Klik her for at søge...
Sitemap Print
 

Ny hjemmeside i støbeskeen!  

 
 
Onsdag den 1. april åbner Vesthimmerlands Museums nye hjemmeside her på adressen. Den nuværende hjemmeside bliver efter mere end 10 års god og stabil tjeneste lukket og arkiveret.


Kulturarvsformidling i Vesthimmerland
I januar påbegyndte Vesthimmerlands Museum en arbejdsproces, der skal samle kulturaktører og turisterhvervet i et fælles tiltag med henblik på at øge kommunens attraktionspotentiale på kulturarvsområdet.
Næste møde holdes i juni.Stenalderfund ved Østerbølle  
Vesthimmerlands Museum har gennemført en større rekognoscerings-kampagne nær Østerbølle. Siden 1930´erne er der gjort flere fine fund fra stenalderen på en mark ned mod Lerkenfeld Å, og sidste år blev området undersøgt med magnetometer. Ud over arkæologer fra Vesthimmerlands Museum deltog også arkæologer og studerende fra Aarhus Universitet i onsdagens rekognoscerings-kampagne.
Generalforsamling i museumsforeningen
Vesthimmerlands Museumsforening holder generalforsamling, mandag den 16. marts kl. 19 i museets café. Se dagsordenen her. Efter generalforsamlingen vil museumsdirektør Broder Berg fortælle om aktuelle planer for museets udvikling frem til 100-årsjubilæet i 2020. Museumsforeningen er vært ved et lettere traktement. Tilmelding på tlf.: 98 62 35 77 eller på mail: mail@vmus.dk senest fredag den 13. marts kl. 12.
Stederne ER der
En ny kunstudstilling med titlen "Stederne ER der" åbnede fredag den 30. januar med over 100 gæster. Per Kirkebys smukke udstillingssale danner rammen om denne inspirerende udstilling, der inviterer til rumlige oplevelser ved at udfordre bygningens voluminøse æstetik.  
Med rødder i tidligere tiders landbokultur og dens påvirkning af tilværelsesopfattelse og udtryksformer i kvindehænders værk, skaber fire kunstnere af i dag personlige udtryk i et spænd mellem traditionsbevidsthed og vilje til at forny de kunstneriske udtryk indenfor tekstil, fiber og arbejder på papir.
Læs mere Årbog 2014
Omkring 150 gæster deltog i udgivelsen af Vesthimmerlands Museums Årbog og de vesthimmerlandske arkivers årsskrift 2014. Tilsammen byder de to publikationer på 220 sider med 18 artikler om Vesthimmerlands oldtid og historie, skrevet af 19 forfattere. 
Præsentationen af det rekordstore indhold blev foretaget med rekordstort antal talte ord, hvorved præsentationen tog noget længere tid end i de forudgående år. Årbogen kan købes i museumsbutikken. Se mere.Historisk aften i Aggersund
Kulturarvstjenesten Vesthimmerland afholdte i samarbejde med Aggersund og Omegns Borgerforening en aften om kulturarven i Aggersborg Sogn. 63 interesserede borger var mødt op i byens aktivitetshus for at høre om oldtid og historie og drøfte muligheder for at arbejde med indsamling og synliggørelse af de lokale kulturarvsværdier.    Hjernekassen
I radioprogrammet Hjernekassen på P1 taler Peter Lund Madsen, Flemming Kaul og Bjarne Henning Nielsen om Gundestrupkarret og andre fund fra Vesthimmerland. Programmet blev optaget i Rævemosen og på Vesthimmerlands Museum. 
Hør udsendelsen
Vesthimmerlands kulturarv nu med app
Appen kan søges under navnet "Vesthimmerlands Museum - Kulturarv" og "Kulturarvstjenesten Vesthimmerland"  i app store. Ved søgningen er det vigtig at vælge "Kun iPhone" i app store. God fornøjelse med museets nye app, der er blevet til som et projekt under KulturarvNordNy viden om fortiden på Louns
I forbindelse med de arkæologiske undersøgelser ved friplejehjemmet Hesselvangen i Hvalpsund fandt arkæologerne fra Vesthimmerlands Museum et område med rester efter værkstedsbygninger fra vikingetid og tidlig middelalder. Læs mereAars ændrer ansigt 
De store byggemaskiner er rykket ind ved Himmerlandsgaden i Aars og har efterhånden fjernet de sidste rester af den forhenværende stationsbybebyggelse ved Kirkegaden. "Byfortætning" er planlæggernes betegnelse for, at byen på dette sted kan vokse i højden.


