde og deltog dagen efter i at fælde tre store poppel-stammer i Hjedsbæk Plantage. Stammerne skal hen over de kommende måneder blive bearbejdet til sødygtige stammebåde. Med dette tiltag udvides efterskolernes fagomåder og skabes en undervisning, der er dybt forankret i den vesthimmerlandske kulturarv. Det hele skal kulminere i nogle forårs-festdage med en regatta rundt om Ertebølle Hoved sidst i maj.


Tilmeld nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra Vesthimmerlands Museum er museets digitale informationstilbud og udsendes en gang om måneden. Det fortæller om museets og arkivets arbejdsmark og bringer nyheder med informationer om aktuelle aktiviteter og arrangementer.
Afmeld
Tak for din tilmelding - Du vil nu modtage vores nyhedsbreve.
Du er nu frameldt vores nyhedsbreve, og vil derfor ikke modtage flere.
Vesthimmerlands Museum anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html