Stor interesse for Hornum
51 veloplagte borgere mødte op til byvandringen i Hornum. Lokalhistorisk Arkiv for Hornum og Omegn stod for den officielle del af byvandringen, mens mange af deltagerne supplerede med historier undervejs. Kulturarvstjenesten vil senere følge op med et borgermøde i Hornum.Borgermøde i Simested 
Der var stor tilslutning til borgermødet i Simested, hvor Kulturarvstjenesten Vesthimmerland, borgerforeningen og menighedsrådet afholdt en fælles aften i lokalhistoriens tegn. Flere af deltagerne bidrog med fortællinger og oplysninger, som nu skal indsamles målrettet og gemmes for eftertiden. Romansk arkitektur i Fjelsø Kirken i Fjelsø rummer en række spændende arkitektoniske detaljer, der vidner om de mange ombygninger og ændringer i bygningen gennem 900 år. Ganske særpræget er de to ansigtsmasker hugget i kvadersten, der er anbragt i henholdsvis nord- og sydvæggen.     Stenaldercenter åbnet
Lørdag den 3. maj gik startskuddet til en ny sæson på Stenaldercenter Ertebølle. Det blev markeret med taler, værkstedsaktiviteter og smagsprøver på stenaldermad. Kulturudvalgsformand Jan Dyregaard, næstformand i støtteforeningen Kirsten Bernlow og formand for Vesthimmerlands Museum Per Nørgaard samt centerleder Louise Villadsen plantede  et vildæbletræ som symbol for samarbejde og udvikling.
Se stort billede.

Simested Kirke 
Kirkens grundplan og konstruktion, dens tidstypiske altertavle af Anton Dorph og middelalderlige relikviegemme med låg var blandt de emner, gæsterne kunne høre mere uddybende om ved kirkerundvisningen den 8. maj.  Fokus på Aalestrup
Det var et velbesøgt arrangement i Aalestrup, hvor Kulturarvstjenesten Vesthimmerland fortalte om kirken og byens udvikling. Arrangementet blev rundet af med kaffe og småkager på Knabergården.
Made in Denmark - møde i guidegruppen 
Tirsdag den 22. april blev afholdt tredje møde for alle, der har lyst til at deltage i museets nyoprettede guidegruppe. Anledning er den store golfturnering i august, hvor det forventes at mange tusinde gæster besøger området. Optrevlingen af Aarsgruppen februar 1944
Ofte opstår der myter efter voldsomme og dramatiske hændelser.
Arrestationen og henrettelsen af Aarsgruppen i februar og juni 1944 er ingen undtagelse.
De lokale myter søgte især at placere skylden for optrevlingen hos et bestemt medlem af gruppen. Medlemmerne nåede kun at gennemføre én våbenmodtagelse på Blære Hede den 6. februar 1944. Med udgangspunkt i centralt kildemateriale fra retsopgøret, sammenholdt med ældre og nyere litteratur om gruppens endeligt, giver artiklen et velunderbygget indblik i de faktiske omstændigheder bag optrevlingen af gruppen.
Læs artiklen af Thorkild Nielsen og Egon JensenLandsbyernes fremtid til debat Diskussionslysten var stor, da repræsentanter fra borgerforeninger i Vesthimmerland mødtes på Vesthimmerlands Museum for at debattere landsbyernes fremtid. Aftenen fik en særlig aktualitet i lyset af Byplanlaboratoriets dugfriske fremtidsversion for vejkantsbyer i Danmark.
Læs publikationenForskerbesøg fra Tyskland
Torsdag den 27. og fredag den 28. februar havde Vesthimmerlands Museum besøg af arkæologer fra Aarhus Universitet og Deutsches Archäologisches Institut (DAI) i Berlin. Formålet var at gennemføre supplerende undersøgelser i forbindelse med stenaldergravene ved Vestrup.
Læs mere i nyhedsbrev   Velbesøgt borgermøde
I samarbejde med Strandby Borgerforening og Lokalhistorisk Arkiv Farsø gennemførte Kulturarvstjenesten Vesthimmerland et borgermøde om kulturarv og samfundsudvikling i Strandby. Mødet foregik i Strandby Hallen og blev indledt med et lysbilledforedrag om sognets historie. Bagefter gik snakken højt blandt de 43 deltagere, og idéer til indsamling og formidling af den lokale kulturarv blev drøftet med stort engagement.10.000 gæster i museets undervisningstjeneste
Museumsunderviser Kim Callesen modtog  gæst nr. 10.000 i museets undervisningstjeneste. Det blev fejret med æbleskiver og saftevand sammen med børnene fra O.A. på Aars Skole. 
Læs mereBorgmesterkæder kommet på museum!
De gamle borgmesterkæder fra de tidligere Farsø og Løgstør Kommuner sluttede sig til borgmesterkæden fra den gamle Aars Kommune på Vesthimmerlands Museum ved en ceremoni i forbindelse med de konstituerende byrådsmøde. Læs mere 
   Nye skilte til køkkenmøddingen i Ertebølle
Den berømte køkkenmødding fra stenalderen i Ertebølle har fået et væsentligt ansigtsløft. Køkkenmøddingen ligger godt gemt i jorden, men er blandt de mest betydningsfulde fortidsminder i landet. Nye informationsskilte guider nu besøgende fra parkeringspladsen ud til møddingen. Med den nye skiltning bliver det nemt at finde ud til stenalderfolkets dynge.  Læs mereHistorier og steder   
Vesthimmerlands Museum har udgivet et nyt og udvidet oplæg af guidehæftet til udvalgte steder og historier i Vesthimmerland. Hæftet udleveres gratis på Vesthimmerlands Museum og Stenaldercenter Ertebølle. Læs mereStenaldercenter Ertebølle
Lørdag den 29. juni gik flaget til tops foran stenaldercentret i anledning af sæsonåbningen 2013. Rundt 100 gæster kiggede forbi i løbet af dagen og var med til at fejre genåbningen af centret i Vesthimmerlands Museums regi.
Læs mere
Besøg også støtteforeningens hjemmeside www.stenaldercenter.dk.

Metaldetektiverne - 
TV fra Vesthimmerland
I serien Metaldetektiverne på TV2 Midt-Vest har Vesthimmerlands Museum inviteret holdet til en jagt efter dele fra en 2000 år gammel oldtidsvogn.
Se udsendelsen

 
På sporet af en driftig handelsby
Kulturarvstjenestens medarbejdere har besøgt Strandby og dannet sig et billede af byens udvikling siden slutningen af 1800-tallet. I denne forbindelse kunne der afdækkes mange spor af et tidligere handels- og erhvervsliv med brugsforening, købmand, cykelhandler, smed, bager, blomsterhandel, cementstøberi, rutebil- og vognmandsfirma, mølle, sparekasse og vandrehjem. Den sidste blomstringsperiode oplevede byen i 1950’erne og 1960’erne, hvor den fungerede tydeligvis som lokalområdets centerby.
Billedet viser det gamle bageri anno 2013. Bygningen er opført i starten af 1930'erne, mens selve bageriet bagved er fra starten af 1950'erne.
www.kulturarvstjenesten.dk


Danmarkspremiere for mobil Kulturarvstjeneste
Torsdag den 28. februar indviede Vesthimmerlands Museum sin Kulturarvstjeneste Vesthimmerland, som er Danmarks første lokale borgerservice på kulturarvsområdet. Frem til 2015 kortlægger og formidler Kulturarvstjenesten systematisk, og i samarbejde med borgerne i hele Vesthimmerland, områdets mangfoldige kulturhistorie.
Læs mere

 
Tidskapselkuffert 2111
Frem til november 2013 vil museet indsamle bidrag fra Vesthimmerlands borgere i forbindelse med projekt »Tidskapsel 2111«, som blev igangsat den 11.11.2011. Museet har designet en tidskapselkuffert, som vil blive sendt rundt i hele kommunen. Kufferten indeholder alt nødvendigt udstyr for at alle kan bidrage til projektet.Skagerrak 4 – et arkæologisk storprojekt
Den langvarige forundersøgelse af Skagerrak 4-kabelføringen er nu afsluttet. I alt er der set nærmere på en strækning på 22 km ud af et samlet tracée på 42 km. Det blev her bekræftet, at Vesthimmerland er et helt specielt område, hvad mængden af fortidsminder angår.
Elkablet kommer fra Norge, går i land ved Bulbjerg i Jammerbugten og føres gennem Vesthimmerland til Tjele ved Viborg i syd. Ud af i alt 90 km løber kablet 42 km gennem Vesthimmerlands Kommune. Det er ENERGINET.DK i Danmark og Statnett i Norge, der står bag ønsket om at udbygge el-forbindelsen mellem Norge og Danmark.
Læs mere At betræde et husgulv fra jernalderen
De arkæologiske forundersøgelser, der finder sted dér, hvor Skagerrak 4-kablet skal løbe, har afsløret en boplads fra år 0, som giver arkæologerne en detaljeret viden om jernalderbøndernes liv.
Læs mere på Energinet.dkTV om arkæologi i Vesthimmerland
Når Dk4's oldtidsmagasin "Arkæologien Rundt" blænder op for en ny udsendelse, er det om arkæologien i Vesthimmerland.
Læs mere
Læs pressemeddelse af Frantz Howitz, DK4
Højsæson for arkæologiske udgravninger i Vesthimmerland
Arkæologerne ved Vesthimmerlands Museum arbejder i disse dage på højtryk. Udgravningssæsonen er for alvor i gang, og arkæologerne undersøger i øjeblikket flere spændende lokaliteter. Bl.a. en pottemagers gård fra bronzealderen, der udgraves ved grusgraven i Blære.
Læs mere


Giver-jættestuen nu med låge
For at holde ræve og grævlinger ude er der nu sat låge op foran indgangen til Giver-jættestuen. For mennesker er lågen nem at åbne, og alle interesserede er velkomne til at besøge det 5500 år gamle gravkammer. Husk lommelygte.
Parkering: Sønderhedevej. Download kørselsvejledning her!


Legende læring med Gundestrupkarret
Vesthimmerlands Museum har gennemført et kreativt undervisningsprojekt med stangdukker i samarbejde med elever og lærer fra 3.a og 3.b på Østermarkskolen i Aars.
Læs mereIntrface - Gymnasieelever i arkæologernes fodspor  
Læs mere om et spændende samarbejdsprojekt med Vesthimmerlands Gymnaisum. 
Vesthimmerlands Gymnasium
Se filmen på YouTube
Læs mere om Intrface
Violinbyggeren fra Aars 
På Lokalhistorisk Arkiv opbevares et diplom fra Verdensudstillingen i Bruxelles i 1935. Diplomet er udstedt til violinbygger Anders Thomsen, som stammede fra Aars.
Læs mere


Film om Anita Houvenaeghel
I forbindelse med udstillingen "Natur, Tro og Kirkerum" blev der vist en dokumentarfilm om Anita Houvenaeghel. Filmen kommer tæt på kunstneren og hendes arbejde. 
Produceret af Vibeke Winding og Jesper Bæk-Sørensen.
Kan købes i museumsbutikken. 

 

 Tidskapselkuffert 2111
Hele året igennem vil museet indsamle bidrag fra Vesthimmerlands borgere i forbindelse med projekt »Tidskapsel 2111«, som blev igangsat den 11.11.2011. Museet har designet en tidskapselkuffert, som vil blive sendt rundt i hele kommunen. Kufferten indeholder alt nødvendigt udstyr for at alle kan bidrage til projektet.
Vesthimmerlands Museum i dansk-toppen 2011!
Kulturarvsstyrelsen har sat museets  udgravningsresultater fra Næsby på listen over de 10 mest unikke fund i 2011.
Nye undersøgelser på stedet tegner billedet af en rig og fornem slægts gravplads. Det har formentlig være en af de særligt magtfulde slægter i den nordlige del af Vesthimmerland, måske endda de oprindelige, men stadig unavngivne ejere af området ved Vitskøl.
Læs mere på videnskab.dk og styrelsens hjemmeside.

Tidskapsel 2111
Unikt indsamlingsprojekt i Vesthimmerland
Fredag den 11.11. kl. 11.11 sendte borgmester Knud Kristensen og museumsleder Broder Berg en tidskapselbeholder på den lange rejse mod fremtiden. Tidskapslen blev anbragt foran museet fyldt med tekster, fotografier, kort og lydoptagelser.

Samtidig gik startskuddet til et unikt indsamlingsprojekt i 2012 og 2013, hvor en tidskapselkuffert med lyd- og filmudstyr sendes på rundtur til institutioner og foreninger i Vesthimmerland. Den 11.11.2013 kl. 11.11 suppleres tidskapslen med borgernes bidrag. Derefter vil kapslen få lov til at ligge uforstyrret hen de kommende 100 år.      Unikt fund på vikingegravplads
Næsby udgravningerne har gennem mange år resulteret i fornemme fund. Museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen har genudgravet ryttergraven fra 1951 og har gjort yderlige fine fund.
Læs artikel og se video fra videnskab.dk! Klik herVesthimmerland rundt  
Museet har udgivet en folder med ’kør selv-guide’ til seværdigheder i Vesthimmerland. Folderen er en appetitvækker til at gå på opdagelse i Vesthimmerlands mangfoldige kulturarv. Den præsenterer i alt 21 kendte og mindre kendte lokaliteter, enkelte af dem noget afsides turismens alfarvej.
For download af folder, klik her.Digital fortælling 
Hjælp, Sveberne kommer! Sådan kunne det måske have lydt for 2000 år siden i den befæstede landsby i Borremosen ved Aars. Du kan høre hele dramafortællingen ved at låne en MP3-afspiller på museet og besøge den forsvundne landsby ude i mosen. Det er også muligt at downloade fortælling som MP3 eller WMA fil til din egen MP3 eller telefon, samt kortet, som benyttes under besøget på Borremosefæstningen.
For børn fra 10 år.
I samarbejde med VisitNordjylland og Netværk Limfjorden.


 

Kunstsmeden fra Aars
Der arbejdes for tiden intensivt med at publicere Vesthimmerland Museums  nyere tids samling i Kulturarvsstyrelsens centrale, internetbaserede database "Museernes Samlinger".
I denne forbindelse er nu også museets fine samling af arbejder i jern og træ, udført af kunstsmeden Kristian Andersen fra Aars, registreret i denne landsdækkende database. 
Læs mere   
Historien om Baneformand Peder Jensens familie
Lokalhistorisk Arkiv, Aars, modtog ni fotos med relation til baneformand Peder Jensen i Aars. Arkivet havde begrænset med oplysninger om ham, men ved hjælp af oplysninger fra giver og lidt slægtsforskningsarbejde blev historien om familien stykket sammen.
Læs mere

 

 
Gundestrupkarret på YouTube.com
Museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen fortæller i et engelsksproget indslag på YouTube.com om Gundestrupkarret. 
Klik her for at se indslaget! 

Se ligeledes Nationalmuseets animation om Gundestrupkarret.
Klik her for at se indslaget!Pas på fortidsminder
Alt om fortidsminder.dk er navnet på et nyt website, som giver ejere af fortidsminder svar på, hvordan de bedst passer på kulturarven. Sitet er også stedet, hvor interesserede kan få fakta om Danmarks godt 30.000 fredede fortidsminder
Læs mereAksel Kleins isenkramforretning
På Lokalhistorisk Arkiv Aars har vi arbejdet med at registrere en del af arkivets store billedsamling. I den forbindelse dukkede en række billeder op fra Aksel Kleins isenkramforretning, Himmerlandsgade 69, som i dag huser firmaet Imerco. Forretningen er en af de ældste forretninger i Aars med en historie, der går helt tilbage til 1884.
Læs merePer Kirkeby og Aars 
Vesthimmerlands Museum har haft besøg af kunsthistoriker Maria Stensgård, der har set nærmere på Per Kirkebys værker i Aars. Dette møde er der kommet to læseværdige artikler ud af: "Per Kirkebys kunst i Aars 1980 - 2009" og "Thors hammer - en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby". Begge artikler kan downloades her på siden.

Skarpsallingkarret Danmark rundt!
Et billede af det berømte lerkar fra stenalderen har fået lov til at pryde den nye halvtredskroneseddel. Vesthimmerland har dermed fået en ny ambassadør!    
Du kan læse mere om Skarpsallingkarret i en ny folder, der er udgivet af Naturcenter Himmerland i samarbejde med Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune.
 
Søndergade 44 - DK-9600 Aars - Tlf. 9862 3577 - E-mail: mail@vmus.dk
 
Afslut billedefremviser
 
Start slideshow Forrige billede Næste billede Afslut billedefremviser

sitelist.html